Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Τελευταίες ειδήσεις

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Court final judgment on the Commission decision on the registration of the ECI ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ (C-54/22 P)

Η είδηση δεν είναι διαθέσιμη στα ελληνικά, αλλά μπορεί να μεταφραστεί αυτόματα στη σελίδα " Τελευταίες ειδήσεις .

On 22 February 2024, the Court of Justice delivered its judgment in case C-54/22 P, Romania v Commission. The Commission’s 2019 decision to partially register the European Citizens’ Initiative (ECI) ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ is upheld following the dismissal of Romania’s appeal.    

 

Logo of Stop Finning EU
  • 22/02/2024

Follow-up to the successful ECI “Stop Finning – Stop the Trade”  

Η είδηση δεν είναι διαθέσιμη στα ελληνικά, αλλά μπορεί να μεταφραστεί αυτόματα στη σελίδα " Τελευταίες ειδήσεις .

On 21 February, the European Commission published a call for evidence seeking views and expertise on the environmental, social and economic consequences of a potential ban on EU sales and international trade of loose shark fins and collecting feedback on potential policy options to better protect sharks and related marine ecosystems. 

The aim is to ensure the best informed, participatory and transparent way of deciding on the follow-up to the 2023 European citizens’ initiative “Stop Finning – Stop the Trade”. 

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Results of the ImagineEU video competition for schools

Η είδηση δεν είναι διαθέσιμη στα ελληνικά, αλλά μπορεί να μεταφραστεί αυτόματα στη σελίδα " Τελευταίες ειδήσεις .

The ImagineEU video competition, launched in October 2023, invited young Europeans to think of concrete ideas that could benefit citizens across the EU – similarly to the European Citizens’ Initiative.    

 The jury selected the three best videos, submitted by school teams from France, Italy and Romania. The teams are awarded a study trip to Brussels in March.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Συνεδρίαση παρακολούθησης μεταξύ εκπροσώπων της επιτυχημένης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Ευρώπη χωρίς γούνες» και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στις 9 Φεβρουαρίου 2024, η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, υποδέχθηκε εκπροσώπους της επιτυχημένης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Ευρώπη χωρίς γούνες».

Κατά τη συνεδρίαση, η Επίτροπος παρουσίασε την απάντηση της Επιτροπής στην πρωτοβουλία αυτή, η οποία εγκρίθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2023, και απάντησε στις ερωτήσεις των διοργανωτών. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Η Επιτροπή καταχωρίζει εν μέρει την πρωτοβουλία «European Cannabis Initiative»

Στις 6 Φεβρουαρίου η Επιτροπή καταχώρισε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «European Cannabis Initiative» (Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την κάνναβη).

Η ομάδα διοργάνωσης ζητεί από την Επιτροπή: i) να συγκαλέσει διευρωπαϊκή συνέλευση πολιτών σχετικά με τις πολιτικές για την κάνναβη, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων και της συνοχής των πολιτικών των κρατών μελών· ii) να διευκολύνει την πρόσβαση στην κάνναβη για ιατρική χρήση και να επιτρέψει τη μεταφορά κάνναβης και των παραγώγων της, εφόσον έχουν συνταγογραφηθεί για θεραπευτικούς σκοπούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης πραγμάτωση του δικαιώματος στην υγεία και iii) να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους για την έρευνα σχετικά με τους θεραπευτικούς σκοπούς της κάνναβης. 

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρωτοβουλία μπορεί να καταχωριστεί μόνο όσον αφορά τον δεύτερο και τον τρίτο στόχο, δεδομένου ότι μόνο οι στόχοι αυτοί πληρούν τις απαιτήσεις καταχώρισης. Η Επιτροπή απέρριψε την καταχώριση του πρώτου στόχου της πρωτοβουλίας διότι βρίσκεται εκτός των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης.

