Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Podcast CitizenCentral

CitizenCentral zameriava pozornosť na európske iniciatívy občanov. V každej epizóde (nahratej medzi rokmi 2021 a 2023) nám organizátori iniciatív a podporovatelia vysvetľujú, prečo je ich iniciatíva dôležitá a ako vnímajú zvyšovanie informovanosti na úrovni EÚ, pričom sa s nami neváhajú podeliť o svoje tipy. Ich cieľom je mať väčší vplyv na politiky, ktoré majú dosah na naše životy.

Rozhovory s odborníkmi na rôzne politiky a akademickými pracovníkmi sú príležitosťou na bližšie oboznámenie sa s otázkami adresovanými v rámci týchto občianskych iniciatív.

Podcast si môžete vypočuť na platformách Apple Podcasts, Spotify, a SoundCloud.

Názory vyjadrené v podcastoch odrážajú výlučne stanovisko rečníkov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory odrážajúce stanovisko Európskej komisie alebo Európskej únie.

Spoznajte ľudí, ktorí stoja za európskymi iniciatívami občanov uvedenými v poznámkach k epizóde nižšie.

3.2: Aký dosah majú európske iniciatívy občanov? Príklady úspešných iniciatív

Občania EÚ sa často pýtajú na príklady toho, aký dosah majú európske iniciatívy občanov. V tejto epizóde sa preto zameriame na tri iniciatívy, ktoré získali viac ako jeden milión podpisov a na ktoré Komisia zareagovala. Vypočujeme si organizátorov týchto troch iniciatív: Zákaz glyfozátu (Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi), Skoncujme s klietkovým chovom a Right2Water (Voda a sanitácia sú ľudským právom! Voda je verejným statkom, nie komoditou!).  

Všetky iniciatívy sme prebrali s úradníkmi Európskej komisie, ktorí nám podrobnejšie vysvetlili opatrenia prijaté vďaka týmto úspešným iniciatívam.  

V apríli, júli a decembri 2023 Komisia reaguje na ďalšie štyri úspešné iniciatívy občanov.

Epizóda uverejnená: jún 2023

3.1: Základné informácie o súbore nástrojov Demokracia EÚ v praxi – predstavujeme európsku iniciatívu občanov

V tejto epizóde sa porozprávame o prebiehajúcich snahách o zvýšenie všeobecného povedomia občanov EÚ o európskej iniciatíve občanov, počnúc študentmi stredných škôl. Európska komisia vypracovala súbor nástrojov s názvom Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s európskou iniciatívou občanov, ktorý bol začiatkom roka 2023 pilotne odskúšaný na stredných školách.  

V rozhovoroch nájdete rôzne uhly pohľadu: vypočujeme si Loránta Vinczeho, poslanca Európskeho parlamentu, ktorý organizoval kampaň európskej iniciatívy občanov Späť v čase a je zanieteným podporovateľom občianskej výchovy, a Małgorzatu Malczykovú, učiteľku angličtiny, ktorá tento súbor nástrojov otestovala na jednej poľskej škole. Silvia Kersemakersová, vedúca tímu európskej iniciatívy občanov v Bruseli, ďalej vysvetlí, prečo bol súbor nástrojov vypracovaný. Vypočujeme si aj niekoľko mladých ľudí, ktorí nám ukážu, že povedomie o európskej iniciatíve občanov je možné zvýšiť. 

Epizóda uverejnená: jún 2023 

2.4: Za zvieratá, ľudí a planétu! Vypočujte si názory tých, ktorí navrhujú nové riešenia starých postupov

V tejto epizóde podcastu CitizenCentral sú predmetom diskusie s dvoma organizátormi európskej iniciatívy občanov živočíšne produkty. Organizátori sú presvedčení, že moderné technológie ponúkajú riešenia toho, čo považujú za staré a neudržateľné postupy, a že technológie môžu byť prínosom pre zvieratá, ľudí a planétu. 

Filippo Borsellino, organizátor iniciatívy Za svet bez bitúnkov, sa zameriava na presun dotácií EÚ z chovu hospodárskych zvierat na alternatívy založené na bunkách a rastlinách. Názor vyjadrí aj hosť, ktorý prevádzkuje španielsky startup zameraný na alternatívy založené na kultivácii mäsa.  

Elise Fleuryová zastupuje iniciatívu Európa bez kožušín, ktorej cieľom je zakázať kožušinové farmy a uvádzanie výrobkov z kožušín zvierat chovaných na farmách na európsky trh. Okrem diskusie na danú tému hovorí aj o tom, ako viesť úspešnú kampaň EIO.

