Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Βασικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Συγκεντρώθηκαν πάνω από 1 000 000 υπογραφές

Καθεστώς συγκέντρωσης

Καθεστώς καταχώρισης

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;