Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη της ΕΠΠ

Εργαλειοθήκη για τα σχολεία «Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση — Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών»

Στόχος της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης είναι να εφοδιάσει τους μαθητές και τις μαθήτριες με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτής της διερεύνησης, η εργαλειοθήκη επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν σαφή εικόνα του σκοπού της πρωτοβουλίας πολιτών, του τρόπου λειτουργίας της, του τρόπου με τον οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να επιφέρουν αλλαγές στον κόσμο τους. 

Η εργαλειοθήκη είναι σχεδιασμένη για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία στα μαθήματα της αγωγής του πολίτη ή στο πλαίσιο θεματικής προσέγγισης. Διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η εργαλειοθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εθνική γλώσσα, σε μάθημα ξένων γλωσσών ή κατά τη διδασκαλία μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας (CLIL).  

Τι λένε οι εκπαιδευτικοί:  

«Αυτό που εκτιμήσαμε περισσότερο εγώ κι οι μαθητές και οι μαθήτριές μου ήταν ότι, με τρόπο ελκυστικό και συνοπτικό, απέκτησαν πολλές γνώσεις σχετικά με ένα θέμα που είναι παραμελημένο στο σχολείο. Το υλικό αναφοράς που διατίθεται στους ιστοτόπους της ΕΕ εντάχθηκε με έμπρακτο τρόπο στα μαθήματα και στις δραστηριότητες που απευθύνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες. Κατευθύνονται προς συγκεκριμένους πόρους με συγκεκριμένα καθήκοντα, ώστε να βλέπουν τη σύνδεση με τα έγγραφα χωρίς, ωστόσο να κατακλύζονται από τον όγκο των πόρων.»

- καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Πολωνία που εφάρμοσε πιλοτικά την εργαλειοθήκη 

 

«Ζήτησα από τους μαθητές και τις μαθήτριές μου τη γνώμη τους για το υλικό και οφείλω να πω ότι τους άρεσε πολύ. Δεν γνώριζαν πολλά για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και βρήκαν το υλικό ενδιαφέρον. Τους άρεσε η προσέγγιση που επιλέχθηκε για την παρουσίαση όλου του υλικού και την επεξεργασία των πληροφοριών, και ιδιαίτερα τα βίντεο, που τους φάνηκαν σύντομα και σαφή.»

- καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ισπανία που εφάρμοσε πιλοτικά την εργαλειοθήκη 

Σύντομη περιγραφή της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών;

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να επηρεάζουν τις πολιτικές της ΕΕ, θέτοντας στην ατζέντα της ΕΕ τα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Μια πρωτοβουλία πολιτών συνενώνει άτομα από διάφορες χώρες της ΕΕ, τα οποία συγκεντρώνουν υπογραφές και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νόμους σε τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Πρόκειται για έναν τρόπο έναρξης πολιτικού διαλόγου από τη βάση και ευαισθητοποίησης για κοινούς στόχους που ενώνουν πολίτες από διάφορες χώρες. Το εργαλείο δρομολογήθηκε το 2012 και αποδίδει πλέον καρπούς, καθώς διάφορες πρωτοβουλίες έχουν οδηγήσει στην υποβολή συγκεκριμένων νομικών προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Τι περιέχει η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη;

Η εργαλειοθήκη αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες, καθεμία από τις οποίες εστιάζει σε διαφορετικό αντικείμενο, που εκτείνονται από γενικότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: 

 1. Σύντομη εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 2. Η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 3. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
 4. Ανάπτυξη και προώθηση μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 

 

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει το ακόλουθο υλικό:

 • Υλικό για εκπαιδευτικούς, που περιλαμβάνει οδηγίες για κάθε μάθημα, τις απαντήσεις στις ασκήσεις, πρόσθετες πληροφορίες και συνδέσμους για περαιτέρω έρευνα. 
 • Υλικό για μαθητές και μαθήτριες, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται στην τάξη και στις κατ’ οίκον εργασίες, τόσο για επαναλήψεις όσο και για περαιτέρω έρευνα. Παρέχονται σύνδεσμοι προς τους σχετικούς ιστοτόπους που είναι διαθέσιμοι σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 
 • Παρουσιάσεις PowerPoint για χρήση στην τάξη, που συμπεριλαμβάνουν κείμενο και βίντεο (προαιρετικές). 
 • Σύνδεσμοι προς αρχεία βίντεο. Όλα τα βίντεο που χρησιμοποιούνται στην ενότητα είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 
 • Προαιρετικές δραστηριότητες σε κάθε ενότητα με τη μορφή εργασίας βάσει συγκεκριμένου έργου. 
 • Ενημερωτικό δελτίο για την περαιτέρω διερεύνηση της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 • Ενημερωτικό δελτίο για τους τομείς δράσης της ΕΕ. 
 • Τελικό κουίζ. 

 

Ποιες μεθοδολογικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται;

Το υλικό έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόσει διάφορες προσεγγίσεις στη διαδικασία διδασκαλίας/μάθησης: 

 • Άμεση παρουσίαση 
 • Ομαδική συζήτηση 
 • Ομαδική εργασία 
 • Εργασία βάσει συγκεκριμένου έργου 
 • Ατομική μελέτη 
 • Ερευνητική εργασία 
 • Επίλυση προβλημάτων 
 • Παιχνίδι ρόλων 
 • Βιντεοσκόπηση 

Κατεβάστε το υλικό της εργαλειοθήκης

 

Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση-Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών-Υλικό για εκπαιδευτικούς
ελληνικά
(1.2 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση-Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών-Υλικό για μαθητές
ελληνικά
(1.08 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση-Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών-Ενότητα 1
ελληνικά
(27.44 MB - PPTX)
Τηλεφόρτωση
Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση-Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών-Ενότητα 2
ελληνικά
(45.96 MB - PPTX)
Τηλεφόρτωση
Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση-Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών-Ενότητα 3
ελληνικά
(59.12 MB - PPTX)
Τηλεφόρτωση
Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση-Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών-Ενότητα 4
ελληνικά
(4.07 MB - PPTX)
Τηλεφόρτωση

 

Οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις σας

Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την εργαλειοθήκη; Μοιραστείτε τις παρατηρήσεις σας στην έρευνα για εκπαιδευτικούς.

Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, απευθυνθείτε στη διεύθυνση:

eci_team@eutaketheinitiative.eu

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;