Zum Hauptinhalt
Europäische Bürgerinitiative

Expert group meetings

22/02/2024

Meeting agenda:

Agenda Expert Group meeting 22/02/2024
Agenda
Englisch
(231.51 KB - PDF)
Herunterladen

Meeting documents:

General ECI developments
Englisch
(480.8 KB - PDF)
Herunterladen
ECI review
Englisch
(437.92 KB - PDF)
Herunterladen
Update on IT developments
Englisch
(493.82 KB - PDF)
Herunterladen
ECI communication activities
Englisch
(2.91 MB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes of Expert Group meeting 22.02.2024
Cover page of minutes document
Englisch
(307.66 KB - PDF)
Herunterladen

06/06/2023

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(616.48 KB - PDF)
Herunterladen

Meeting documents:

General ECI developments
Englisch
(280.54 KB - PDF)
Herunterladen
ECI review
Englisch
(338.64 KB - PDF)
Herunterladen
Update on IT developments
Englisch
(359.03 KB - PDF)
Herunterladen
ECI communication activities
Englisch
(3.77 MB - PDF)
Herunterladen

 Summary record:

Minutes
Englisch
(640.98 KB - PDF)
Herunterladen

 

30/09/2022

 Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(606.12 KB - PDF)
Herunterladen

Meeting documents:

ECI latest developments
Englisch
(1.06 MB - PDF)
Herunterladen
ECI review
Englisch
(242.53 KB - PDF)
Herunterladen
ECI questionnaire to MS
Englisch
(724.73 KB - PDF)
Herunterladen
ECI update on IT developments
Englisch
(1.3 MB - PDF)
Herunterladen
ECI communication campaign
Englisch
(3.14 MB - PDF)
Herunterladen

 Summary record:

Minutes
Englisch
(639.15 KB - PDF)
Herunterladen

16/11/2021

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(385.93 KB - PDF)
Herunterladen

Meeting documents:

Presentation ECI latest developments
Englisch
(1.07 MB - PDF)
Herunterladen
Presentation Update on IT developments
Englisch
(1.32 MB - PDF)
Herunterladen
Presentation Meeting with NCPs
Englisch
(209.51 KB - PDF)
Herunterladen
Presentation ECI communication
Englisch
(2.24 MB - PDF)
Herunterladen

 Summary record:

EG minutes 16.11.2021
Englisch
(669.01 KB - PDF)
Herunterladen

22/10/2020

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(560.37 KB - PDF)
Herunterladen

Meeting documents:

Presentation ECI in context of COVID-19
Englisch
(748.47 KB - PDF)
Herunterladen
Presentation latest development/state of play ECI
Englisch
(851.14 KB - PDF)
Herunterladen
Presentation IT developments on ECI
Englisch
(981.5 KB - PDF)
Herunterladen
Presentation communication activities ECI
Englisch
(1006.37 KB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(648.63 KB - PDF)
Herunterladen

30/04/2020

Meeting documents:

Presentation ECI in the context of COVID-19
Englisch
(254.76 KB - PDF)
Herunterladen

Summary record: 

Minutes
Englisch
(591.79 KB - PDF)
Herunterladen

19/09/2019

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(595.3 KB - PDF)
Herunterladen

Meeting documents:

Presentation - State of play of citizens' initiatives
Englisch
(1.12 MB - PDF)
Herunterladen
Presentation - Implementation by Member States
Englisch
(866.23 KB - PDF)
Herunterladen
Presentation - IT developments
Englisch
(503.93 KB - PDF)
Herunterladen
Presentation - Communication campaign
Englisch
(1.77 MB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(910.47 KB - PDF)
Herunterladen

22/01/2019

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(602.13 KB - PDF)
Herunterladen

Meeting documents:

State of play initiatives
Englisch
(995.82 KB - PDF)
Herunterladen
Implementation by Member States
Englisch
(227.12 KB - PDF)
Herunterladen
- IT development
Englisch
(686.14 KB - PDF)
Herunterladen
Lifecycle changes
Englisch
(1015.14 KB - PDF)
Herunterladen
Forum
Englisch
(1.26 MB - PDF)
Herunterladen
Communication campaign
Englisch
(1.71 MB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(682.53 KB - PDF)
Herunterladen

05/06/2018

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(212.61 KB - PDF)
Herunterladen

Meeting documents:

Communication campaign
Englisch
(2.12 MB - PDF)
Herunterladen
IT aspects
Englisch
(890.5 KB - PDF)
Herunterladen
AGM
Englisch
(147.98 KB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(436.03 KB - PDF)
Herunterladen

15/12/2017

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(135.22 KB - PDF)
Herunterladen

Meeting documents:

Data
Englisch
(306.39 KB - PDF)
Herunterladen
eID
Englisch
(1.01 MB - PDF)
Herunterladen
OCS TS
Englisch
(637.01 KB - PDF)
Herunterladen
Collaborative platform
Englisch
(239.94 KB - PDF)
Herunterladen
Finland
Englisch
(1.38 MB - PDF)
Herunterladen
Estonia
Englisch
(90.71 KB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(411.28 KB - PDF)
Herunterladen

02/06/2017

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(137.87 KB - PDF)
Herunterladen

Meeting documents:

Data requirements
Englisch
(575.64 KB - PDF)
Herunterladen
eID
Englisch
(571.29 KB - PDF)
Herunterladen
Technical specifications
Englisch
(243.33 KB - PDF)
Herunterladen
IT
Englisch
(1.15 MB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(391.68 KB - PDF)
Herunterladen

22/11/2016

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(141.25 KB - PDF)
Herunterladen

Meeting documents:

Data requirements
Englisch
(806.26 KB - PDF)
Herunterladen
eID
Englisch
(571.29 KB - PDF)
Herunterladen
Technical specifications
Englisch
(243.33 KB - PDF)
Herunterladen
IT developments
Englisch
(1.15 MB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(79.13 KB - PDF)
Herunterladen

19/01/2016

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(203.54 KB - PDF)
Herunterladen

Meeting documents:

ECI improvements
Englisch
(528.44 KB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(196.22 KB - PDF)
Herunterladen

15/06/2015

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(196.63 KB - PDF)
Herunterladen

Meeting documents:

Commission report
Englisch
(370.82 KB - PDF)
Herunterladen
Study
Englisch
(907.69 KB - PDF)
Herunterladen
Report on ICT impacts
Englisch
(2.93 MB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(192.96 KB - PDF)
Herunterladen

02/12/2014

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(327.56 KB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(283.68 KB - PDF)
Herunterladen

12/06/2014

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(202.36 KB - PDF)
Herunterladen

Meeting document:

Survey on verification phase
Englisch
(360.57 KB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(409.79 KB - PDF)
Herunterladen

17/09/2013

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(463.08 KB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(319.83 KB - PDF)
Herunterladen

04/03/2013

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(196.8 KB - PDF)
Herunterladen

Meeting document:

Guidelines and recommendations
Englisch
(318 KB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(160.2 KB - PDF)
Herunterladen

02/10/2012

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(198.75 KB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(240.9 KB - PDF)
Herunterladen

12/03/2012

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(185.53 KB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(70.98 KB - PDF)
Herunterladen

17/01/2012

Meeting agenda:

Agenda
Englisch
(190.13 KB - PDF)
Herunterladen

Summary record:

Minutes
Englisch
(24.18 KB - PDF)
Herunterladen
Im Team dazulernen und etwas bewegen?