Epizóda uverejnená: január 2023

2.3: Spravodlivá mzda a fair play: zoznámte sa s Európanmi, ktorí sa zasadzujú za transparentnosť

Vypočujte si rozhovor s tromi organizátormi iniciatívy občanov z Holandska, Francúzska a Dánska. Kirsten Kossenová, organizátorka iniciatívy Kvalitné oblečenie za spravodlivú mzdu, vyzýva na prijatie právnych predpisov o životnom minime pre pracovníkov v odevnom a obuvníckom odvetví. V rámci tejto iniciatívy sa požaduje väčšia transparentnosť a zodpovednosť v dodávateľskom reťazci s cieľom znížiť chudobu a bojovať proti detskej práci.   

Svoj názor vyjadruje aj Ronan Evain, výkonný riaditeľ organizácie Football Supporters Europe a zástupca iniciatívy Vyhrajme na ihrisku. Táto skupina organizátorov chce chrániť európsky model športu a zabrániť akýmkoľvek ďalším pokusom o vytváranie superlíg. Ich cieľom je oficiálne uznať spoločenskú hodnotu športu v európskej spoločnosti a zapojiť fanúšikov do diskusií o dlhodobej budúcnosti európskeho športu.  

Napokon v Dánsku navštívime Pernille Schriverovú, zástupkyňu iniciatívy Stop 5G – Zostaň pripojený, ale chránený. Táto iniciatíva zastrešuje obavy mnohých skupín. Má za cieľ riešiť nastolené otázky týkajúce sa žiarenia, životného prostredia, získavania údajov a dohľadu, pokiaľ ide o bezdrôtové pripojenie.  

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Komisia v žiadnom prípade nepotvrdzuje vecnú správnosť obsahu iniciatívy Stop 5G. Výlučnú zodpovednosť nesie skupina organizátorov. V skutočnosti viaceré tvrdenia uvedené v tejto iniciatíve sú v rozpore s veľkým množstvom vedeckých dôkazov, ktoré má Komisia k dispozícii, a s posúdeniami Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením, orgánu povereného Svetovou zdravotníckou organizáciou posúdiť zdravotné riziká. 

Epizóda uverejnená: december 2022

2.2: Lobisti a budúci lídri z radov občanov: vypočujte si názory mladých Európanov

V tejto kapitole sa rozprávame so skupinou mladých Európanov (vek do 26 rokov) z deviatich rôznych krajín EÚ. Vyjadrujú názory na účasť na voľbách, tvorbu politiky v EÚ, občiansky aktivizmus a európsku iniciatívu občanov. Takisto hovoria, aké myšlienky by radi videli pretavené do budúcich iniciatív občanov.

Porozprávame sa takisto s Danielou Vancicovou z organizácie Democracy International a Pacom Camasom zo spoločnosti Ipsos, ktorá sa zaoberá výskumom verejnej mienky. Daniela tvrdí, že európska iniciatíva občanov a ďalšie participatívne nástroje pomáhajú mladým ľuďom venovať sa otázkam, ktoré ich zaujímajú, a Paco nám poskytne aktuálne údaje o angažovanosti mladých ľudí v EÚ.

Na záver si vypočujeme dvoch organizátorov iniciatívy občanov s názvom Ukončenie oslobodenia od dane z leteckého paliva v Európe (taktiež známa ako Fairosene). Títo dvaja mladí lobisti z radov občanov nám predstavia svoju kampaň a odhalia tajomstvo jej úspechu.

Epizóda uverejnená: september 2022

2.1: Recyklácia a sadzby DPH: Spoznajte Európanov usilujúcich sa o udržateľné riešenia

O iniciatívach ReturnThePlastics a Zelená DPH

CitizenCentral sa vracia. Je tu druhá sezóna! Vypočujte si diskusiu s dvomi organizátormi občianskej iniciatívy, ktorí uplatňujú rôzne prístupy k udržateľnosti a spotrebiteľskému správaniu, ako aj s tromi odborníkmi na oblasti klímy a udržateľnosti v EÚ.

Omar Pérez z iniciatívy ReturnThePlastics vysvetľuje, ako sa táto skupina organizátorov snaží o replikáciu recyklačných systémov, ktoré už existujú vo viacerých krajinách EÚ. Ako sa začínajú prejavovať výsledky existujúcich systémov, ich zámerom je zaviesť celoúnijný systém zálohovania s cieľom recyklovať plastové fľaše, a to s využitím výkupných automatov v supermarketoch. Nezodpovedanou otázkou zostáva, kto tento systém zaplatí.

