Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Sett ta’ għodod edukattivi tal-ECI

Sett ta’ għodod għall-iskejjel “Id-Demokrazija tal-UE fl-Azzjoni - Semma’ Leħnek bl-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej”

L-għan tas-sett ta’ għodod edukattivi huwa li l-istudenti jingħataw l-għarfien u l-ħiliet li jippermettulhom ikunu ċittadini attivi u involuti tal-UE. Bħala parti minn din l-esplorazzjoni, is-sett ta’ għodod jiffoka fuq l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej. Sa tmiem il-kors, l-istudenti se jkollhom idea ċara tal-għan tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini, kif taħdem, kif tidħol fil-kuntest usa’ tad-demokrazija fl-Unjoni Ewropea, u kif jistgħu jużawha biex iġibu bidla fid-dinja tagħhom. 

Is-sett ta’ għodod huwa mfassal għall-iskejjel tal-edukazzjoni sekondarja u jista’ jintuża b’mod flessibbli fil-lezzjonijiet taċ-ċivika jew fejn jintuża approċċ ibbażat fuq is-suġġett. Hu disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. Is-sett ta’ għodod jista’ jintuża bil-lingwa nazzjonali, fi klassi ta’ lingwa barranija, jew bħala parti minn kors tas-CLIL.  

X’qed jgħidu l-għalliema:  

“Dak li jien u l-istudenti tiegħi apprezzajna l-aktar kien il-fatt li b’mod interessanti u konċiż huma kisbu ħafna għarfien dwar suġġett li hu ttraskurat fl-iskola. Il-materjali ta’ referenza disponibbli fuq is-siti web tal-UE prattikament ġew minsuġa flimkien mal-kors tal-lezzjonijiet u l-attivitajiet għall-istudenti. L-istudenti jittieħdu lejn riżorsi partikolari b’kompiti konkreti, għalhekk jaraw konnessjoni mad-dokumenti iżda madankollu ma jħossux li l-volum tar-riżorsi huwa wisq.”

- għalliema tal-iskola sekondarja mill-Polonja li ppruvat is-sett ta’ għodod 

 

“Staqsejt lill-istudenti tiegħi l-opinjoni tagħhom dwar il-materjali u rrid ngħid li għoġbuhom ħafna. Ma kinux jafu ħafna dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, u sabu l-materjali interessanti. Ħadu pjaċir bl-approċċ magħżul biex jiġi ppreżentat kollox u biex jaħdmu fuq l-informazzjoni, u b’mod speċjali għoġbuhom il-videos, sabuhom qosra u ċari, karatteristiċi li apprezzaw.”

- għalliem tal-iskola sekondarja minn Spanja li pprova s-sett ta’ għodod 

Deskrizzjoni qasira tas-sett ta’ għodod edukattivi

X’inhi l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej?

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tippermetti liċ-ċittadini tal-UE jinfluwenzaw il-politiki tal-UE billi jpoġġu fuq l-aġenda tal-UE l-kwistjonijiet li huma l-aktar importanti għalihom. Inizjattiva taċ-ċittadini tlaqqa’ flimkien nies minn pajjiżi differenti tal-UE biex jiġbru l-firem u titlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi liġijiet ġodda f’oqsma fejn il-Kummissjoni għandha s-setgħa taġixxi. Huwa mod minn isfel għal fuq biex jinbeda dibattitu politiku u titqajjem kuxjenza dwar kawżi komuni li jgħaqqdu lin-nies minn fruntiera għal oħra. L-għodda tnediet fl-2012, u issa qed tagħti l-frott, b’diversi inizjattivi li jwasslu għal proposti legali konkreti mill-Kummissjoni Ewropea. 

 

X’hemm fis-sett ta’ għodod edukattivi?

Is-sett ta’ għodod jikkonsisti f’erba’ unitajiet tematiċi, kull waħda b’fokus differenti, minn informazzjoni aktar ġenerali dwar l-Unjoni Ewropea għal informazzjoni u attivitajiet speċifiċi relatati mal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, kif ġej: 

 1. Introduzzjoni qasira għall-Unjoni Ewropea 
 2. Id-demokrazija fl-Unjoni Ewropea 
 3. L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 
 4. L-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 

 

Is-sett ta’ għodod jinkludi l-materjali li ġejjin:

 • Pakkett tal-Għalliem, inklużi struzzjonijiet għal kull lezzjoni, it-tweġibiet, informazzjoni addizzjonali, u links għal aktar riċerka. 
 • Pakkett tal-Istudent li għandu jintuża għax-xogħol fil-klassi u fid-dar fil-forma kemm ta’ reviżjoni kif ukoll ta’ aktar riċerka. Huma pprovduti links għal siti tal-internet rilevanti disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. 
 • Preżentazzjonijiet bil-PowerPoint għall-użu fil-klassi inklużi test u video (fakultattivi). 
 • Links għall-files tal-videos. Il-videos kollha użati fil-modulu huma disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. 
 • Attivitajiet fakultattivi f’kull unità fil-forma ta’ xogħol ta’ proġetti. 
 • Skeda informattiva għal aktar esplorazzjoni tal-istorja tal-Unjoni Ewropea. 
 • Skeda informattiva dwar l-oqsma ta’ azzjoni tal-UE. 
 • Kwiżż tal-aħħar. 

 

X’approċċi metodoloġiċi jintużaw?

Il-materjal huwa mfassal biex juża diversi approċċi għat-tagħlim/għall-apprendiment: 

 • Preżentazzjoni diretta 
 • Diskussjonijiet fi grupp 
 • Ħidma fi grupp 
 • Xogħol ta’ proġetti 
 • Studju individwali 
 • Xogħol ta’ riċerka 
 • Soluzzjoni tal-problemi 
 • Logħob ta’ rwol 
 • Iffilmjar 

Iddawnlowdja l-materjal tas-sett ta’ għodod

 

Id-Demokrazija tal-UE fl-Azzjoni - Semma’ Leħnek bl-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej - PAKKETT GĦALL-GĦALLIEMA
Malti
(1.21 MB - PDF)
Iddawnlowdja
Id-Demokrazija tal-UE fl-Azzjoni - Semma’ Leħnek bl-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej - PAKKETT TAL-ISTUDENT
Malti
(1.15 MB - PDF)
Iddawnlowdja
Id-Demokrazija tal-UE fl-Azzjoni - Semma’ Leħnek bl-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej - Unità 1
Malti
(26.82 MB - PPTX)
Iddawnlowdja
Id-Demokrazija tal-UE fl-Azzjoni - Semma’ Leħnek bl-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej - Unità 2
Malti
(46.06 MB - PPTX)
Iddawnlowdja
Id-Demokrazija tal-UE fl-Azzjoni - Semma’ Leħnek bl-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej - Unità 3
Malti
(101.72 MB - PPTX)
Iddawnlowdja
Id-Demokrazija tal-UE fl-Azzjoni - Semma’ Leħnek bl-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej - Unità 4
Malti
(4.08 MB - PPTX)
Iddawnlowdja

 

Il-mistoqsijiet u l-feedback tiegħek

Diġà użajt is-sett ta’ għodod? Jekk jogħġbok aqsam il-feedback tiegħek fl-istħarriġ għall-għalliema

Jekk għandek aktar mistoqsijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja:

eci_team@eutaketheinitiative.eu

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?