Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Uutiset

New initiative registered
  • 10/04/2024

Uusi aloite rekisteröity – EU:lta vaaditaan taloudellista tukea turvallisia ja saavutettavia abortteja varten

Euroopan komissio rekisteröi 10.4. eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”My Voice, My Choice: turvallisen ja saavutettavan abortin puolesta”. Siinä komissiota kehotetaan esittämään säädösehdotus taloudellisesta tuesta jäsenmaille, jotta ne voisivat tarjota raskauden turvallista keskeyttämistä Euroopassa kaikille niille, joilla ei ole mahdollisuutta turvalliseen ja lailliseen aborttiin.

Kyseessä on neljäs vuonna 2024 rekisteröity kansalaisaloite. Järjestäjillä on kuusi kuukautta aikaa aloittaa allekirjoitusten kerääminen. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Komissio palkitsi ImagineEU-videokilpailun voittajat

Toisen asteen opiskelijoille suunnatun ImagineEU-kilpailun voittajat saivat palkintonsa Euroopan komission päämajassa Brysselissä 21.3.2024. Palkintotilaisuus oli osa kolmipäiväistä opintovierailua, jonka aikana voittajatiimit Ranskasta, Italiasta ja Romaniasta pääsivät tutustumaan EU:n toimielimiin. Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta inspiraationsa saaneen kilpailun tavoitteena oli kannustaa nuoria vaikuttamaan aktiivisesti EU:n toimiin ja politiikkaan. 16–18-vuotiaiden nuorten tehtävänä oli ideoida EU:n tasolla toteutettava uudistus, joilla voitaisiin parantaa elämänlaatua nuorten omassa ympäristössä, ja esitellä ideansa lyhyellä videolla. Katso palkitut videot

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Kannanottopyyntö ja julkinen kuuleminen haiden eväpyynnin lopettamista ajavan kansalaisaloitteen jatkotoimista  

Euroopan komissio julkaisi 21.2. kannanottopyynnön ja 12.3. julkisen kuulemisen, joissa pyydetään arvioita irrotettujen hainevien mahdollisen myynti- ja vientikiellon ympäristöllisistä, sosiaalisista ja taloudellisista seurauksista. Samalla kerätään palautetta ratkaisuvaihtoehdoista, joilla voitaisiin parantaa haiden ja meriekosysteemien suojelua. 

Tavoitteena on varmistaa, että päätökset Stop Finning – Stop the trade ‑kansalaisaloitteen jatkotoimista tehdään kattavien tietojen pohjalta mahdollisimman avoimesti kaikkia sidosryhmiä kuullen. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Lopullinen tuomioistuinratkaisu koheesiopolitiikkaa ja alueiden yhdenvertaisuutta koskevan kansalaisaloitteen rekisteröintiasiassa

Unionin tuomioistuin antoi 22.2.2024 tuomion asiassa C-54/22 P, jossa Romania riitautti Euroopan komission vuonna 2019 tekemän päätöksen eurooppalaisen kansalaisaloitteen Koheesiopolitiikka alueiden yhdenvertaisuuden ja alueellisten kulttuurien säilymisen varmistamiseksi osittaisesta rekisteröinnistä. Tuomion mukaan Romanian valitus hylätään ja komission päätös pysyy voimassa.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Koulujen ImagineEU-videokilpailun tulokset

Lokakuussa 2023 käynnistyi ImagineEU-videokilpailu, jossa nuorten tehtävänä oli ideoida ja esitellä videolla konkreettisia, kaikkia eurooppalaisia hyödyttäviä uudistuksia. Juuri tällaisia asioita voi ajaa eurooppalaisella kansalaisaloitteella.    

 Kilpailun tuomaristo arvioi parhaimmiksi ranskalaisen, italialaisen ja romanialaisen oppilastiimin videot. Nämä kolme tiimiä pääsevät palkintomatkalle Brysseliin maaliskuussa 2024.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Fur Free Europe (Eurooppa ilman turkiksia) ‑kansalaisaloitteen järjestäjät tapasivat Euroopan komission edustajat seurantakokouksessa

Terveysasioista ja elintarviketurvallisuudesta vastaava EU-komissaari Stella Kyriakides otti 9.2.2024 vastaan Fur Free Europe (Eurooppa ilman turkiksia) ‑kansalaisaloitteen järjestäjät.

