Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Zadnje novice

IT developments
  • 16/07/2024

Novo najmanjše število veljavnih podpisov na državo članico za evropske državljanske pobude, prijavljene od 16. julija 2024

16. julija 2024, z začetkom novega evropskega parlamentarnega obdobja (2024–2029), se je začela uporabljati revidirana Priloga I k uredbi o evropski državljanski pobudi. V njej je določeno novo najmanjše število podpisnikov na državo članico (v nadaljnjem besedilu: pragovi). Ti pragovi ustrezajo številu poslancev Evropskega parlamenta. Ker se je v novem parlamentarnem obdobju število poslancev Evropskega parlamenta povečalo s 705 na 720, so se zvišali tudi pragovi. Da bi Evropska komisija preučila evropsko državljansko pobudo, je treba zbrati vsaj milijon veljavnih podpisov v njeno podporo in pridobiti najmanjše število veljavnih podpisov v vsaj sedmih državah EU. 

To novo najmanjše število se uporablja za evropske državljanske pobude, ki jih je Komisija prijavila od 16. julija 2024 naprej. Novo najmanjše število se ne uporablja za evropske državljanske pobude, prijavljene pred 16. julijem 2024, za katere se še naprej uporabljajo prejšnji pragovi.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Komisija prijavila dve novi evropski državljanski pobudi

Evropska komisija je 19. junija sklenila, da bo prijavila dve novi evropski državljanski pobudi:

Pobuda „Air-Quotas“ poziva k vzpostavi mehanizma na pobudo državljanov za ogljične kvote v vsaki državi, ki bo podjetja spodbujal k razogljičenju glede na povpraševanje potrošnikov. Organizatorji menijo, da bi moral mehanizem zajemati vse nakupe blaga in storitev, začenši z zračnim prevozom. 

Pobuda „Stop Destroying Videogames“ poziva k uvedbi zahteve za založnike videoiger v EU, da videoigre pustijo v funkcionalnem stanju (primernem za igranje) in se jim tako prepreči, da jih onemogočijo na daljavo.

To sta šesta in sedma pobuda, ki sta bili prijavljeni leta 2024. Organizatorji imajo zdaj na voljo šest mesecev, da začnejo zbirati podpise. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Prijava nove pobude: Rešimo planet s preusmeritvijo obdavčitve z dela na emisije toplogrednih plinov

Evropska komisija je 13. maja prijavila evropsko državljansko pobudo z naslovom „Rešimo planet s preusmeritvijo obdavčitve z dela na emisije toplogrednih plinov“. Komisijo poziva, naj okrepi sveženj „Pripravljeni na 55“ in sistem EU za oblikovanje cen ogljika. Poziva tudi k prerazporeditvi znatnega dela prihodkov iz oblikovanja cen ogljika tako, da se namenijo gospodinjstvom z nizkimi dohodki, k okrepitvi Socialnega sklada EU za podnebje in spodbujanju ustanovitve „podnebnega kluba“ za države, ki želijo uvesti trdnejše oblikovanje cen ogljika.

To je peta pobuda, prijavljena v letu 2024. Organizatorji imajo na voljo šest mesecev, da začnejo zbirati podpise. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Prijavljena nova pobuda, ki poziva k finančni podpori EU za varen in dostopen splav

Evropska komisija je 10. aprila prijavila evropsko državljansko pobudo z naslovom „My Voice, My Choice: za varen in dostopen splav“. Pobuda poziva Komisijo, naj predlaga finančno podporo državam članicam, ki bi omogočile varno prekinitev nosečnosti vsaki ženski v Evropi, ki nima dostopa do varnega in zakonitega splava.