Για τη μερική καταχώριση εφαρμόστηκε διαδικασία δύο σταδίων, στο πλαίσιο της οποίας η ομάδα διοργάνωσης κλήθηκε, σε πρώτο στάδιο, να τροποποιήσει την αρχική της πρωτοβουλία, λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη αξιολόγηση της Επιτροπής. 

Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες έχουν προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσουν τη συλλογή υπογραφών. 

IT developments
  • 31/01/2024

Η υπογραφή μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με ηλεκτρονική υπογραφή είναι δυνατή σε 17 χώρες

Οι πολίτες της Πολωνίας μπορούν, πλέον να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική τους ταυτότητα, [(eID), (Profil Zaufany/mObywatel)] για τη στήριξη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών με βάση το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης. Η Πολωνία είναι η 17η χώρα της ΕΕ η οποία επιτρέπει τη χρήση εθνικού συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για την υπογραφή ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών. Ελέγξτε τί ισχύει όσον αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ. 

New initiative registered
  • 24/01/2024

Η Επιτροπή καταχωρίζει δύο νέες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών

Στις 24 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών.

Η πρωτοβουλία «Απαγόρευση των πρακτικών μεταστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ζητεί την απαγόρευση των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αλλαγή, την καταστολή ή την καταπίεση του γενετήσιου προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου και/ή της έκφρασης φύλου των ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτών.

Η «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την προάσπιση της γεωργίας και της αγροτικής οικονομίας στην Ευρώπη» ζητεί την προστασία της ευρωπαϊκής γεωργίας και αγροτικής οικονομίας μέσω ενός κανονιστικού πλαισίου που θα βασίζεται σε διάφορα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γεωργικής γης κατά προτεραιότητα για την παραγωγή τροφίμων, της διασφάλισης της επισιτιστικής κυριαρχίας και της αντιμετώπισης των ζητημάτων της διατροφικής αλυσίδας και της ακρίβειας. 

Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες των πρωτοβουλιών έχουν τώρα στη διάθεσή τους έξι μήνες για να επιλέξουν την ημερομηνία έναρξης της συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης.

Public voting phase - ImagineEU competition
  • 20/12/2023

Διαγωνισμός βίντεο «ImagineEU» — Η δημόσια ψηφοφορία διαρκεί έως τις 28 Ιανουαρίου 2024

Η δημόσια ψηφοφορία για τον διαγωνισμό βίντεο «ImagineEU» ξεκίνησε στις 20 Δεκεμβρίου. Οι μαθητές και μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλήθηκαν να παρουσιάσουν σε σύντομο βίντεο τις συγκεκριμένες ιδέες τους που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση —όπως συμβαίνει και με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. 

Μπορείτε τώρα να δείτε τα βίντεο που δημιούργησαν οι μαθητές και μαθήτριες και να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας βίντεο —μπορείτε να ψηφίσετε όσα βίντεο θέλετε— έως τις 28 Ιανουαρίου 2024.

Initiative answered (successful)
  • 07/12/2023

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρωτοβουλία «Fur Free Europe» («Ευρώπη χωρίς γούνες»)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την απάντησή της στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Fur Free Europe» («Ευρώπη χωρίς γούνες»), τη δέκατη επιτυχημένη πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πρωτοβουλία συγκέντρωσε πάνω από 1,5 εκατομμύριο έγκυρες υπογραφές και πέτυχε τα απαιτούμενα κατώτατα όρια σε 18 κράτη μέλη.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Επιτροπής.

ECI logo
  • 06/12/2023

Η Επιτροπή εκδίδει την έκθεση επανεξέτασης της ΕΠΠ

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την πρώτη της έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του αναθεωρημένου κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η έκθεση παρουσιάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την αναθεώρηση του κανονισμού το 2020 και εξαγγέλλει μια σειρά πρακτικών μέτρων που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της ΕΠΠ και της συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ. Μπορείτε να συμβουλευθείτε την ειδική ιστοσελίδα και τα βασικά στοιχεία και αριθμούς για την περίοδο αναφοράς.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;