Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Paġna Prinċipali

Ikseb vuċi akbar fir-rigward ta’ politiki li jaffettwawlek ħajtek. L-inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej hija mod uniku biex tgħinek issawwar l-UE billi tappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi liġijiet ġodda. Ladarba inizjattiva tkun laħqet miljun firma, il-Kummissjoni tiddeċiedi x’azzjoni tieħu. Ara kif taħdem pass pass
Jekk tikkunsidra li tibda inizjattiva, ikkonsulta l- Forum tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej għal parir legali u prattiku.
L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej: Id-dritt tiegħek bħala ċittadin tal-UE

L-aħħar aħbarijiet

IT developments
  • 16/07/2024

Numri minimi ġodda ta’ firem validi għal kull Stat Membru għall-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej irreġistrati mis-16 ta’ Lulju 2024

Hekk kif bdiet il-leġiżlatura Ewropea 2024-2029 fis-16 ta’ Lulju 2024,l-Anness I tar-Regolament dwar l-IĊE rivedut sar applikabbli. Dan jistabbilixxi numri minimi ġodda ta’ firmatarji għal kull Stat Membru (“limiti”). Dawn il-limiti huma marbuta man-numru ta’ Membri tal-Parlament Ewropew (MEPs). Hekk kif l-għadd ta’ Membri tal-PE żdied minn 705 għal 720 fil-leġiżlatura l-ġdida, il-limiti żdiedu wkoll. Biex IĊE tiġi eżaminata mill-Kummissjoni Ewropea, din trid tiġbor mill-inqas miljun firma valida u tikseb dawn in-numri minimi ta’ firem validi f’mill-inqas seba’ pajjiżi tal-UE. 

Dawn in-numri minimi ġodda japplikaw għall-IĊE reġistrati mill-Kummissjoni fis-16 ta’ Lulju 2024 jew wara. In-numri minimi l-ġodda ma japplikawx għall-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej reġistrati qabel s-16 ta’ Lulju 2024 li għalihom għadhom japplikaw il-limiti preċedenti.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Il-Kummissjoni tirreġistra żewġ inizjattivi ġodda taċ-ċittadini Ewropej

Fid-19 ta’ Ġunju l-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tirreġistra żewġ inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej.

L-inizjattiva Air-Quotas” (Kwoti tal-Ajru) tappella għal mekkaniżmu tal-kwoti tal-karbonju taċ-ċittadini f’kull pajjiż li għandu jħeġġeġ lin-negozji jiddekarbonizzaw permezz tad-domanda tal-konsumaturi. L-organizzaturi jqisu li jenħtieġ li dan ikopri x-xiri kollu ta’ oġġetti u servizzi, u li jibda mit-trasport bl-ajru. 

L-organizzaturi tal-inizjattiva Stop Destroying Videogames (Inwaqqfu l-Qerda tal-Logħob tal-Kompjuter) jappellaw għal rekwiżit għall-pubblikaturi ta’ logħob elettroniku fl-UE li jħallu dak il-logħob fi stat funzjonali (b’mod li jista’ jintlagħab), sabiex tiġi evitata d-diżattivazzjonii mill-bogħod tagħhom.

Dawn l-inizjattivi huma s-sitt u s-seba’ waħda rreġistrati fl-2024. L-organizzaturi issa għandhom sitt xhur biex jiftħu l-ġbir tal-firem. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Irreġistrata inizjattiva ġdida: “Insalvaw il-Pjaneta billi nċaqilqu t-tassazzjoni mix-xogħol għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra”

Fit-13 ta’ Mejju, il-Kummissjoni rreġistrat inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej intitolata “Insalvaw il-Pjaneta billi nċaqilqu t-tassazzjoni mix-xogħol għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra”. Hi tistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-Pakkett “Lesti għall-mira ta’ 55%” u s-sistema tal-ipprezzar tal-karbonju tal-UE u għar-ridistribuzzjoni ta’ parti sostanzjali mid-dħul mill-ipprezzar tal-karbonju lill-unitajiet domestiċi b’introjtu baxx, issaħħaħ il-Fond Soċjali għall-Klima tal-UE u tippromwovi l-istabbiliment ta’ “Klabb għall-Klima” għall-pajjiżi li jixtiequ jadottaw ipprezzar tal-karbonju aktar robust.

Din hi l-ħames inizjattiva rreġistrata fl-2024. L-organizzaturi għandhom sitt xhur biex jiftħu l-ġbir tal-firem. 

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?