Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Stránky inštitúcií EÚ týkajúce sa EIO

Odkazy na webové sídla inštitúcií Európskej únie, na ktorých sa poskytujú informácie o európskej iniciatíve občanov:

Európska komisia

Európska komisia registruje nové iniciatívy a reaguje na úspešné iniciatívy. Spravuje aj webové sídlo EIO, fórum EIO a komunikačnú kampaň (spolu so svojimi zastúpeniami v členských štátoch).

Európsky parlament

Európsky parlament organizuje verejné vypočutia v prípade úspešných iniciatív a zohráva úlohu pri zvyšovaní informovanosti o tomto nástroji.

Zoznam podujatí EP týkajúcich sa EIO

Európsky hospodársky a sociálny výbor

EHSV pomáha zvyšovať informovanosť o európskej iniciatíve občanov a vytváraní sietí zainteresovaných strán. Organizuje tiež každoročný Deň európskej iniciatívy občanov.

Európsky pas demokracie

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?