Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Paġna Prinċipali

Ikseb vuċi akbar fir-rigward ta’ politiki li jaffettwawlek ħajtek. L-inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej hija mod uniku biex tgħinek issawwar l-UE billi tappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi liġijiet ġodda. Ladarba inizjattiva tkun laħqet miljun firma, il-Kummissjoni tiddeċiedi x’azzjoni tieħu. Ara kif taħdem pass pass
Jekk tikkunsidra li tibda inizjattiva, ikkonsulta l- Forum tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej għal parir legali u prattiku.
L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej: Id-dritt tiegħek bħala ċittadin tal-UE

L-aħħar aħbarijiet

New initiative registered
  • 13/05/2024

Irreġistrata inizjattiva ġdida: “Insalvaw il-Pjaneta billi nċaqilqu t-tassazzjoni mix-xogħol għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra”

Fit-13 ta’ Mejju, il-Kummissjoni rreġistrat inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej intitolata “Insalvaw il-Pjaneta billi nċaqilqu t-tassazzjoni mix-xogħol għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra”. Hi tistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-Pakkett “Lesti għall-mira ta’ 55%” u s-sistema tal-ipprezzar tal-karbonju tal-UE u għar-ridistribuzzjoni ta’ parti sostanzjali mid-dħul mill-ipprezzar tal-karbonju lill-unitajiet domestiċi b’introjtu baxx, issaħħaħ il-Fond Soċjali għall-Klima tal-UE u tippromwovi l-istabbiliment ta’ “Klabb għall-Klima” għall-pajjiżi li jixtiequ jadottaw ipprezzar tal-karbonju aktar robust.

Din hi l-ħames inizjattiva rreġistrata fl-2024. L-organizzaturi għandhom sitt xhur biex jiftħu l-ġbir tal-firem. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Ġiet irreġistrata inizjattiva ġdida li tappella għal appoġġ finanzjarju tal-UE dwar abort sikur u aċċessibbli

Fl-10 ta’ April, il-Kummissjoni rreġistrat inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej intitolata “My Voice, My Choice: For Safe And Accessible Abortion” (Il-Vuċi Tiegħi, L-Għażla Tiegħi: Għal Abort Sikur u Aċċessibbli). Din titlob lill-Kummissjoni biex tissottometti proposta għal għal appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri sabiex jippermettu terminazzjoni sikura tat-tqala fl-Ewropa għal kull min m’għandux aċċess għal abort sikur u legali.

Din hija r-raba’ inizjattiva rreġistrata fl-2024. L-organizzaturi għandhom sitt xhur biex jiftħu l-ġbir tal-firem. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Il-Kummissjoni tagħżel ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni bil-video “ImagineEU”

Fil-21 ta’ Marzu 2024, ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni “ImagineEU” għall-istudenti tal-iskejjel sekondarji ġew onorati waqt ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet fil-kwartieri ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell. It-tliet timijiet rebbieħa minn Franza, l-Italja u r-Rumanija jipparteċipaw fi żjara ta’ studju ta’ tlett ijiem fl-istituzzjonijiet Ewropej. Il-kompetizzjoni bil-video ImagineEU tibni fuq il-kunċett tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej u għandha l-għan li tagħti s-setgħa liċ-ċittadini żgħażagħ biex ikollhom rwol attiv fl-influwenzar tal-politiki tal-UE. Hi stiednet studenti ta’ bejn is-16 u t-18-il sena mill-UE kollha biex joħolqu u jaqsmu videos qosra li jippreżentaw l-ideat tagħhom għal bidliet fil-livell Ewropew li jistgħu jtejbu l-kwalità tal-ħajja fil-komunitajiet tagħhom. Ara l-videos rebbieħa.

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?