Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Izobraževalna zbirka o evropski državljanski pobudi

Zbirka za šole „Demokracija EU v praksi – povejte svoje mnenje z evropsko državljansko pobudo“

Namen izobraževalne zbirke je dijake in dijakinje opremiti z znanjem in spretnostmi, ki jim bodo omogočile, da bodo aktivni in angažirani državljani in državljanke EU. Tematsko področje zbirke je evropska državljanska pobuda. Ob koncu tečaja bodo dijaki in dijakinje imeli jasno predstavo o namenu državljanske pobude, njenem delovanju, njeni umestitvi v širši okvir demokracije v Evropski uniji in o tem, kako lahko z njo dosežejo spremembe v svetu. 

Zbirka je zasnovana za srednje šole in se lahko uporablja pri pouku o državljanski vzgoji ali pri tematskem pristopu. Na voljo je v vseh uradnih jezikih EU. Zbirka orodij se lahko uporablja v nacionalnem jeziku, pri poučevanju tujih jezikov ali kot del poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku.  

Kaj menita učiteljici:  

„Dijakinjam, dijakom in meni je najbolj všeč, da so se na zanimiv in jedrnat način naučili veliko o temi, ki je v šoli zapostavljena. Referenčno gradivo, ki je na voljo na spletnih straneh EU, je praktično prepleteno z učnimi urami in dejavnostmi za dijake in dijakinje. Učence usmerja k virom s konkretnimi nalogami, tako da razumejo povezavo z dokumenti, hkrati pa niso preobremenjeni z obsegom virov.“

– učiteljica na srednji šoli na Poljskem, ki je poskusno uporabila zbirko 

 

„Svoje dijake in dijakinje sem vprašala, kaj menijo o gradivu, in moram reči, da jim je zelo všeč. Pred tem o evropski državljanski pobudi niso vedeli veliko, gradivo pa je bilo zanje zanimivo. Všeč jim je bil način predstavitve in dela s prejetimi informacijami, zlasti pa kratki in jasni videoposnetki.“

– učiteljica na srednji šoli v Španiji, ki je poskusno uporabila zbirko 

Kratek pregled izobraževalne zbirke:

Kaj je evropska državljanska pobuda?

S pomočjo evropske državljanske pobude lahko državljani in državljanke EU vplivajo na politike EU, tako da na dnevni red EU uvrstijo vprašanja, ki so zanje najpomembnejša. V državljanski pobudi ljudje iz različnih držav EU skupaj zberejo podpise in Evropsko komisijo pozovejo, naj predlaga zakone na področjih, za katera je Komisija pristojna. Na ta način se na lokalni ravni začne politična razprava in ozaveščanje o skupnih temah, ki povezujejo ljudi iz različnih držav. Instrument se je začel uporabljati leta 2012 in je že obrodil sadove, saj je Evropska komisija na podlagi pobud pripravila več konkretnih zakonodajnih predlogov. 

 

Kaj vsebuje izobraževalna zbirka?

Zbirka ima štiri tematske enote, vsaka ima drugačen poudarek. Na voljo so splošnejše informacije o Evropski uniji ter specifične informacije in dejavnosti, povezane z evropsko državljansko pobudo. Enote so: 

 1. Kratka predstavitev Evropske unije 
 2. Demokracija v Evropski uniji 
 3. Evropska državljanska pobuda 
 4. Razvoj in spodbujanje evropske državljanske pobude 

 

Zbirka vključuje naslednje gradivo:

 • komplet za učitelje in učiteljice, vključno z navodili za vsako učno uro, odgovori na vprašanja, dodatnimi informacijami in povezavami za dodatno raziskovanje 
 • komplet za dijake in dijakinje, ki se uporablja v razredu in za domače naloge, namenjeno pa je utrjevanju znanja in dodatnemu raziskovanju; na voljo so povezave na ustrezna spletna mesta v vseh uradnih jezikih EU 
 • predstavitve v PowerPointu za uporabo pri pouku v obliki besedila in videoposnetkov (izbirno) 
 • povezave na video datoteke; vsi videoposnetki v modulu so na voljo v vseh uradnih jezikih EU 
 • izbirne dejavnosti v vsaki enoti za projektno delo 
 • informativni pregled za nadaljnje raziskovanje zgodovine Evropske unije 
 • informativni pregled o področjih ukrepanja EU 
 • zaključni kviz 

 

Kateri metodološki pristopi se uporabljajo?

Gradivo je zasnovano tako, da se uporablja več pristopov k poučevanju/učenju: 

 • Neposredna predstavitev 
 • Skupinska razprava 
 • Skupinsko delo 
 • Projektno delo 
 • Individualno učenje 
 • Raziskovalno delo 
 • Reševanje problemov 
 • Igra vlog 
 • Snemanje 

Prenos gradiva zbirke

 

DEMOKRACIJA EU V PRAKSI - Povejte svoje mnenje z evropsko državljansko pobudo - KOMPLET ZA UČITELJE IN UČITELJICE
slovenščina
(1.16 MB - PDF)
Prenesi
DEMOKRACIJA EU V PRAKSI - Povejte svoje mnenje z evropsko državljansko pobudo - KOMPLET ZA DIJAKE IN DIJAKINJE
slovenščina
(1.09 MB - PDF)
Prenesi
DEMOKRACIJA EU V PRAKSI - Povejte svoje mnenje z evropsko državljansko pobudo - 1-SKLOP
slovenščina
(59.33 MB - PPTX)
Prenesi
DEMOKRACIJA EU V PRAKSI - Povejte svoje mnenje z evropsko državljansko pobudo - 2-SKLOP
slovenščina
(45.88 MB - PPTX)
Prenesi
DEMOKRACIJA EU V PRAKSI - Povejte svoje mnenje z evropsko državljansko pobudo - 3-SKLOP
slovenščina
(59.12 MB - PPTX)
Prenesi
DEMOKRACIJA EU V PRAKSI - Povejte svoje mnenje z evropsko državljansko pobudo - 4-SKLOP
slovenščina
(4.08 MB - PPTX)
Prenesi

 

Za vprašanja in povratne informacije

Ali ste zbirko orodij že uporabili? Izpolnite anketo za učitelje in delite svoje povratne informacije.

Z vprašanji se obrnite na:

eci_team@eutaketheinitiative.eu

Bi želeli izvedeti več in sodelovati?