Hän esitteli komission 7.12.2023 antamaa vastausta aloitteeseen ja vastasi järjestäjien kysymyksiin. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Komissio rekisteröi osittain eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”European Cannabis Initiative”

Euroopan komissio rekisteröi 6.2.2024 eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”European Cannabis Initiative”.

Järjestäjät pyytävät, että komissio i) kutsuu koolle Euroopan laajuisen kansalaiskokouksen, jossa käsitellään kannabispolitiikkaa, mukaan lukien seuraamuksia ja jäsenvaltioiden politiikkojen johdonmukaisuutta; ii) edistää lääkekannabiksen saatavuutta ja sallii kannabiksen ja lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettujen kannabiksen johdannaisten kuljettamisen, jotta voidaan kaikilta osin varmistaa ihmisten oikeus terveydenhoitoon, ja iii) osoittaa tarvittavat resurssit kannabiksen lääkinnällistä käyttöä koskevaan tutkimukseen. 

Komissio on todennut, että aloite voidaan rekisteröidä vain sen toisen ja kolmannen tavoitteen osalta, koska ainoastaan nämä tavoitteet täyttävät rekisteröintivaatimukset. Komissio kieltäytyi rekisteröimästä aloitteen ensimmäistä tavoitetta, koska se ylittää komission toimivaltuudet tehdä asiaa koskeva unionin säädösehdotus.

Aloite rekisteröitiin osittain kaksivaiheisessa menettelyssä, jossa järjestäjiä pyydettiin ensin muuttamaan alkuperäistä aloitettaan komission alustavan arvioinnin perusteella. 

Järjestäjillä on kuusi kuukautta aikaa aloittaa allekirjoitusten kerääminen aloitteelleen. 

IT developments
  • 31/01/2024

Sähköisen henkilökortin käyttö kansalaisaloitteiden yhteydessä laajenee

Puolan kansalaiset voivat nyt allekirjoittaa eurooppalaisia kansalaisaloitteita käyttäen sähköistä tunnistusmenetelmää (Profil Zaufany/mObywatel). Puola on 17. EU-maa, joka sallii sähköisen henkilökortin käytön komission keskitetyn tuenilmausten keruujärjestelmän yhteydessä. Katso, missä maissa allekirjoittajien sähköinen tunnistautuminen on käytössä: Maakohtaiset tietovaatimukset 

New initiative registered
  • 24/01/2024

Komissio rekisteröi kaksi uutta kansalaisaloitetta

Euroopan komissio päätti 24.1.2024 rekisteröidä seuraavat eurooppalaiset kansalaisaloitteet:

Kielto eheytyshoidoille Euroopan unionissa -aloitteella halutaan kieltää toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tai tukahduttaa hlbtiq+ -henkilöiden seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä ja/tai sukupuolen ilmaisua.

Euroopan maatalouden ja maaseutuelinkeinojen puolustamista koskevassa eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa puolestaan vaaditaan, että Euroopan maatalouden ja maaseutuelinkeinojen suojaamiseksi olisi laadittava lainsäädäntökehys, jolla voidaan muun muassa varmistaa maatalousmaan käyttö ensisijaisesti elintarviketuotantoon, taata elintarvikeomavaraisuus sekä puuttua elintarvikeketjun ongelmiin ja korkeisiin hintoihin. 

Kansalaisaloitteiden järjestäjillä on nyt 6 kuukautta aikaa aloittaa tuenilmausten kerääminen.

Public voting phase - ImagineEU competition
  • 20/12/2023

ImagineEU-videokilpailu: Äänestä suosikkiasi viimeistään 28.1.

ImagineEU-videokilpailun yleisöäänestys käynnistyi joulukuussa 2023 ja jatkuu tammikuun 2024 loppupuolelle asti. Tässä kisassa toisen asteen opiskelijoiden tehtävänä oli kuvata video, jossa esitellään jokin konkreettinen, kaikkiin EU-maihin soveltuva parannusehdotus – aivan kuten eurooppalaisissa kansalaisaloitteissa. 

Kilpailuvideoita voi katsoa ja äänestää 28.1.2024 saakka. Voit antaa ääniä niin monelle videolle kuin haluat.

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?