Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Az eljárás lépésről lépésre

Step by step
1

1. lépés: Előkészületek

Mielőtt kezdeményezést indítana, érdemes megfontolnia néhány kulcsfontosságú gyakorlati szempontot, többek között az alábbiakat:

 • Céljai elérésének valóban az-e a legjobb módja, hogy uniós jogszabályalkotást kezdeményez?
 • Kezdeményezés indításához először is létre kell hoznia egy szervezői csoportot, melynek legalább hét tagja van, és e hét személy mindegyike az EU más-más országában él. Fontos tehát, hogy Európa-szerte találjon olyan embereket, akik osztják az Ön céljait és készek arra, hogy Önnel összefogva európai polgári kezdeményezést indítsanak az ügy érdekében.
 • Hogyan fogja megszervezni az aláírásgyűjtő kampányt?

Mindezzel kapcsolatban részletes tanácsokat talál az európai polgári kezdeményezés fórumán.

How it works Step 1
2

2. lépés: A kezdeményezés nyilvántartásba vétele

Az aláírásgyűjtés megkezdése előtt kérnie kell a Bizottságtól a kezdeményezés nyilvántartásba vételét.

Ehhez a következőket kell tennie:

 • Létre kell hoznia egy szervezői fiókot. Ezen a fiókon keresztül fogja tudni intézni a kezdeményezéssel kapcsolatos tennivalókat, illetve tud majd kapcsolatot tartani a Bizottsággal a kezdeményezés teljes életciklusa során.
 • Be kell mutatnia a kezdeményezését az EU hivatalos nyelveinek egyikén (valamint információkkal és igazoló dokumentumokkal kell szolgálnia a szervezői csoportról, a finanszírozási forrásokról stb.).

A Bizottság nem köteles nyilvántartásba venni minden javasolt kezdeményezést. Csak azokat a kezdeményezéseket veszi nyilvántartásba, amelyek teljesítik az erre vonatkozóan előírt kritériumokat.
Miután Ön benyújtja a nyilvántartásba vételi kérelmet, a Bizottság e kritériumok alapján megvizsgálja azt, és dönt arról, hogy elfogadja-e vagy sem a kezdeményezést.
Rendszerint 2 hónapon belül (néha 4 hónapon belül) döntés születik a nyilvántartásba vételi kérelem ügyében.
Ha a Bizottság elfogadja az Ön kezdeményezését, azt közzé fogja tenni ezen az oldalon.

How it works Step 2
3

3. lépés: Támogató nyilatkozatok gyűjtése

Be kell szereznie legalább egymillió támogató nyilatkozatot legalább hét uniós országból, és az egyes országokban összegyűjtött támogató nyilatkozatok számának el kell érnie az adott országra vonatkozó küszöbértéket.

A támogatóknak ki kell tölteniük egy külön támogató nyilatkozatot.

Támogató nyilatkozatokat lehet gyűjteni:

Ezek a formanyomtatványok az EU összes hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak.

Ütemezés

Amikor készen áll arra, hogy elindítsa kampányát, ki kell tűznie a gyűjtés kezdőnapját (ez a dátum nem lehet 6 hónappal későbbi, mint a kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontja), és legkésőbb 10 munkanappal a választott kezdőnap előtt értesítenie kell a Bizottságot a kezdőnapról.

Ettől a naptól kezdve 12 hónapja van arra, hogy összegyűjtse a kellő számú támogató nyilatkozatot.

Ki írhat alá támogató nyilatkozatot?

Az támogathat európai polgári kezdeményezést, aki:

TIPP: Érdemes a szükségesnél több aláírást gyűjteni, mert előfordulhat, hogy a tagállami hatóságok nem tudják érvényesíteni az Ön által benyújtott összes támogató nyilatkozatot. Az adatgyűjtés során be kell tartani az adatvédelmi szabályokat.

További információk az aláírásgyűjtésről

How it works Step 3
4

4. lépés: Az összegyűjtött támogató nyilatkozatok ellenőrzése

Ha elegendő aláírást sikerül összegyűjtenie a 12 hónapos időszakban, csoportosítsa őket az aláírók állampolgársága szerint, majd küldje el a támogató nyilatkozatokat ellenőrzésre az egyes országok hatáskörrel rendelkező hatóságainak.

Erre legfeljebb 3 hónapja van.

A hatóságok ezután 3 hónapon belül megvizsgálják, mely támogató nyilatkozatok érvényesek, és igazolást állítanak ki az érvényes nyilatkozatok számáról.

TIPP: Ha Ön a Bizottság központi online rendszerét használja támogató nyilatkozatok gyűjtésére, igénybe veheti biztonságos fájlcserélő szolgáltatásunkat is a (nyomtatott formában és online gyűjtött) támogató nyilatkozatok tagállami hatóságokhoz való továbbítására. Mi gondoskodnunk a támogató nyilatkozatok továbbításáról.

További információk a támogató nyilatkozatok ellenőrzéséről

How it works Step 4
5

5. lépés: A kezdeményezés benyújtása

Miután megkapta az összes igazolást a nemzeti hatóságoktól, Önnek 3 hónapja van arra, hogy benyújtsa kezdeményezését a Bizottságnak a kezdeményezéshez kapott támogatási és finanszírozási forrásokra vonatkozó információkkal együtt.

További információk a kezdeményezés benyújtásáról

How it works Step 5
6

6. lépés: A Bizottság válasza

Miután benyújtotta kezdeményezését, megkezdődik annak tartalmi vizsgálata.

 • A benyújtást követő egy hónapon belül:

  Ön találkozik a Bizottság képviselőivel, hogy részletesen kifejthesse a kezdeményezésének céljait.
   
 • A benyújtást követő három hónapon belül:

  Ön lehetőséget kap arra, hogy nyilvános meghallgatás keretében bemutassa kezdeményezését az Európai Parlamentben. Előfordulhat, hogy a Parlament plenáris ülésén is megvitatja a kezdeményezést, és ez esetben állásfoglalást is hozhat a kérdésről.
   
 • A benyújtást követő hat hónapon belül:

  A Bizottság közli, milyen intézkedést fog javasolni az Ön kezdeményezésére válaszképpen. Ha úgy dönt, hogy nem hoz intézkedést, ezt megindokolja. A Bizottság válasza a biztosok által hivatalosan elfogadott közlemény formáját ölti, és a Bizottság azt az EU összes hivatalos nyelvén közzéteszi.

További információk a Bizottság válaszáról

How it works Step 6
>

Hogyan tovább?

Jogszabályjavaslat benyújtása

Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Ön kezdeményezésére válaszképpen indokolt jogszabályt alkotni, megkezdi az előkészületeket hivatalos jogszabályjavaslat kidolgozására, melynek során nyilvános konzultációkat szervezhet, hatásvizsgálatokat végezhet stb. Miután elfogadta javaslatát, a Bizottság benyújtja azt az Európai Parlamentnek és az EU Tanácsának (bizonyos esetekben csak a Tanácsnak). Ahhoz, hogy a javaslatból jogszabály születhessen, e két társjogalkotónak (vagy csak a Tanácsnak) el kell fogadnia azt.

Egyéb intézkedések

A Bizottság nem köteles jogalkotási javaslatot tenni. Előfordulhat, hogy olyan válaszintézkedéseket tart a leginkább célravezetőnek, melyek nem járnak jogalkotással. Számos egyéb intézkedés alkalmasabb lehet a kérdés kezelésére.

A kezdeményezés nyomán hozott intézkedések

Az Európai Parlament értékelheti a Bizottság által hozott intézkedéseket.

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?