Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Legfrissebb hírek

New initiative registered
  • 19/06/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives: ‘Air-Quotas’ and ‘Stop Destroying Videogames’

Ez a tartalom magyar nyelven nem áll rendelkezésre, de gépi fordítással lefordítható a „Legfrissebb hírek” oldalon.

On 19 June the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The Air-Quotas’ initiative calls for a citizens’ carbon quota mechanism in each country that would encourage businesses to decarbonise through consumer demand. The organisers consider that it should cover all purchases of goods and services, starting with air transport. 

The Stop Destroying Videogames initiative calls for a requirement for publishers of videogames in the EU to leave such games in a functional (playable) state, so to prevent their remote disabling.

The organisers have six months to open the signature collection. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

A Bizottság új kezdeményezést vesz nyilvántartásba „Mentsük meg bolygónkat – a munka helyett az üvegházhatásúgáz-kibocsátást adóztassuk inkább” néven

Május 13-án az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi a „Mentsük meg bolygónkat – a munka helyett az üvegházhatásúgáz-kibocsátást adóztassuk inkább” elnevezésű európai polgári kezdeményezést. A kezdeményezés felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatokat az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag és az uniós szén-dioxid-árazási rendszer megerősítésére, a kibocsátáskereskedelemből származó bevételek alacsony jövedelmű háztartások javára történő újraelosztására, az EU Szociális Klímaalapjának megszilárdítására és egy ún. „Klímaklub” létrehozásának ösztönzésére azoknak az országoknak a számára, amelyek hathatósabb szén-dioxid-árazást kívánnak bevezetni.

2024-ben ez az ötödik kezdeményezés, amelyet a Bizottság nyilvántartásba vett. A szervezőknek hat hónapjuk van arra, hogy megkezdjék a támogató nyilatkozatok gyűjtését. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

A Bizottság új kezdeményezést vett nyilvántartásba, mely a biztonságos és hozzáférhető abortusz uniós pénzügyi támogatását szorgalmazza

Április 10-én az Európai Bizottság nyilvántartásba vette a „My Voice, My Choice: A biztonságos és hozzáférhető abortuszért” elnevezésű európai polgári kezdeményezést. A kezdeményezés felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be olyan jogszabályjavaslatot, mely pénzügyi támogatást biztosít a tagállamoknak ahhoz, hogy biztonságos terhességmegszakítást végezzenek mindazok számára Európából, akik nem férnek hozzá a biztonságos és legális abortuszhoz.

2024-ben ez már a negyedik kezdeményezés, melyet a Bizottság nyilvántartásba vett. A szervezőknek hat hónapjuk van arra, hogy megkezdjék a támogató nyilatkozatok gyűjtését. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

A Bizottság ünnepélyes díjátadón fogadja az ImagineEU videópályázat nyerteseit

2024. március 21-én az Európai Bizottság brüsszeli székházában díjátadó ünnepség keretében vehették át díjukat a középiskolás diákoknak szóló ImagineEU videópályázat nyertesei. A három nyertes – egy francia, egy olasz és egy román – csapat háromnapos tanulmányi látogatáson vesz részt az európai intézményeknél. Az ImagineEU videópályázat az európai polgári kezdeményezés koncepciójára épül. A cél: felkészíteni a fiatalokat a polgári szerepvállalásra, hogy aktív résztvevők lehessenek az uniós szakpolitikák alakításában. A videópályázatra EU-szerte benevező 16–18 éves középiskolások feladata az volt, hogy készítsenek és osszanak meg rövid videót arról, miként lehetne szerintük európai szinten javítani közösségük életminőségét. Nézze meg Ön is a nyertes videókat!

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Felhívás „A cápauszony-leválasztás és -kereskedelem megállítása” elnevezésű sikeres európai polgári kezdeményezés véleményezésére  

Február 21-én az Európai Bizottság véleményezési felhívást tett közzé, március 12-én pedig nyilvános konzultációt indított, mivel észrevételeket és szakvéleményt kíván begyűjteni „A cápauszony-leválasztás és-kereskedelem megállítása” kezdeményezés nyomán meghozandó intézkedésekhez. A Bizottság azt szeretné felmérni, milyen hatást gyakorolhat a környezetre, a társadalomra és a gazdaságra a leválasztott cápauszonyok EU-beli értékesítésének és nemzetközi kereskedelmének esetleges betiltása, továbbá visszajelzéseket szeretne kapni azzal kapcsolatban is, hogy milyen lehetséges szakpolitikai alternatívák léteznek, melyekkel javítani lehetne a cápaállomány és a kapcsolódó tengeri ökoszisztémák védelmét. 