Brigitta Hartmannová zastupuje iniciatívu Zelená DPH, ktorá obsahuje výzvu na zníženie daní v Európe v oblasti ekologických a udržateľne vyrábaných výrobkov či výrobkov šetrných k životnému prostrediu. Cieľom je poskytnúť spotrebiteľom väčší výber a nabádať spoločnosti, aby prehodnotili spôsob výroby. Možno si však položiť otázku, čo by tvorilo základ dane, ak by sa všetky výrobky stali ekologickými.

1.7: Európska iniciatíva občanov @10: nové iniciatívy a pekné spomienky

O iniciatívach Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách, Stop globálnemu otepľovaniu – cena uhlíka na boj proti zmene klímy a Fraternité 2020 – Mobilita. Pokrok. Európa.

V roku 2022 oslavujeme 10. výročie európskej iniciatívy občanov a v tejto kapitole sa stretávame s bývalými, súčasnými a (potenciálne) budúcimi organizátorkami, ktorými sú Simona Pronckutėová, Dr. Julia Bainesová a Virginia Fiumeová.

Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách je iniciatívou, ktorej cieľom je úplný zákaz testovania kozmetických zložiek na zvieratách a modernizácia vedy, aby bola bez testovania na zvieratách. Organizátori chcú, aby sa stala iniciatívou, ktorá najrýchlejšie dosiahne jeden milión podpisov!

Po dvoch rokoch organizovania kampaní a po období zberu podpisov, ktoré sa skončilo v lete 2021, sa Virginia Fiumeová podelí o podnetné postrehy z iniciatívy Stop globálnemu otepľovaniu. Skúsenosti, ktoré so svojimi kolegami nadobudla vďaka tejto iniciatíve občanov, našli uplatnenie v rámci projektu EUMANS.eu. Sľubuje, že sa vráti!

Nakoniec si vypočujeme organizátorku vôbec prvej zaregistrovanej iniciatívy občanov Fraternité 2020 – Mobilita. Pokrok. Európa. Aká bola Simonina skúsenosť pred 10 rokmi – a ako účasť na európskej iniciatíve občanov ovplyvnila jej život?

Poznámka: Reakcia Európskej chemickej agentúry na testovanie na zvieratách a kampaň PETA: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/animal_en.htm

1.6: Vakcíny a autorské právo – spoznajte Európanov, ktorí bojujú za zmeny v politikách EÚ

O iniciatívach Sloboda zdieľania a Právo na liečbu

V tejto kapitole podcastu CitizenCentral sa objasňuje autorské právo a práva duševného vlastníctva. Cieľom Gregoryho Engela, ktorý zastupuje iniciatívu Sloboda zdieľania, je ovplyvniť európske autorské právo a legalizovať spoločné využívanie súborov prostredníctvom digitálnych sietí.

Julie Steendamová na druhej strane zastupuje iniciatívu Právo na liečbu (nazývaná aj Žiadny zisk z pandémie), ktorou sa Európska komisia vyzýva, aby zabezpečila, že všetky vakcíny a liečby koronavírusu budú dostupné pre každého na celom svete a zadarmo. Obe iniciatívy analyzujú komplikované témy súvisiace s vplyvom autorského práva a práv duševného vlastníctva, našou slobodou a nákladmi, ktoré platíme.

1.5: Uvedomelí spotrebitelia – spoznajte Európanov, ktorí bojujú proti zmene klímy kreatívnymi spôsobmi

O iniciatívach Zákaz reklamy na fosílne palivá a sponzorstva v oblasti fosílnych palív a Európske ekoskóre

V piatej kapitole podcastu CitizenCentral si vypočujeme Silviu Pastorelliovú a Antoina Thilla – dvoch organizátorov, ktorí sa každý svojím spôsobom snažia zabezpečiť, aby spoločnosti niesli zodpovednosť, a pomáhať spotrebiteľom prijímať udržateľné rozhodnutia.

Cieľom iniciatívy Zákaz reklamy na fosílne palivá je legislatívny akt EÚ zakazujúci reklamy na fosílne palivá, a to aj v prípade cestnej a vodnej dopravy, ktoré tieto palivá využívajú. Inšpiruje sa zákazom reklamy na tabak, ktorý už platí v celej EÚ, a usiluje sa o dosiahnutie systémovej zmeny v oblasti klimatickej krízy. Organizátori iniciatívy Európske ekoskóre chcú medzičasom presadiť povinné označenie, ktoré by európskym spotrebiteľom poskytovalo transparentné informácie o vplyve výrobkov vyrábaných alebo predávaných v EÚ na životné prostredie.

