Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Seneste nyt

New initiative registered
  • 13/05/2024

Et nyt borgerinitiativ er blevet registreret: "Red planeten ved at ændre beskatningen af arbejdskraft til en beskatning af drivhusgasemissioner"

Den 13. maj registrerede Kommissionen det europæiske borgerinitiativ "Red planeten ved at ændre beskatningen af arbejdskraft til en beskatning af drivhusgasemissioner". Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at styrke Fit for 55-pakken og EU's CO2-prissætningssystem og til at omfordele en væsentlig del af indtægterne fra CO2-prissætningen til lavindkomsthusstande, styrke EU's sociale klimafond og fremme oprettelsen af en "klimaklub" for lande, der ønsker at indføre en mere robust CO2-prissætning.

Det er det femte borgerinitiativ, som er blevet registreret i 2024. Initiativtagerne har seks måneder til at indlede indsamlingen af underskrifter. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Et nyt borgerinitiativ om at støtte adgangen til sikker abort med EU-midler er blevet registreret

Den 10. april registrerede Kommissionen et europæisk borgerinitiativ med titlen "My Voice, My Choice: Adgang til sikker abort". Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om finansiel støtte til medlemsstaterne, der giver mulighed for sikker svangerskabsafbrydelse for alle i Europa, der stadig ikke har adgang til sikker og lovlig abort.

Det er det fjerde initiativ, som er blevet registreret i 2024. Initiativtagerne har seks måneder til at indlede indsamlingen af underskrifter. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Kommissionen uddeler priser til vinderne af videokonkurrencen ImagineEU

Den 21. marts 2024 blev vinderne af konkurrencen ImagineEU for gymnasieelever hædret ved en prisoverrækkelse i Europa-Kommissionens hovedkvarter i Bruxelles. De tre vinderteam fra Frankrig, Italien og Rumænien deltog også i et tredages studiebesøg i EU-institutionerne. Videokonkurrencen ImagineEU bygger på konceptet med det europæiske borgerinitiativ og har til formål at motivere unge borgere til aktivt at påvirke EU's politikker. Konkurrencen gik ud på, at 16-18-årige elever fra hele EU skulle optage og dele korte videoer, der præsenterede deres idéer til ændringer på europæisk plan, som kan forbedre livskvaliteten i deres lokalsamfund. Se vindervideoerne.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Opfølgning på det vellykkede europæiske borgerinitiativ "Stop Finning – Stop handelen"  

Den 21. februar og den 12. marts offentliggjorde Europa-Kommissionen henholdsvis en indkaldelse af feedback og en offentlig høring. Formålet er at indhente synspunkter og ekspertudsagn om de miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser af et potentielt forbud mod salg i EU og mod international handel med løse hajfinner og indsamling af feedback om potentielle politiske muligheder for bedre at beskytte hajer og relaterede marine økosystemer. 

Formål med indkaldelsen er at sikre, at der følges op på det europæiske borgerinitiativ "Stop Finning – Stop handelen" på den mest velinformerede, deltagelsesbaserede og gennemsigtige måde. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Domstolens endelige dom om Kommissionens afgørelse om registrering af borgerinitiativet "Samhørighedspolitik for ligestilling af regionerne og bevarelse af de regionale kulturer" (C-54/22 P)

Den 22. februar 2024 afsagde Domstolen dom i sag C-54/22 P, Rumænien mod Kommissionen. Kommissionens beslutning fra 2019 om delvist at registrere det europæiske borgerinitiativ (ECI) "Samhørighedspolitik for ligestilling af regionerne og bevarelse af de regionale kulturer" stadfæstes efter afvisningen af Rumæniens appel.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Resultaterne af videokonkurrencen ImagineEU for skoler

Videokonkurrencen ImagineEU, der blev lanceret i oktober 2023, opfordrede unge europæere til at tænke på konkrete idéer, der kunne gavne borgere i hele EU, i lighed med det europæiske borgerinitiativ.    

 Juryen har udvalgt de tre bedste videoer, som er indsendt af skolehold fra Frankrig, Italien og Rumænien. Holdene får en studietur til Bruxelles i marts.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Europa-Kommissionens opfølgningsmøde med repræsentanter for det vellykkede europæiske borgerinitiativ "Et pelsfrit Europa"

Den 9. februar 2024 modtog Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, repræsentanter for det vellykkede borgerinitiativ "Et pelsfrit Europa".

På mødet fremlagde kommissæren Kommissionens svar på borgerinitiativet, der blev vedtaget den 7. december 2023, og besvarede initiativtagernes spørgsmål. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Kommissionen registrerer delvis "European Cannabis Initiative"

Den 6. februar registrerede Kommissionen et europæisk borgerinitiativ med titlen "European Cannabis Initiative".

Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at: i) indkalde til en transeuropæisk borgerforsamling om cannabispolitikker, herunder sanktioner og sammenhæng mellem medlemsstaternes politikker ii) fremme adgang til cannabis til medicinsk brug og tillade transport af cannabis og afledende stoffer, der er ordineret til terapeutisk anvendelse for at sikre den fulde udøvelse af retten til sundhed og iii) afsætte de nødvendige ressourcer til forskning i cannabis til terapeutisk anvendelse. 

Kommissionen har konkluderet, at initiativet kun kan registreres, for så vidt angår det andet og det tredje mål, da kun disse mål opfylder kravene til registrering. Kommissionen måtte afvise registreringen af initiativets første mål, da det falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en EU-retsakt.

Den delvise registrering fulgte en totrinsprocedure, hvor initiativtagerne i første fase blev opfordret til at ændre deres oprindelige initiativ under hensyntagen til Kommissionens første vurdering. 

Initiativtagerne har seks måneder til at indlede indsamlingen af underskrifter. 

IT developments
  • 31/01/2024

Nu kan man underskrive borgerinitiativer med elektronisk ID i 17 lande.

Polske borgere kan nu bruge eID (Profil Zaufany/mObywatel) til at støtte europæiske borgerinitiativer i det centrale onlineindsamlingssystem. Polen er det 17. EU-land, der gør det muligt at bruge et nationalt eID-system til at underskrive europæiske borgerinitiativer. Se, hvad status er i de forskellige EU-lande. 

New initiative registered
  • 24/01/2024

Kommissionen registrerer to nye europæiske borgerinitiativer

Europa-Kommissionen besluttede den 24. januar at registrere to europæiske borgerinitiativer.

Initiativtagerne til "Forbud mod omvendelsespraksis i Den Europæiske Union" opfordrer til et forbud mod indgreb, der har til formål at ændre eller undertrykke LGBTQ+-personers seksuelle orientering, kønsidentitet og/eller kønsudtryk.

Initiativtagerne til "Det europæiske borgerinitiativ til forsvar for landbruget og økonomien i landdistrikterne i Europa" opfordrer til beskyttelse af det europæiske landbrug og økonomien i landdistrikterne i Europa ved hjælp af en lovgivningsramme baseret på forskellige elementer, herunder prioritering af benyttelse af landbrugsjord til fødevareproduktion, sikring af fødevaresuverænitet, håndtering af fødevarekædeproblemer og modarbejdelse af høje priser. 

Initiativtagerne har nu seks måneder til at beslutte, hvornår underskriftindsamlingen skal påbegyndes.

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?