To je četrta pobuda, prijavljena v letu 2024. Organizatorji imajo na voljo šest mesecev, da začnejo zbirati podpise. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Komisija podelila nagrade v okviru video natečaja „ImagineEU“

Na slovesnosti na sedežu Evropske komisije v Bruslju so bile 21. marca 2024 podeljene nagrade zmagovalnim ekipam v okviru natečaja „ImagineEU“ za srednješolce. Tri zmagovalne ekipe iz Francije, Italije in Romunije so se udeležile tridnevnega študijskega obiska evropskih institucij. Video natečaj ImagineEU temelji na konceptu evropske državljanske pobude, njegov cilj pa je mlade spodbuditi k dejavnemu sooblikovanju politik EU. V okviru natečaja so bili dijaki in dijakinje v starosti od 16 do 18 let iz vse EU povabljeni, naj posnamejo in objavijo kratke videoposnetke ter v njih predstavijo svoje zamisli sprememb na evropski ravni, ki bi lahko izboljšale kakovost življenja v njihovi skupnosti. Oglejte si zmagovalne videoposnetke.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Odziv na uspešno evropsko državljansko pobudo „Ustavimo odstranjevanje plavuti – ustavimo trgovino z njimi“  

Evropska komisija je 21. februarja objavila poziv k predložitvi dokazov, 12. marca pa javno posvetovanje, da bi zbrala stališča in strokovna mnenja o okoljskih, socialnih in gospodarskih posledicah morebitne prepovedi prodaje odrezanih plavuti morskih psov v EU in mednarodne trgovine z njimi ter povratne informacije o možnih politikah za boljšo zaščito morskih psov in z njimi povezanih morskih ekosistemov. 

Namen objave poziva in javnega posvetovanja je zagotoviti kar najbolj informiran, participativen in pregleden način odločanja o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z državljansko pobudo Ustavimo odstranjevanje plavuti – ustavimo trgovino z njimi iz leta 2023. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Končna sodba Sodišča o sklepu Komisije o prijavi evropske državljanske pobude „Kohezijska politika za enakost regij in trajnost regionalnih kultur“ (C-54/22 P)

Sodišče je 22. februarja 2024 izdalo sodbo v zadevi C-54/22 P, Romunija proti Komisiji. Z njo je zavrnilo tožbo Romunije in pritrdilo sklepu Komisije iz leta 2019 o delni prijavi evropske državljanske pobude Kohezijska politika za enakost regij in trajnost regionalnih kultur.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Rezultati šolskega video natečaja ImagineEU

Oktobra 2023 smo objavili video natečaj ImagineEU, v katerem smo mlade Evropejce in Evropejke pozvali, naj po zgledu evropske državljanske pobude predstavijo konkretne ideje, ki bi lahko koristile državljankam in državljanom po vsej Evropski uniji.    

 Žirija je izbrala tri najboljše videoposnetke, ki so jih predložile ekipe dijakov iz Francije, Italije in Romunije. Ekipe bodo nagrajene s študijskim obiskom Bruslja v marcu.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Predstavniki uspešne evropske državljanske pobude „Za Evropo brez krzna“ na sprejemu pri Evropski komisiji

Evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides je 9. februarja 2024 sprejela predstavnike uspešne evropske državljanske pobude „Za Evropo brez krzna“.

Komisarka je na srečanju predstavila odgovor Komisije na to pobudo, ki je bil sprejet 7. decembra 2023, in odgovorila na vprašanja organizatorjev. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Komisija delno prijavila evropsko državljansko pobudo o konoplji

Komisija je 6. februarja delno prijavila evropsko državljansko pobudo z naslovom „Evropska pobuda za konopljo“.

Organizatorji pobude pozivajo Komisijo, naj: (i) skliče vseevropsko skupščino državljanov o politikah v zvezi s konopljo, vključno s sankcijami in doslednostjo politik držav članic; (ii) omogoči dostop do medicinske konoplje in dovoljuje prevoz konoplje in njenih derivatov, predpisanih za terapevtske namene, da lahko državljani v polnosti koristijo pravico do zdravja; (iii) zagotovi potrebna sredstva za raziskave uporabe konoplje v terapevtske namene 

Komisija je sklenila, da se pobuda lahko prijavi le za drugi in tretji cilj, saj samo ta dva cilja izpolnjujeta zahteve za prijavo. Komisija je morala zavrniti prijavo prvega cilja pobude, saj nima pristojnosti za predložitev predloga pravnega akta Unije.

Delna prijava je bila opravljena po dvostopenjskem postopku, v katerem so bili organizatorji najprej pozvani, naj spremenijo prvotno pobudo ob upoštevanju prve ocene Komisije. 

Organizatorji imajo na voljo šest mesecev, da začnejo zbirati podpise. 

Bi želeli izvedeti več in sodelovati?