Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Επικοινωνία

Γενικές ερωτήσεις

Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, επικοινωνήστε με την Europe Direct, την κεντρική μας υπηρεσία παροχής πληροφοριών.

  • Τηλ. 00 800 6 7 8 9 10 11*

  • email

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με ένα κέντρο Europe Direct στη χώρα σας.

*Παρότι οι περισσότερες τηλεφωνικές κλήσεις παρέχονται δωρεάν, ορισμένοι πάροχοι ή ορισμένα ξενοδοχεία ενδέχεται να σας χρεώσουν.

Ειδικές ερωτήσεις

Αν σχεδιάζετε να ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία πολιτών, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από:

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;