Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Politika ochrany soukromí týkající se osobních údajů signatářů, které byly shromážděny na papírových formulářích

V souladu s obecným nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) budou vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři použity pouze na podporu iniciativy a budou zpřístupněny příslušným vnitrostátním orgánům za účelem ověření a potvrzení. Máte právo od skupiny organizátorů této iniciativy požadovat přístup ke svým osobním údajům, opravu a vymazání vašich osobních údajů a omezení jejich zpracování.

Doba, po kterou bude skupina organizátorů uchovávat vaše údaje, nepřesáhne jeden měsíc od předložení iniciativy Komisi nebo 21 měsíců od začátku období sběru podpisů, podle toho, co nastane dříve. V případě správního či soudního řízení mohou být uchovávány i po uplynutí těchto lhůt, a to po dobu nejvýše jednoho měsíce ode dne ukončení tohoto řízení.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo kdykoliv podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení práva, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Zástupce skupiny organizátorů iniciativy nebo, v příslušných případech, právní subjekt jí zřízený je správcem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a lze jej kontaktovat na základě informací uvedených v tomto formuláři.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován, jsou k dispozici na internetových stránkách iniciativy v registru Evropské komise, jak je uvedeno v bodě 4 tohoto formuláře.

Kontaktní údaje vnitrostátního orgánu, kterému budou předány vaše osobní údaje a který je bude zpracovávat, a kontaktní údaje vnitrostátních orgánů odpovědných za ochranu údajů najdete na adrese: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_cs.

Hledáte poradenství a kontakty?