Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Αρχική σελίδα

Εκφράστε δυναμικότερα την άποψή σας για τις πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή σας. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένας μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να συμβάλετε στη διαμόρφωση της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους. Μόλις μια πρωτοβουλία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές, η Επιτροπή θα αποφασίσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί. Δείτε πώς λειτουργεί βήμα βήμα
Εάν σκοπεύετε να ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία, συμβουλευτείτε το Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για νομικές και πρακτικές συμβουλές.
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: το δικαίωμά σας ως πολίτης της ΕΕ

Τελευταίες ειδήσεις

New initiative registered
  • 13/05/2024

Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «Σωτηρία του πλανήτη με μετατόπιση της φορολογίας που βαρύνει την εργασία στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου»

Στις 13 Μαΐου η Επιτροπή καταχώρισε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Σωτηρία του πλανήτη με μετατόπιση της φορολογίας που βαρύνει την εργασία στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου». Καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % και το σύστημα τιμολόγησης του άνθρακα της ΕΕ, καθώς και την αναδιανομή ενός σημαντικού μέρους των εσόδων από την τιμολόγηση του άνθρακα σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, ενισχύοντας το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα της ΕΕ και προωθώντας τη δημιουργία μιας «Λέσχης για το Κλίμα» για τις χώρες που επιθυμούν να υιοθετήσουν στιβαρή τιμολόγηση του άνθρακα.

Πρόκειται για την πέμπτη πρωτοβουλία που καταχωρίζεται το 2024. Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες έχουν προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσουν τη συγκέντρωση υπογραφών. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με την οποία ζητείται η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για ασφαλείς και προσβάσιμες αμβλώσεις

Στις 10 Απριλίου η Επιτροπή καταχώρισε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «My Voice, My Choice: υπέρ των ασφαλών και προσβάσιμων αμβλώσεων». Η πρωτοβουλία καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη ώστε να καταστεί δυνατός ο ασφαλής τερματισμός της εγκυμοσύνης για οποιαδήποτε στην Ευρώπη δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις.

Πρόκειται για την τέταρτη πρωτοβουλία που καταχωρίζεται το 2024. Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες έχουν προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσουν τη συλλογή υπογραφών. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Η Επιτροπή βραβεύει τους νικητές και τις νικήτριες του διαγωνισμού βίντεο «ImagineEU»

Στις 21 Μαρτίου 2024, οι νικητές και οι νικήτριες του διαγωνισμού «ImagineEU» για μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βραβεύθηκαν κατά τη διάρκεια τελετής απονομής των βραβείων στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Οι τρεις νικήτριες ομάδες από τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Ρουμανία συμμετέχουν σε τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο διαγωνισμός βίντεο «ImagineEU» βασίζεται στην έννοια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και έχει ως στόχο να δώσει στους νέους πολίτες τη δυνατότητα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην άσκηση επιρροής στις πολιτικές της ΕΕ. Κάλεσε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 16-18 ετών από ολόκληρη την ΕΕ να δημιουργήσουν και να μοιραστούν σύντομα βίντεο σχετικά με τις ιδέες τους για αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στις κοινότητές τους. Παρακολουθήστε τα βραβευθέντα βίντεο.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;