Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Regulativni okvir

Pogodbi

Pogodba o Evropski uniji, člen 11(4)

Pogodba o delovanju Evropske unije, člen 24


Pravila

Splošna pravila (od 1. januarja 2020) – Uredba (EU) 2019/788posodobljena različica Priloge I

Pravila za zbiranje podpisov na spletu (od 1. januarja 2020) – Uredba (EU) 2019/1799

Za pobude, registrirane do 31. decembra 2019, se delno še vedno uporabljajo stara pravila:

Obvestilo o prehodni ureditvi glede nove uredbe o evropski državljanski pobudi, ki se bo uporabljala od 1. januarja 2020:

Transition_SL
slovenščina
(273.99 KB - PDF)
Prenesi

Glej tudi zgodovinski pregled evropske državljanske pobude.

Pregled Komisije

Evropska komisija mora redno pregledovati delovanje evropske državljanske pobude. O svojih ugotovitvah poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Komisija je prvo poročilo o uporabi Uredbe (EU) 2019/788 sprejela 6. decembra 2023.  

Poročila o uporabi prve uredbe o evropski državljanski pobudi (Uredba (EU) št. 211/2011) so na voljo na spletni strani Zgodovina evropske državljanske pobude.

Odbor

Naloga odbora je, da Komisiji pomaga pripravljati tehnične specifikacije za individualne sisteme spletnega zbiranja (kot so določene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/1799).

Vse informacije o sestankih odbora so v registru komitologije Komisije.

Strokovna skupina

Strokovna skupina je odgovorna za usklajevanje z državami EU glede načina izvajanja evropske državljanske pobude.

Sestavljajo jo predstavniki relevantnih nacionalnih organov.

Tu najdete več informacij o sestankih strokovne skupine.

Bi želeli izvedeti več in sodelovati?