Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

L-aħħar aħbarijiet

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Court final judgment on the Commission decision on the registration of the ECI ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ (C-54/22 P)

Aħbarijiet mhux disponibbli bil-Malti iżda jistgħu jiġu tradotti awtomatikament fil-paġna "L-aħħar aħbarijiet".

On 22 February 2024, the Court of Justice delivered its judgment in case C-54/22 P, Romania v Commission. The Commission’s 2019 decision to partially register the European Citizens’ Initiative (ECI) ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ is upheld following the dismissal of Romania’s appeal.    

 

Logo of Stop Finning EU
  • 22/02/2024

Follow-up to the successful ECI “Stop Finning – Stop the Trade”  

Aħbarijiet mhux disponibbli bil-Malti iżda jistgħu jiġu tradotti awtomatikament fil-paġna "L-aħħar aħbarijiet".

On 21 February, the European Commission published a call for evidence seeking views and expertise on the environmental, social and economic consequences of a potential ban on EU sales and international trade of loose shark fins and collecting feedback on potential policy options to better protect sharks and related marine ecosystems. 

The aim is to ensure the best informed, participatory and transparent way of deciding on the follow-up to the 2023 European citizens’ initiative “Stop Finning – Stop the Trade”. 

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Results of the ImagineEU video competition for schools

Aħbarijiet mhux disponibbli bil-Malti iżda jistgħu jiġu tradotti awtomatikament fil-paġna "L-aħħar aħbarijiet".

The ImagineEU video competition, launched in October 2023, invited young Europeans to think of concrete ideas that could benefit citizens across the EU – similarly to the European Citizens’ Initiative.    

 The jury selected the three best videos, submitted by school teams from France, Italy and Romania. The teams are awarded a study trip to Brussels in March.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Laqgħa ta’ segwitu mar-rappreżentanti tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej ta’ suċċess “Fur Free Europe”, mal-Kummissjoni Ewropea

Fid-9 ta’ Frar 2024 Stella Kyriakides, il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari, laqgħet rappreżentanti tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej ta’ suċċess “Fur Free Europe”.

Fil-laqgħa, il-Kummissarju ppreżenta t-tweġiba tal-Kummissjoni għal din l-inizjattiva, adottata fis-7 ta’ Diċembru 2023, u wieġbet il-mistoqsijiet tal-organizzaturi. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Il-Kummissjoni tirreġistra parzjalment l-“European Cannabis Initiative”

Fis-6 ta’ Frar, il-Kummissjoni rreġistrat inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej intitolata “European Cannabis Initiative”.

L-organizzaturi jappellaw lill-Kummissjoni biex: (i) tlaqqa’ assemblea taċ-ċittadini transewropea dwar il-politiki tal-kannabis inklużi sanzjonijiet il-konsistenza tal-politiki tal-Istati Membri; (ii) trawwem l-aċċess għall-kannabis għall-użu mediku tippermetti l-kannabis u kwalunkwe wieħed mid-derivattivi tagħha preskritti għal użi terapewtiċi sabiex tiġi żgurata t-tgawdija sħiħa tad-dritt għas-saħħa u (iii) talloka r-riżorsi meħtieġa għar-riċerka tal-kannabis għall-użi terapewtiċi tagħha. 

Il-Kummissjoni kkonkludiet li l-inizjattiva tista’ tiġi rreġistrata biss fir-rigward tat-tieni u t-tielet objettivi, peress li dawn l-objettivi biss jissodisfaw ir-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni. Il-Kummissjoni kellha tirrifjuta r-reġistrazzjoni tal-ewwel objettiv tal-inizjattiva, peress li din ma taqax taħt is-setgħat tal-Kummissjoni li tressaq proposta għal att legali tal-Unjoni.

Ir-reġistrazzjoni parzjali segwiet proċedura f’żewġ stadji, li fiha l-organizzaturi, fl-ewwel stadju, ġew mistiedna jemendaw l-inizjattiva inizjali tagħhom filwaqt li jqisu l-ewwel valutazzjoni tal-Kummissjoni. 

