Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Legfrissebb hírek

New initiative registered
  • 19/06/2024

A Bizottság nyilvántartásba vesz két új európai polgári kezdeményezést

Az Európai Bizottság június 19-én nyilvántartásba vett két új európai polgári kezdeményezést.

Az „Air-Quotas” elnevezésű kezdeményezés szervezői azt szorgalmazzák, hogy minden ország vezessen be olyan ún. polgári szén-dioxid-kvóta mechanizmust, amely fogyasztói nyomást gyakorolva ösztönözi a vállalkozásokat a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. A szervezők úgy vélik, hogy ennek a mechanizmusnak valamennyi áru- és szolgáltatásvásárlásra ki kell terjednie, és elsőként a légi közlekedésben kell bevezetni. 

A „Stop Destroying Videogames” (Mentsük meg a videojátékokat) kezdeményezés szervezői azt szeretnék elérni, hogy az EU-ban a videojátékok kiadói kötelesek legyenek a videójátékokat működőképes (játszható) állapotban hagyni. A cél, hogy ne lehessen távolról deaktiválni ezeket a játékokat.

Ez a két kezdeményezés a hatodik és a hetedik nyilvántartásba vett kezdeményezés 2024-ben. A szervezőknek mostantól hat hónapjuk van arra, hogy megkezdjék a támogató nyilatkozatok gyűjtését. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

A Bizottság új kezdeményezést vesz nyilvántartásba „Mentsük meg bolygónkat – a munka helyett az üvegházhatásúgáz-kibocsátást adóztassuk inkább” néven

Május 13-án az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi a „Mentsük meg bolygónkat – a munka helyett az üvegházhatásúgáz-kibocsátást adóztassuk inkább” elnevezésű európai polgári kezdeményezést. A kezdeményezés felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatokat az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag és az uniós szén-dioxid-árazási rendszer megerősítésére, a kibocsátáskereskedelemből származó bevételek alacsony jövedelmű háztartások javára történő újraelosztására, az EU Szociális Klímaalapjának megszilárdítására és egy ún. „Klímaklub” létrehozásának ösztönzésére azoknak az országoknak a számára, amelyek hathatósabb szén-dioxid-árazást kívánnak bevezetni.

2024-ben ez az ötödik kezdeményezés, amelyet a Bizottság nyilvántartásba vett. A szervezőknek hat hónapjuk van arra, hogy megkezdjék a támogató nyilatkozatok gyűjtését. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

A Bizottság új kezdeményezést vett nyilvántartásba, mely a biztonságos és hozzáférhető abortusz uniós pénzügyi támogatását szorgalmazza

Április 10-én az Európai Bizottság nyilvántartásba vette a „My Voice, My Choice: A biztonságos és hozzáférhető abortuszért” elnevezésű európai polgári kezdeményezést. A kezdeményezés felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be olyan jogszabályjavaslatot, mely pénzügyi támogatást biztosít a tagállamoknak ahhoz, hogy biztonságos terhességmegszakítást végezzenek mindazok számára Európából, akik nem férnek hozzá a biztonságos és legális abortuszhoz.

2024-ben ez már a negyedik kezdeményezés, melyet a Bizottság nyilvántartásba vett. A szervezőknek hat hónapjuk van arra, hogy megkezdjék a támogató nyilatkozatok gyűjtését. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

A Bizottság ünnepélyes díjátadón fogadja az ImagineEU videópályázat nyerteseit

2024. március 21-én az Európai Bizottság brüsszeli székházában díjátadó ünnepség keretében vehették át díjukat a középiskolás diákoknak szóló ImagineEU videópályázat nyertesei. A három nyertes – egy francia, egy olasz és egy román – csapat háromnapos tanulmányi látogatáson vesz részt az európai intézményeknél. Az ImagineEU videópályázat az európai polgári kezdeményezés koncepciójára épül. A cél: felkészíteni a fiatalokat a polgári szerepvállalásra, hogy aktív résztvevők lehessenek az uniós szakpolitikák alakításában. A videópályázatra EU-szerte benevező 16–18 éves középiskolások feladata az volt, hogy készítsenek és osszanak meg rövid videót arról, miként lehetne szerintük európai szinten javítani közösségük életminőségét. Nézze meg Ön is a nyertes videókat!

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Felhívás „A cápauszony-leválasztás és -kereskedelem megállítása” elnevezésű sikeres európai polgári kezdeményezés véleményezésére  

Február 21-én az Európai Bizottság véleményezési felhívást tett közzé, március 12-én pedig nyilvános konzultációt indított, mivel észrevételeket és szakvéleményt kíván begyűjteni „A cápauszony-leválasztás és-kereskedelem megállítása” kezdeményezés nyomán meghozandó intézkedésekhez. A Bizottság azt szeretné felmérni, milyen hatást gyakorolhat a környezetre, a társadalomra és a gazdaságra a leválasztott cápauszonyok EU-beli értékesítésének és nemzetközi kereskedelmének esetleges betiltása, továbbá visszajelzéseket szeretne kapni azzal kapcsolatban is, hogy milyen lehetséges szakpolitikai alternatívák léteznek, melyekkel javítani lehetne a cápaállomány és a kapcsolódó tengeri ökoszisztémák védelmét. 

