Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Αρχική σελίδα

Εκφράστε δυναμικότερα την άποψή σας για τις πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή σας. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένας μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να συμβάλετε στη διαμόρφωση της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους. Μόλις μια πρωτοβουλία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές, η Επιτροπή θα αποφασίσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί. Δείτε πώς λειτουργεί βήμα βήμα
Εάν σκοπεύετε να ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία, συμβουλευτείτε το Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για νομικές και πρακτικές συμβουλές.
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: το δικαίωμά σας ως πολίτης της ΕΕ

Τελευταίες ειδήσεις

IT developments
  • 16/07/2024

Νέοι ελάχιστοι αριθμοί έγκυρων υπογραφών ανά κράτος μέλος για ΕΠΠ που καταχωρίζονται από τις 16 Ιουλίου 2024 και εξής

Με την έναρξη της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής περιόδου 2024-2029 στις 16 Ιουλίου 2024, τέθηκε σε εφαρμογή τοαναθεωρημένο παράρτημα Ι του κανονισμού ΕΠΠ, το οποίο καθορίζει νέους ελάχιστους αριθμούς υπογραφόντων ανά κράτος μέλος («ελάχιστα όρια»). Αυτά τα ελάχιστα όρια συνδέονται με τον αριθμό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές). Ο αριθμός των ευρωβουλευτών στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο αυξήθηκε από 705 σε 720, οπότε επίσης αυξήθηκαν και τα ελάχιστα όρια. Για να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ΕΠΠ πρέπει αυτή να συγκεντρώσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο έγκυρες υπογραφές και να λάβει τους εν λόγω ελάχιστους αριθμούς έγκυρων υπογραφών σε τουλάχιστον επτά χώρες της ΕΕ. 

Αυτοί οι νέοι ελάχιστοι αριθμοί ισχύουν για τις ΕΠΠ που καταχωρίζονται από την Επιτροπή από τις 16 Ιουλίου 2024 και εξής. Οι νέοι ελάχιστοι αριθμοί δεν ισχύουν για τις ΕΠΠ που έχουν καταχωριστεί πριν από την 16 Ιουλίου 2024 για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν τα προηγούμενα ελάχιστα όρια.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Η Επιτροπή καταχωρίζει δύο νέες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών

Στις 19 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών.

Η πρωτοβουλία «Αεροπορικές ποσοστώσεις» ζητεί τη θέσπιση, σε κάθε χώρα, μηχανισμού ποσοστώσεων άνθρακα των πολιτών, ο οποίος θα ενθαρρύνει την απανθρακοποίηση των επιχειρήσεων μέσω της καταναλωτικής ζήτησης. Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες θεωρούν ότι ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να καλύπτει όλες τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, ξεκινώντας από τις αεροπορικές μεταφορές. 

Η πρωτοβουλία«Τέρμα στην καταστροφή βιντεοπαιχνιδιών» ζητεί τη θέσπιση υποχρέωσης των εκδοτών βιντεοπαιχνιδιών στην ΕΕ να αφήνουν τα παιχνίδια αυτά σε λειτουργική κατάσταση (δηλ. ικανά να χρησιμοποιούνται), ώστε να αποτρέπεται η εξ αποστάσεως απενεργοποίησή τους.

Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι η έκτη και η έβδομη που καταχωρίστηκαν το 2024. Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες έχουν πλέον προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσουν τη συλλογή υπογραφών. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «Σωτηρία του πλανήτη με μετατόπιση της φορολογίας που βαρύνει την εργασία στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου»

Στις 13 Μαΐου η Επιτροπή καταχώρισε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Σωτηρία του πλανήτη με μετατόπιση της φορολογίας που βαρύνει την εργασία στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου». Καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % και το σύστημα τιμολόγησης του άνθρακα της ΕΕ, καθώς και την αναδιανομή ενός σημαντικού μέρους των εσόδων από την τιμολόγηση του άνθρακα σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, ενισχύοντας το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα της ΕΕ και προωθώντας τη δημιουργία μιας «Λέσχης για το Κλίμα» για τις χώρες που επιθυμούν να υιοθετήσουν στιβαρή τιμολόγηση του άνθρακα.

Πρόκειται για την πέμπτη πρωτοβουλία που καταχωρίζεται το 2024. Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες έχουν προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσουν τη συγκέντρωση υπογραφών. 

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;