Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Minimumsgrænser

4. Mindste antal underskrifter for borgerinitiativer, der er registreret efter den 31. januar 2020

Disse minimumstal svarer til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet, som er valgt i hvert enkelt medlemsland, ganget med det samlede antal medlemmer af Europa-Parlamentet.

Medlemslandene er ordnet alfabetisk efter kildesprogets stavemåde (protokollær rækkefølge).

Land Minimumstærskel
Belgien 14 805
Bulgarien 11 985
Tjekkiet 14 805
Danmark 9 870
Tyskland 67 680
Estland 4 935
Irland 9 165
Grækenland 14 805
Spanien 41 595
Frankrig 55 695
Kroatien 8 460
Italien 53 580
Cypern 4 230
Letland 5 640
Litauen 7 755
Luxembourg 4 230
Ungarn 14 805
Malta 4 230
Holland 20 445
Østrig 13 395
Polen 36 660
Portugal 14 805
Rumænien 23 265
Slovenien 5 640
Slovakiet 9 870
Finland 9 870
Sverige 14 805

3. Mindste antal underskrifter for borgerinitiativer, der er registreret mellem den 1. januar 2020 og den 31. januar 2020

Disse minimumstal svarer til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet, som er valgt i hvert enkelt medlemsland, ganget med det samlede antal medlemmer af Europa-Parlamentet.

Medlemslandene er ordnet alfabetisk efter kildesprogets stavemåde (protokollær rækkefølge).

Land Minimumstærskel
Belgien 15 771
Bulgarien 12 767
Tjekkiet 15 771
Danmark 9 763
Tyskland 72 096
Estland 4 506
Irland 8 261
Grækenland 15 771
Spanien 40 554
Frankrig 55 574
Kroatien 8 261
Italien 54 823
Cypern 4 506
Letland 6 008
Litauen 8 261
Luxembourg 4 506
Ungarn 15 771
Malta 4 506
Holland 19 526
Østrig 13 518
Polen 38 301
Portugal 15 771
Rumænien 24 032
Slovenien 6 008
Slovakiet 9 763
Finland 9 763
Sverige 15 020
Storbritannien 54 823

2. Mindste antal underskrifter for borgerinitiativer, der er registreret mellem den 1. juli 2014 og den 31. december 2019

Disse minimumstal svarer til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet for hvert enkelt medlemsland ganget med 750.

Medlemslandene er ordnet alfabetisk efter kildesprogets stavemåde (protokollær rækkefølge).

Land Minimumstærskel
Belgien 15 750
Bulgarien 12 750
Tjekkiet 15 750
Danmark 9 750
Tyskland 72 000
Estland 4 500
Irland 8 250
Grækenland 15 750
Spanien 40 500
Frankrig 55 500
Kroatien 8 250
Italien 54 750
Cypern 4 500
Letland 6 000
Litauen 8 250
Luxembourg 4 500
Ungarn 15 750
Malta 4 500
Holland 19 500
Østrig 13 500
Polen 38 250
Portugal 15 750
Rumænien 24 000
Slovenien 6 000
Slovakiet 9 750
Finland 9 750
Sverige 15 000
Storbritannien 54 750

2. Mindste antal underskrifter for borgerinitiativer, der er registreret mellem den 1. april 2012 og den 30. juni 2014

Disse minimumstal svarer til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet for hvert enkelt medlemsland ganget med 750.

Medlemslandene er ordnet alfabetisk efter kildesprogets stavemåde (protokollær rækkefølge).

Land Minimumstærskel
Belgien 16 500
Bulgarien 12 750
Tjekkiet 16 500
Danmark 9 750
Tyskland 74 250
Estland 4 500
Irland 9 000
Grækenland 16 500
Spanien 37 500
Frankrig 54 000
Kroatien (efter den 1. juli 2013) 9 000
Italien 54 000
Cypern 4 500
Letland 6 000
Litauen 9 000
Luxembourg 4 500
Ungarn 16 500
Malta 3 750
Holland 18 750
Østrig 12 750
Polen 37 500
Portugal 16 500
Rumænien 24 750
Slovenien 5 250
Slovakiet 9 750
Finland 9 750
Sverige 13 500
Storbritannien 54 000
Vil du lære nyt og samarbejde med andre?