A felhívás arra irányul, hogy a lehető legtöbb információ birtokában, a lehető legszélesebb részvételen alapuló folyamat keretében és a lehető legátláthatóbb módon lehessen döntést hozni „A cápauszony-leválasztás és -kereskedelem megállítása” nevű 2023-as európai polgári kezdeményezés nyomán meghozandó intézkedésekről. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

A Bíróság jogerős ítélete a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről szóló bizottsági határozat tárgyában (C-54/22 P)

A Bíróság 2024. február 22-én ítéletet hozott a C-54/22 P. sz., Románia kontra Bizottság ügyben. A Bíróság elutasította Románia fellebbezését, és megerősítette a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés részleges nyilvántartásba vételéről szóló 2019. évi bizottsági határozatot.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

ImagineEU videópályázat – eredményhirdetés

A 2023 októberében meghirdetett ImagineEU videópályázat a középiskolásoknak szólt. A pályázók azt a feladatot kapták, hogy – az európai polgári kezdeményezések szervezőihez hasonlóan – álljanak elő olyan konkrét ötletekkel és elképzelésekkel, amelyek a polgárok javát szolgálnák EU-szerte.    

 A zsűri kiválasztotta a három legjobb videót: egy franciaországi, egy olaszországi és egy romániai csapat pályamunkáját. A nyertes csapatok márciusban tanulmányi látogatást tehetnek Brüsszelbe.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Bizottsági találkozó a „Szőrmementes Európa” elnevezésű sikeres európai polgári kezdeményezés képviselőivel

Sztélla Kiriakídisz, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős uniós biztos 2024. február 9-én fogadta a „Szőrmementes Európa” elnevezésű sikeres európai polgári kezdeményezés képviselőit.

A találkozón a biztos ismertette a Bizottság kezdeményezésre adott válaszát – melyet az uniós intézmény 2023. december 7-én fogadott el –, és megválaszolta a szervezők kérdéseit. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

A Bizottság részlegesen nyilvántartásba veszi a „European Cannabis Initiative” elnevezésű európai polgári kezdeményezést

Február 6-án a Bizottság nyilvántartásba vette a „European Cannabis Initiative” elnevezésű európai polgári kezdeményezést.

A szervezők felkérik a Bizottságot, hogy: i) hívjon össze egy, a kannabiszpolitikákkal – többek között a szankciórendszerrel és a tagállami politikák következetességével – foglalkozó Transzeurópai Polgári Közgyűlést; ii) segítse elő a gyógyászati kannabiszhoz való hozzáférést, és az egészséghez való jog teljes mértékű gyakorlásának biztosítása érdekében tegye lehetővé, hogy szállítani lehessen a gyógyászati célra felírt kannabiszt és annak származékait; és iii) különítsen el a szükséges mértékben forrásokat a kannabisz terápiás felhasználására irányuló kutatások céljaira. 

A Bizottság megállapította, hogy a kezdeményezést csak a második és a harmadik célkitűzés tekintetében lehet nyilvántartásba venni, mivel csak ezek a célkitűzések felelnek meg a nyilvántartásba vétel követelményeinek. A kezdeményezés első célkitűzésének nyilvántartásba vételét a Bizottságnak el kellett utasítania, mivel az kívül esik a Bizottság uniós jogalkotási aktus előterjesztésére vonatkozó hatáskörén.

A részleges nyilvántartásba vételre kétlépcsős eljárás keretében került sor, amelynek első lépésében a Bizottság arra kérte a szervezőket, hogy az első értékelését figyelembe véve módosítsák eredeti kezdeményezésüket. 

A szervezőknek hat hónapjuk van arra, hogy megkezdjék a támogató nyilatkozatok gyűjtését. 

IT developments
  • 31/01/2024

Már 17 országban alá lehet írni a támogató nyilatkozatokat elektronikus azonosítóval

Azok a lengyel állampolgárok, akik támogatni szeretnék valamelyik európai polgári kezdeményezést, mostantól kezdve már elektronikus azonosítójukkal (Profil Zaufany/mObywatel) is aláírhatják a támogató nyilatkozatot a központi online gyűjtési rendszerben. Lengyelország a 17. uniós tagország, amely lehetővé tette, hogy az európai polgári kezdeményezések támogatói a nemzeti elektronikus személyazonosítót használják a támogató nyilatkozatok aláírásához. A linkre kattintva Ön is áttekintheti, mely uniós országok engedélyezték az eddigiek folyamán az elektronikus azonosító használatát

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?