Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο

Αρμόδιες αρχές

Σημεία επαφής σε εθνικό επίπεδο

Απαιτήσεις παροχής δεδομένων

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Άλλες εθνικές διατάξεις σχετικές με την εφαρμογή του κανονισμού

National provisions 2019/788
English
(13.69 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση

 

National provisions 211/2011
English
(12.18 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση
Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;