L-organizzaturi għandhom sitt xhur biex jiftħu l-ġbir tal-firem. 

IT developments
  • 31/01/2024

L-iffirmar tal-IĊE b’ID elettronika hu possibbli fi 17-il pajjiż

Iċ-ċittadini Pollakki issa jistgħu jużaw l-eID (Profil Zaufany/mObywatel) biex jappoġġjaw l-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej dwar is-Sistema Ċentrali ta’ Ġbir Online. Il-Polonja hi s-17-il pajjiż tal-UE li tippermetti l-użu ta’ sistema nazzjonali tal-eID għall-iffirmar tal-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej. Iċċekkja l-istatus għall-pajjiżi kollha tal-UE. 

New initiative registered
  • 24/01/2024

Il-Kummissjoni tirreġistra żewġ inizjattivi ġodda taċ-ċittadini Ewropej

Il-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tirreġistra żewġ inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej fl-24 ta’ Jannar.

L-inizjattiva “Projbizzjoni ta’ prattiki ta’ konverżjoni fl-Unjoni Ewropea” tappella għal projbizzjoni fuq interventi mmirati lejn it-tibdil, ir-repressjoni jew it-trażżin tal-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru u/jew l-espressjoni tal-ġeneru taċ-ċittadini LGBTIQ+.

L-“Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej għad-Difiża tal-Agrikoltura u l-Ekonomija Rurali fl-Ewropa” tappella għall-protezzjoni tal-agrikoltura u l-ekonomija rurali Ewropea permezz ta’ qafas regolatorju bbażat fuq diversi elementi inkluż l-użu prijoritarju tal-art agrikola għall-produzzjoni tal-ikel, il-garanzija tas-sovranità tal-ikel u l-indirizzar ta’ kwistjonijiet tal-katina alimentari u prezzijiet għaljin. 

L-organizzaturi għandhom sitt xhur biex jagħżlu meta jibdew il-ġbir tal-appoġġ.

Public voting phase - ImagineEU competition
  • 20/12/2023

Kompetizzjoni bil-video “ImagineEU” – il-votazzjoni pubblika hija miftuħa sat-28 ta’ Jannar 2024

Il-votazzjoni pubblika tal-kompetizzjoni bil-video “ImagineEU” fetħet fl-20 ta’ Diċembru. L-istudenti fl-aħħar sentejn tal-iskola sekondarja tagħhom intalbu jippreżentaw f’video qasir l-ideat konkreti tagħhom li jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini fl-Unjoni Ewropea kollha – b’mod simili għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej. 

Issa tista’ tara l-videos prodotti mill-istudenti u tivvota għal dawk favoriti tiegħek – tista’ tivvota videos kemm trid - sat-28 ta’ Jannar 2024.

Initiative answered (successful)
  • 07/12/2023

Il-Kummissjoni Ewropea twieġeb għall-inizjattiva “Fur Free Europe”

Illum, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat it-tweġiba tagħha għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej “Fur Free Europe”, l-għaxar inizjattiva li rnexxiet, appoġġjata minn aktar minn miljun ċittadin mill-UE kollha. L-inizjattiva ġabret aktar minn 1.5 miljun firma valida u laħqet il-limiti meħtieġa fi 18-il Stat Membru.

Aqra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni.

ECI logo
  • 06/12/2023

Il-Kummissjoni tadotta rapport ta’ rieżami tal-IĊE

Illum il-Kummissjoni adottat l-ewwel rapport tagħha dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament rivedut dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej. Ir-rapport jippreżenta l-progress li sar mir-reviżjoni tal-2020 tar-regolament u jħabbar sett ta’ miżuri prattiċi li għandhom l-għan li jkomplu jtejbu l-funzjonament tal-IĊE u l-involviment taċ-ċittadini Ewropej fil-proċessi demokratiċi tal-UE. Iċċekkja l-paġna web iddedikata u l-fatti u ċifri ewlenin għall-perjodu ta’ rapportar.

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?