Obe iniciatívy boli zaregistrované a v polovici roku 2021 sa začalo so zberom podpisov – vypočujte si, ako sa im zatiaľ darí.

1.4: Spoznajte Európanov, ktorí sa snažia získať späť naše tváre a zmierniť chudobu na celom kontinente

O iniciatívach Vráťte nám tvár a Zavedenie nepodmienených základných príjmov v celej EÚ

Vo štvrtej kapitole podcastu CitizenCentral si vypočujeme Ellu Jakubowskú a Catarinu Nevesovú, ktoré diskutujú o rôznych spôsoboch ochrany základných práv a znižovania nerovnosti v rámci EÚ. Vráťte nám tvár – Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz praktík biometrického hromadného sledovania sa snaží prísne regulovať používanie biometrických technológií s cieľom predísť neoprávnenému zasahovaniu do základných práv. V tejto epizóde sa budeme zaoberať odlišnosťami, pokiaľ ide o to, ako ľudia, spoločnosti a vlády využívajú technológiu – a na aké účely a ako to ovplyvňuje naše životy.

Organizátori iniciatívy Zavedenie nepodmienených základných príjmov v celej EÚ chcú, aby Komisia predložila návrh na všeobecný základný príjem v celej EÚ s cieľom zlepšiť blahobyt európskych občanov vo všetkých krajinách EÚ.

1.3: Vypočujte si hlasy, ktoré stoja za Európskou zelenou vlnou

O iniciatívach Zastavte odstraňovanie plutiev – zastavte obchod, Zelené strešné záhrady a Pestujme vedecký pokrok: na plodinách záleží

V tretej kapitole podcastu CitizenCentral si vypočujeme Nilsa Klugera, Almog Sadeovú a Martinu Helmlingerovú, ktorí sa zaoberajú témami týkajúcimi sa životného prostredia na pevnine a v mori.

Cieľom iniciatívy občanov Zastavte odstraňovanie plutiev – zastavte obchod je ukončiť obchodovanie so žraločími plutvami v rámci EÚ. Iniciatíva Zelené strešné záhrady, ktorú začali dvaja súrodenci a skupina priateľov, chce využiť existujúce prázdne miesta na strechách budov veľkých spoločností s cieľom premeniť ich na zelené plochy. Taktiež si vypočujeme organizátorku iniciatívy Pestujme vedecký pokrok: na plodinách záleží. Iniciatíva sa skončila v lete 2021, no postrehy, ktoré prináša, zahŕňajú viacero rád pre ľudí, ktorí chcú pracovať na iniciatíve občanov. 

1.2: Moc pre ľudí – vypočujte si hlasy, ktoré chcú zbúrať hranice v Európe

O iniciatívach Výmenný program pre štátnych zamestnancov a Voliči bez hraníc

V druhej kapitole podcastu CitizenCentral si vypočujeme Adama Mazoyera a Rosalie van den Brinkovú, ako diskutujú o dvoch európskych iniciatívach občanov zameraných na posilnenie občianskej angažovanosti v našich komunitách. Cieľom iniciatívy Výmenný program pre štátnych zamestnancov (CSEP) je pomôcť štátnym zamestnancom učiť sa jeden od druhého a lepšie riešiť nadnárodné problémy – od prírodných katastrof až po kybernetickú bezpečnosť a ďalšie. Iniciatíva Voliči bez hraníc presadzuje posilnenie demokratických práv občanov EÚ, ktorí chcú voliť v národných voľbách tam, kde žijú.

1.1: Vitajte na CitizenCentral

O iniciatívach Piatky za budúcnosť a Zachráňme včely a poľnohospodárov

Nalaďte si prvú kapitolu podcastu CitizenCentral a vypočujte si Paulu Reyesovú a Helmuta Burtschera, ako diskutujú o dvoch európskych iniciatívach občanov, ktorých obdobia na zber podpisov boli ukončené koncom septembra 2021. Opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy (zber podpisov ukončený 23. septembra 2021) a Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie (zber podpisov ukončený 30. septembra 2021) sú dve z mnohých iniciatív občanov za uplynulé roky, ktoré súvisia so zmenou klímy a s biodiverzitou.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?