A felhívás arra irányul, hogy a lehető legtöbb információ birtokában, a lehető legszélesebb részvételen alapuló folyamat keretében és a lehető legátláthatóbb módon lehessen döntést hozni „A cápauszony-leválasztás és -kereskedelem megállítása” nevű 2023-as európai polgári kezdeményezés nyomán meghozandó intézkedésekről. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

A Bíróság jogerős ítélete a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről szóló bizottsági határozat tárgyában (C-54/22 P)

A Bíróság 2024. február 22-én ítéletet hozott a C-54/22 P. sz., Románia kontra Bizottság ügyben. A Bíróság elutasította Románia fellebbezését, és megerősítette a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés részleges nyilvántartásba vételéről szóló 2019. évi bizottsági határozatot.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

ImagineEU videópályázat – eredményhirdetés

A 2023 októberében meghirdetett ImagineEU videópályázat a középiskolásoknak szólt. A pályázók azt a feladatot kapták, hogy – az európai polgári kezdeményezések szervezőihez hasonlóan – álljanak elő olyan konkrét ötletekkel és elképzelésekkel, amelyek a polgárok javát szolgálnák EU-szerte.    

 A zsűri kiválasztotta a három legjobb videót: egy franciaországi, egy olaszországi és egy romániai csapat pályamunkáját. A nyertes csapatok márciusban tanulmányi látogatást tehetnek Brüsszelbe.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Bizottsági találkozó a „Szőrmementes Európa” elnevezésű sikeres európai polgári kezdeményezés képviselőivel

Sztélla Kiriakídisz, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős uniós biztos 2024. február 9-én fogadta a „Szőrmementes Európa” elnevezésű sikeres európai polgári kezdeményezés képviselőit.

A találkozón a biztos ismertette a Bizottság kezdeményezésre adott válaszát – melyet az uniós intézmény 2023. december 7-én fogadott el –, és megválaszolta a szervezők kérdéseit. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

A Bizottság részlegesen nyilvántartásba veszi a „European Cannabis Initiative” elnevezésű európai polgári kezdeményezést

Február 6-án a Bizottság nyilvántartásba vette a „European Cannabis Initiative” elnevezésű európai polgári kezdeményezést.

A szervezők felkérik a Bizottságot, hogy: i) hívjon össze egy, a kannabiszpolitikákkal – többek között a szankciórendszerrel és a tagállami politikák következetességével – foglalkozó Transzeurópai Polgári Közgyűlést; ii) segítse elő a gyógyászati kannabiszhoz való hozzáférést, és az egészséghez való jog teljes mértékű gyakorlásának biztosítása érdekében tegye lehetővé, hogy szállítani lehessen a gyógyászati célra felírt kannabiszt és annak származékait; és iii) különítsen el a szükséges mértékben forrásokat a kannabisz terápiás felhasználására irányuló kutatások céljaira. 

A Bizottság megállapította, hogy a kezdeményezést csak a második és a harmadik célkitűzés tekintetében lehet nyilvántartásba venni, mivel csak ezek a célkitűzések felelnek meg a nyilvántartásba vétel követelményeinek. A kezdeményezés első célkitűzésének nyilvántartásba vételét a Bizottságnak el kellett utasítania, mivel az kívül esik a Bizottság uniós jogalkotási aktus előterjesztésére vonatkozó hatáskörén.

A részleges nyilvántartásba vételre kétlépcsős eljárás keretében került sor, amelynek első lépésében a Bizottság arra kérte a szervezőket, hogy az első értékelését figyelembe véve módosítsák eredeti kezdeményezésüket. 

A szervezőknek hat hónapjuk van arra, hogy megkezdjék a támogató nyilatkozatok gyűjtését. 

IT developments
  • 31/01/2024

Már 18 országban alá lehet írni a támogató nyilatkozatokat elektronikus azonosítóval

Azok a lengyel állampolgárok, akik támogatni szeretnék valamelyik európai polgári kezdeményezést, mostantól kezdve már elektronikus azonosítójukkal (Profil Zaufany/mObywatel) is aláírhatják a támogató nyilatkozatot a központi online gyűjtési rendszerben. Lengyelország a 18. uniós tagország, amely lehetővé tette, hogy az európai polgári kezdeményezések támogatói a nemzeti elektronikus személyazonosítót használják a támogató nyilatkozatok aláírásához. A linkre kattintva Ön is áttekintheti, mely uniós országok engedélyezték az eddigiek folyamán az elektronikus azonosító használatát

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?