Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

L-aħħar aħbarijiet

New initiative registered
  • 19/06/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives: ‘Air-Quotas’ and ‘Stop Destroying Videogames’

Aħbarijiet mhux disponibbli bil-Malti iżda jistgħu jiġu tradotti awtomatikament fil-paġna "L-aħħar aħbarijiet".

On 19 June the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The Air-Quotas’ initiative calls for a citizens’ carbon quota mechanism in each country that would encourage businesses to decarbonise through consumer demand. The organisers consider that it should cover all purchases of goods and services, starting with air transport. 

The Stop Destroying Videogames initiative calls for a requirement for publishers of videogames in the EU to leave such games in a functional (playable) state, so to prevent their remote disabling.

The organisers have six months to open the signature collection. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Irreġistrata inizjattiva ġdida: “Insalvaw il-Pjaneta billi nċaqilqu t-tassazzjoni mix-xogħol għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra”

Fit-13 ta’ Mejju, il-Kummissjoni rreġistrat inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej intitolata “Insalvaw il-Pjaneta billi nċaqilqu t-tassazzjoni mix-xogħol għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra”. Hi tistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-Pakkett “Lesti għall-mira ta’ 55%” u s-sistema tal-ipprezzar tal-karbonju tal-UE u għar-ridistribuzzjoni ta’ parti sostanzjali mid-dħul mill-ipprezzar tal-karbonju lill-unitajiet domestiċi b’introjtu baxx, issaħħaħ il-Fond Soċjali għall-Klima tal-UE u tippromwovi l-istabbiliment ta’ “Klabb għall-Klima” għall-pajjiżi li jixtiequ jadottaw ipprezzar tal-karbonju aktar robust.

Din hi l-ħames inizjattiva rreġistrata fl-2024. L-organizzaturi għandhom sitt xhur biex jiftħu l-ġbir tal-firem. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Ġiet irreġistrata inizjattiva ġdida li tappella għal appoġġ finanzjarju tal-UE dwar abort sikur u aċċessibbli

Fl-10 ta’ April, il-Kummissjoni rreġistrat inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej intitolata “My Voice, My Choice: For Safe And Accessible Abortion” (Il-Vuċi Tiegħi, L-Għażla Tiegħi: Għal Abort Sikur u Aċċessibbli). Din titlob lill-Kummissjoni biex tissottometti proposta għal għal appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri sabiex jippermettu terminazzjoni sikura tat-tqala fl-Ewropa għal kull min m’għandux aċċess għal abort sikur u legali.

Din hija r-raba’ inizjattiva rreġistrata fl-2024. L-organizzaturi għandhom sitt xhur biex jiftħu l-ġbir tal-firem. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Il-Kummissjoni tagħżel ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni bil-video “ImagineEU”

Fil-21 ta’ Marzu 2024, ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni “ImagineEU” għall-istudenti tal-iskejjel sekondarji ġew onorati waqt ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet fil-kwartieri ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell. It-tliet timijiet rebbieħa minn Franza, l-Italja u r-Rumanija jipparteċipaw fi żjara ta’ studju ta’ tlett ijiem fl-istituzzjonijiet Ewropej. Il-kompetizzjoni bil-video ImagineEU tibni fuq il-kunċett tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej u għandha l-għan li tagħti s-setgħa liċ-ċittadini żgħażagħ biex ikollhom rwol attiv fl-influwenzar tal-politiki tal-UE. Hi stiednet studenti ta’ bejn is-16 u t-18-il sena mill-UE kollha biex joħolqu u jaqsmu videos qosra li jippreżentaw l-ideat tagħhom għal bidliet fil-livell Ewropew li jistgħu jtejbu l-kwalità tal-ħajja fil-komunitajiet tagħhom. Ara l-videos rebbieħa.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Segwitu għall-IĊE ta’ suċċess “Inwaqqfu t-tneħħija tal-pinen tal-klieb il-baħar – Inwaqqfu l-Kummerċ”  

Fil-21 ta’ Frar u t-12 ta’ Marzu, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat sejħa għal evidenza u konsultazzjoni pubblika. Dawn għandhom l-għan li jfittxu fehmiet u għarfien espert dwar il-konsegwenzi ambjentali, soċjali u ekonomiċi ta’ projbizzjoni potenzjali fuq il-bejgħ fl-UE u l-kummerċ internazzjonali tal-pinen tal-klieb il-baħar separati u l-ġbir ta’ feedback dwar l-għażliet ta’ politika potenzjali biex il-klieb il-baħar u l-ekosistemi tal-baħar relatati jiġu protetti aħjar. 

