Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής

  1. Πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των διοργανωτών πρωτοβουλιών πολιτών στο μητρώο ΕΠΠ
  2. Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των υπογραφόντων, τα οποία συγκεντρώνονται μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης
  3. Δήλωση περί ιδιωτικότητας όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υπογραφόντων, τα οποία συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή
  4. Πολιτική όσον αφορά το απόρρητο των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των υπογραφόντων, οι οποίες συγκεντρώνονται μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης
  5. Πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας όσον αφορά τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συνδρομητών στο ενημερωτικό δελτίο της ΕΠΠ
  6. Πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας όσον αφορά την επικοινωνιακή εκστρατεία ΕΠΠ
  7. Πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας όσον αφορά την αλληλεπίδραση με τους πρεσβευτές και τις πρέσβειρες της ΕΠΠ
  8. Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά τη λειτουργία της επιγραμμικής συνεργατικής πλατφόρμας της ΕΠΠ
  9. Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά τις στοχευμένες δραστηριότητες διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών
Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;