Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Na húdaráis d’fhíorú agus do dheimhniú na ráiteas tacaíochta

An Ostair

Bundeswahlbehörde

p.A. Bundesministerium für Inneres
Abteilung III/S/2 (Wahlangelegenheiten)
Seoladh

Herrengasse 7

1010 Wien

 

Ríomhphost
Fón
+43 1 53126 905203

An Bheilg

Federal Public Service - Home Affairs/Service public fédéral Intérieur/Federale Overheidsdienst - Binnenlandse Zaken/Föderaler Öffentlicher - Dienst Inneres

Directorate General Identity and Citizens’ Affairs/Direction générale Identité et Affaires citoyennes/Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken/Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheiten
National Registry/Registre national/Rijksregister/Nationalregister
Seoladh

Park Atrium

Koloniënstraat/Rue des colonies 11

1000 Brussels/Bruxelles

 

An Bhulgáir

Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW)

General Direction “Civil Registration and Administrative Services” (CRAS)
Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Seoladh

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

1202 София

St.St. Kiril and Metodiy str. 17 – 19

1202 Sofia

 

Fón
+359 2 9863486

An Chróit

Ministry of Justice and Public Administration

An Chipir

An tSeicia

Czech Ministry of the Interior

An Danmhairg

An Eastóin

An Fhionlainn

Digital and Population Data Services Agency

Digi- ja väestötietovirasto
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Seoladh

PO BOX 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PL 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PB 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsingfors

 

(in particular questions concerning the statements of support; verification and certification of statements of support)

 

Ríomhphost
Fón
+358 295 353 137

An Fhrainc

An Ghearmáin

An Ghréig

An Ungáir

Éire

Department of Housing, Local Government and Heritage

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Seoladh

Custom House/Teach an Chustaim

Dublin 1/Baile Átha Cliath 1

 

Fón
+353 1 888 2339,
| +353 1 888 2141,
| +353 1 888 2166

An Iodáil

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi elettorali Ufficio III - Attività di supporto alle consultazioni elettorali e referendarie
Seoladh

Piazza del Viminale, 1

00184 Roma

 

Fón
+39 06 465.47280,
+39 06 465.25709,
+39 06 465.37372

an Laitvia

The Central Election Commission of the Republic of Latvia

Latvijas Republikas
Centrālā vēlēšanu komisija
Seoladh

Smilšu iela 4

1050 Rīga

 

Ríomhphost
Fón
+371 6732 2688

An Liotuáin

Lucsamburg

Centre des technologies de l'information de l’Etat (CTIE)

Málta

Office of the Electoral Commission

An Ísiltír

Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat-generaal Openbaar Bestuur en Democratische rechtstaat, directie Democratie en Bestuur, afdeling Democratie
Seoladh

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

 

An Pholainn

Centre for Information Technology

Seoladh

Aleje Jerozolimskie 132-136

02-305 Warsaw

 

Ríomhphost
Fón
+48 22 250 28 83

An Phortaingéil

An Rómáin

Ministerul Afacerilor Interne / Ministry of Home Affairs

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor / General Directorate for Persons’ Records
Seoladh

Str. Obcina Mare Nr. 2

Sector 6

Bucureşti

 

Ríomhphost
Fón
+4021.440.24.40 extension 25230

An tSlóvaic

Ministerstvo vnútra SR

sekcia verejnej správy, odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu, oddelenie správy registrov
Seoladh

Námestie Ľ. Štúra 1

974 04 Banská Bystrica

 

Fón
+421 4 843 064 00

An tSlóivéin

Slovenian Ministry of the Interior

Head of Division for civil status, public documents and residence registration
Seoladh

Štefanova 2

1501 Ljubljana

 

Ríomhphost
Fón
+386 (0)1 428 40 00

an Spáinn

Electoral Census Office

Oficina del Censo Electoral
Seoladh

C/ Poeta Joan Maragall 51

28071 Madrid

 

Fón
+34 915 83 46 94,
| +34 915 83 4697

An tSualainn

The Swedish Central Election Authority

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?