Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Λογαριασμός διοργανωτή

Ο λογαριασμός διοργανωτή επιτρέπει στους διοργανωτές να υποβάλουν την πρωτοβουλία τους για καταχώριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να διαχειρίζονται τις διάφορες πτυχές της (π.χ. εξατομίκευση της πλατφόρμας επιγραμμικής συγκέντρωσης, επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη ή επικοινωνία με υποστηρικτές).  

Πρόσβαση στον λογαριασμό διοργανωτή 

 

Για διοργανωτές νέων πρωτοβουλιών: 

Αφού δημιουργήσετε την ομάδα σας, συντάξετε την πρωτοβουλία σας και συγκεντρώσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, πρέπει να υποβάλετε αίτηση καταχώρισης της πρωτοβουλίας. 

Για να το κάνετε αυτό, πρέπει ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών σας να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό διοργανωτή με ηλεκτρονική διεύθυνση (η οποία θα εμφανίζεται σ’ αυτόν τον ιστότοπο μόλις καταχωριστεί η πρωτοβουλία) και να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία. 

Σημείωση: Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία λογαριασμού διοργανωτή είναι η δημιουργία λογαριασμού EU Login. Δείτε στο παρακάτω εγχειρίδιο πώς να συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο με τον λογαριασμό σας EU Login για να εξασφαλίσετε ισχυρή επαλήθευση ταυτότητας δύο παραγόντων.  

EU Login manual for the ECI organiser account EL
ελληνικά
(411.61 KB - DOCX)
Τηλεφόρτωση
Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;