Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

A támogató nyilatkozatok ellenőrzésére és igazolására jogosult hatóságok

Ausztria

Bundeswahlbehörde

p.A. Bundesministerium für Inneres
Abteilung III/S/2 (Wahlangelegenheiten)
Cím

Herrengasse 7

1010 Wien

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+43 1 53126 905203

Belgium

Federal Public Service - Home Affairs/Service public fédéral Intérieur/Federale Overheidsdienst - Binnenlandse Zaken/Föderaler Öffentlicher - Dienst Inneres

Directorate General Identity and Citizens’ Affairs/Direction générale Identité et Affaires citoyennes/Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken/Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheiten
National Registry/Registre national/Rijksregister/Nationalregister
Cím

Park Atrium

Koloniënstraat/Rue des colonies 11

1000 Brussels/Bruxelles

 

Bulgária

Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW)

General Direction “Civil Registration and Administrative Services” (CRAS)
Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Cím

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

1202 София

St.St. Kiril and Metodiy str. 17 – 19

1202 Sofia

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+359 2 9863486

Horvátország

Ministry of Justice and Public Administration

Ciprus

Csehország

Czech Ministry of the Interior

Dánia

Észtország

Finnország

Digital and Population Data Services Agency

Digi- ja väestötietovirasto
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Cím

PO BOX 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PL 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PB 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsingfors

 

(in particular questions concerning the statements of support; verification and certification of statements of support)

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+358 295 353 137

Franciaország

Németország

Görögország

Magyarország

Írország

Department of Housing, Local Government and Heritage

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Cím

Custom House/Teach an Chustaim

Dublin 1/Baile Átha Cliath 1

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+353 1 888 2339,
| +353 1 888 2141,
| +353 1 888 2166

Olaszország

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi elettorali Ufficio III - Attività di supporto alle consultazioni elettorali e referendarie
Cím

Piazza del Viminale, 1

00184 Roma

 

Telefonszám(ok)
+39 06 465.47280,
+39 06 465.25709,
+39 06 465.37372

Lettország

The Central Election Commission of the Republic of Latvia

Latvijas Republikas
Centrālā vēlēšanu komisija
Cím

Smilšu iela 4

1050 Rīga

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+371 6732 2688

Litvánia

Luxemburg

Centre des technologies de l'information de l’Etat (CTIE)

Málta

Office of the Electoral Commission

Hollandia

Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat-generaal Openbaar Bestuur en Democratische rechtstaat, directie Democratie en Bestuur, afdeling Democratie
Cím

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

 

Lengyelország

Centre for Information Technology

Cím

Aleje Jerozolimskie 132-136

02-305 Warsaw

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+48 22 250 28 83

Portugália

Románia

Ministerul Afacerilor Interne / Ministry of Home Affairs

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor / General Directorate for Persons’ Records
Cím

Str. Obcina Mare Nr. 2

Sector 6

Bucureşti

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+4021.440.24.40 extension 25230

Szlovákia

Ministerstvo vnútra SR

sekcia verejnej správy, odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu, oddelenie správy registrov
Cím

Námestie Ľ. Štúra 1

974 04 Banská Bystrica

 

Telefonszám(ok)
+421 4 843 064 00

Szlovénia

Slovenian Ministry of the Interior

Head of Division for civil status, public documents and residence registration
Cím

Štefanova 2

1501 Ljubljana

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+386 (0)1 428 40 00

Spanyolország

Electoral Census Office

Oficina del Censo Electoral
Cím

C/ Poeta Joan Maragall 51

28071 Madrid

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+34 915 83 46 94,
| +34 915 83 4697

Svédország

The Swedish Central Election Authority

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?