Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Expert group meetings

22/02/2024

Meeting agenda:

Agenda Expert Group meeting 22/02/2024
Agenda
English
(231.51 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Meeting documents:

General ECI developments
English
(480.8 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
ECI review
English
(437.92 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Update on IT developments
English
(493.82 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
ECI communication activities
English
(2.91 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes of Expert Group meeting 22.02.2024
Cover page of minutes document
English
(307.66 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

06/06/2023

Meeting agenda:

Agenda
English
(616.48 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Meeting documents:

General ECI developments
English
(280.54 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
ECI review
English
(338.64 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Update on IT developments
English
(359.03 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
ECI communication activities
English
(3.77 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 Summary record:

Minutes
English
(640.98 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 

30/09/2022

 Meeting agenda:

Agenda
English
(606.12 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Meeting documents:

ECI latest developments
English
(1.06 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
ECI review
English
(242.53 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
ECI questionnaire to MS
English
(724.73 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
ECI update on IT developments
English
(1.3 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
ECI communication campaign
English
(3.14 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 Summary record:

Minutes
English
(639.15 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

16/11/2021

Meeting agenda:

Agenda
English
(385.93 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Meeting documents:

Presentation ECI latest developments
English
(1.07 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Presentation Update on IT developments
English
(1.32 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Presentation Meeting with NCPs
English
(209.51 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Presentation ECI communication
English
(2.24 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 Summary record:

EG minutes 16.11.2021
English
(669.01 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

22/10/2020

Meeting agenda:

Agenda
English
(560.37 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Meeting documents:

Presentation ECI in context of COVID-19
English
(748.47 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Presentation latest development/state of play ECI
English
(851.14 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Presentation IT developments on ECI
English
(981.5 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Presentation communication activities ECI
English
(1006.37 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(648.63 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

30/04/2020

Meeting documents:

Presentation ECI in the context of COVID-19
English
(254.76 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record: 

Minutes
English
(591.79 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

19/09/2019

Meeting agenda:

Agenda
English
(595.3 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Meeting documents:

Presentation - State of play of citizens' initiatives
English
(1.12 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Presentation - Implementation by Member States
English
(866.23 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Presentation - IT developments
English
(503.93 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Presentation - Communication campaign
English
(1.77 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(910.47 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

22/01/2019

Meeting agenda:

Agenda
English
(602.13 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Meeting documents:

State of play initiatives
English
(995.82 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Implementation by Member States
English
(227.12 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
- IT development
English
(686.14 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Lifecycle changes
English
(1015.14 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Forum
English
(1.26 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Communication campaign
English
(1.71 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(682.53 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

05/06/2018

Meeting agenda:

Agenda
English
(212.61 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Meeting documents:

Communication campaign
English
(2.12 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
IT aspects
English
(890.5 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
AGM
English
(147.98 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(436.03 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

15/12/2017

Meeting agenda:

Agenda
English
(135.22 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Meeting documents:

Data
English
(306.39 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
eID
English
(1.01 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
OCS TS
English
(637.01 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Collaborative platform
English
(239.94 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Finland
English
(1.38 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Estonia
English
(90.71 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(411.28 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

02/06/2017

Meeting agenda:

Agenda
English
(137.87 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Meeting documents:

Data requirements
English
(575.64 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
eID
English
(571.29 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Technical specifications
English
(243.33 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
IT
English
(1.15 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(391.68 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

22/11/2016

Meeting agenda:

Agenda
English
(141.25 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Meeting documents:

Data requirements
English
(806.26 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
eID
English
(571.29 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Technical specifications
English
(243.33 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
IT developments
English
(1.15 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(79.13 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

19/01/2016

Meeting agenda:

Agenda
English
(203.54 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Meeting documents:

ECI improvements
English
(528.44 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(196.22 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

15/06/2015

Meeting agenda:

Agenda
English
(196.63 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Meeting documents:

Commission report
English
(370.82 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Study
English
(907.69 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Report on ICT impacts
English
(2.93 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(192.96 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

02/12/2014

Meeting agenda:

Agenda
English
(327.56 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(283.68 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

12/06/2014

Meeting agenda:

Agenda
English
(202.36 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Meeting document:

Survey on verification phase
English
(360.57 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(409.79 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

17/09/2013

Meeting agenda:

Agenda
English
(463.08 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(319.83 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

04/03/2013

Meeting agenda:

Agenda
English
(196.8 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Meeting document:

Guidelines and recommendations
English
(318 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(160.2 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

02/10/2012

Meeting agenda:

Agenda
English
(198.75 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(240.9 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

12/03/2012

Meeting agenda:

Agenda
English
(185.53 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(70.98 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

17/01/2012

Meeting agenda:

Agenda
English
(190.13 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Summary record:

Minutes
English
(24.18 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;