Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Σελίδες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με την ΕΠΠ

Σύνδεσμοι προς τους ιστότοπους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχωρίζει τις νέες πρωτοβουλίες και απαντά στις επιτυχημένες πρωτοβουλίες. Επίσης, έχει τη διαχείριση του ιστότοπου της ΕΠΠ, του φόρουμ της ΕΠΠ, και της ενημερωτικής εκστρατείας (από κοινού με τις αντιπροσωπείες της στα κράτη μέλη).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει δημόσιες ακροάσεις για τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες και έχει ρόλο στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με αυτό το εργαλείο.

Κατάλογος εκδηλώσεων του ΕΚ σχετικά με την ΕΠΠ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η ΕΟΚΕ συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καθώς και στη δικτύωση των ενδιαφερόμενων μερών. Επίσης, διοργανώνει την ετήσια Ημέρα ΕΠΠ.

Ευρωπαϊκό διαβατήριο δημοκρατίας

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;