L-għan hu li jiġi żgurat l-aktar mod infurmat tajjeb, parteċipattiv u trasparenti biex tittieħed deċiżjoni dwar is-segwitu għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej “Inwaqqfu t-tneħħija tal-pinen tal-klieb il-baħar — Inwaqqfu l-Kummerċ”. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Sentenza finali tal-Qorti dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-IĊE “Politika ta’ koeżjoni għall-ugwaljanza tar-reġjuni u s-sostenibbiltà tal-kulturi reġjonali” (C-54/22 P)

Fit-22 ta’ Frar 2024, il-Qorti tal-Ġustizzja tat is-sentenza tagħha fil-kawża C-54/22 P, ir-Rumanija vs il-Kummissjoni. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-2019 li tirreġistra parzjalment l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (IĊE) “Politika ta’ koeżjoni għall-ugwaljanza tar-reġjuni u s-sostenibbiltà tal-kulturi reġjonali” ġiet ikkonfermata wara ċ-ċaħda tal-appell tar-Rumanija.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Riżultati tal-kompetizzjoni tal-video għall-iskejjel ImagineEU

Il-kompetizzjoni bil-video ImagineEU, imnedija f’Ottubru 2023, stiednet liż-żgħażagħ Ewropej biex jaħsbu dwar ideat konkreti li jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini fl-UE kollha – b’mod simili għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej.    

 Il-ġurija għażlet l-aħjar tliet videos, ippreżentati minn timijiet tal-iskola minn Franza, l-Italja u r-Rumanija. It-timijiet jingħataw vjaġġ ta’ studju fi Brussell f’Marzu.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Laqgħa ta’ segwitu mar-rappreżentanti tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej ta’ suċċess “Fur Free Europe”, mal-Kummissjoni Ewropea

Fid-9 ta’ Frar 2024 Stella Kyriakides, il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari, laqgħet rappreżentanti tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej ta’ suċċess “Fur Free Europe”.

Fil-laqgħa, il-Kummissarju ppreżenta t-tweġiba tal-Kummissjoni għal din l-inizjattiva, adottata fis-7 ta’ Diċembru 2023, u wieġbet il-mistoqsijiet tal-organizzaturi. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Il-Kummissjoni tirreġistra parzjalment l-“European Cannabis Initiative”

Fis-6 ta’ Frar, il-Kummissjoni rreġistrat inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej intitolata “European Cannabis Initiative”.

L-organizzaturi jappellaw lill-Kummissjoni biex: (i) tlaqqa’ assemblea taċ-ċittadini transewropea dwar il-politiki tal-kannabis inklużi sanzjonijiet il-konsistenza tal-politiki tal-Istati Membri; (ii) trawwem l-aċċess għall-kannabis għall-użu mediku tippermetti l-kannabis u kwalunkwe wieħed mid-derivattivi tagħha preskritti għal użi terapewtiċi sabiex tiġi żgurata t-tgawdija sħiħa tad-dritt għas-saħħa u (iii) talloka r-riżorsi meħtieġa għar-riċerka tal-kannabis għall-użi terapewtiċi tagħha. 

Il-Kummissjoni kkonkludiet li l-inizjattiva tista’ tiġi rreġistrata biss fir-rigward tat-tieni u t-tielet objettivi, peress li dawn l-objettivi biss jissodisfaw ir-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni. Il-Kummissjoni kellha tirrifjuta r-reġistrazzjoni tal-ewwel objettiv tal-inizjattiva, peress li din ma taqax taħt is-setgħat tal-Kummissjoni li tressaq proposta għal att legali tal-Unjoni.

Ir-reġistrazzjoni parzjali segwiet proċedura f’żewġ stadji, li fiha l-organizzaturi, fl-ewwel stadju, ġew mistiedna jemendaw l-inizjattiva inizjali tagħhom filwaqt li jqisu l-ewwel valutazzjoni tal-Kummissjoni. 

L-organizzaturi għandhom sitt xhur biex jiftħu l-ġbir tal-firem. 

IT developments
  • 31/01/2024

L-iffirmar tal-IĊE b’ID elettronika hu possibbli fi 17-il pajjiż

Iċ-ċittadini Pollakki issa jistgħu jużaw l-eID (Profil Zaufany/mObywatel) biex jappoġġjaw l-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej dwar is-Sistema Ċentrali ta’ Ġbir Online. Il-Polonja hi s-17-il pajjiż tal-UE li tippermetti l-użu ta’ sistema nazzjonali tal-eID għall-iffirmar tal-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej. Iċċekkja l-istatus għall-pajjiżi kollha tal-UE. 

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?