Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Najnovšie aktuality

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Court final judgment on the Commission decision on the registration of the ECI ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ (C-54/22 P)

Správy nie sú k dispozícii v slovenčine, ale možno ich preložiť automaticky na stránke "Najnovšie aktuality.

On 22 February 2024, the Court of Justice delivered its judgment in case C-54/22 P, Romania v Commission. The Commission’s 2019 decision to partially register the European Citizens’ Initiative (ECI) ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ is upheld following the dismissal of Romania’s appeal.    

 

Logo of Stop Finning EU
  • 22/02/2024

Follow-up to the successful ECI “Stop Finning – Stop the Trade”  

Správy nie sú k dispozícii v slovenčine, ale možno ich preložiť automaticky na stránke "Najnovšie aktuality.

On 21 February, the European Commission published a call for evidence seeking views and expertise on the environmental, social and economic consequences of a potential ban on EU sales and international trade of loose shark fins and collecting feedback on potential policy options to better protect sharks and related marine ecosystems. 

The aim is to ensure the best informed, participatory and transparent way of deciding on the follow-up to the 2023 European citizens’ initiative “Stop Finning – Stop the Trade”. 

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Results of the ImagineEU video competition for schools

Správy nie sú k dispozícii v slovenčine, ale možno ich preložiť automaticky na stránke "Najnovšie aktuality.

The ImagineEU video competition, launched in October 2023, invited young Europeans to think of concrete ideas that could benefit citizens across the EU – similarly to the European Citizens’ Initiative.    

 The jury selected the three best videos, submitted by school teams from France, Italy and Romania. The teams are awarded a study trip to Brussels in March.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Stretnutie v nadväznosti na úspešnú európsku iniciatívu občanov „Európa bez kožušín“ medzi zástupcami tejto iniciatívy a Európskou komisiou

Európska komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová privítala 9. februára 2024 zástupcov úspešnej európskej iniciatívy občanov „Európa bez kožušín“.

Komisárka na stretnutí predstavila odpoveď, ktorú Komisia v súvislosti s touto iniciatívou prijala 7. decembra 2023, a odpovedala na otázky organizátorov. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Komisia čiastočne zaregistrovala európsku iniciatívu týkajúcu sa konope

Komisia 6. februára zaregistrovala európsku iniciatívu občanov s názvom Európska iniciatíva týkajúca sa konope.

Organizátori vyzývajú Komisiu, aby: i) zvolala transeurópske zhromaždenie občanov, ktoré by bolo venované politikám v oblasti konope vrátane sankcií a konzistentnosti politík členských štátov; ii) podporila prístup ku konope na lekárske účely a umožnila prepravu konope a konopných derivátov predpísaných na terapeutické účely s cieľom zabezpečiť maximálne využívanie práva na zdravie a iii) vyčlenila potrebné zdroje na výskum konope na terapeutické účely. 

Komisia dospela k záveru, že iniciatívu možno zaregistrovať len v súvislosti s druhým a tretím cieľom, keďže len tieto ciele spĺňajú požiadavky na registráciu. Komisia musela zamietnuť registráciu prvého cieľa iniciatívy, pretože predloženie návrhu právneho aktu v tejto veci nepatrí do právomoci Komisie.

Čiastočná registrácia pozostáva z dvoch fáz. V prvej fáze boli organizátori vyzvaní, aby zmenili svoju pôvodnú iniciatívu s prihliadnutím na predbežné posúdenie Komisie. 

Organizátori majú šesť mesiacov, aby začali zbierať podpisy. 

IT developments
  • 31/01/2024

EIO možno podpisovať s elektronickou totožnosťou v 17 krajinách

Poľskí občania môžu odteraz na podporu európskych iniciatív občanov v centrálnom online systéme na zber vyhlásení využívať elektronickú totožnosť (Profil Zaufany/mObywatel). Poľsko je 17. krajinou EÚ, ktorá na podpisovanie európskych iniciatív občanov umožňuje využitie vnútroštátneho systému elektronickej totožnosti. Pozrite si, aký je stav v jednotlivých krajinách EÚ. 

New initiative registered
  • 24/01/2024

Komisia registruje dve nové európske iniciatívy občanov

Európska komisia 24. januára rozhodla, že zaregistruje dve európske iniciatívy občanov.

Iniciatíva Zákaz konverzných praktík v Európskej únii obsahuje výzvu, aby sa zakázali intervencie zamerané na zmenu, utlmenie alebo potlačenie sexuálnej orientácie, rodovej identity a/alebo rodového prejavu LGBTIQ+ občanov.

Európska iniciatíva občanov v oblasti ochrany poľnohospodárstva a vidieckeho hospodárstva v Európe obsahuje výzvu na ochranu európskeho poľnohospodárstva a vidieckeho hospodárstva prostredníctvom regulačného rámca založeného na viacerých prvkoch vrátane využívania poľnohospodárskej pôdy predovšetkým na výrobu potravín, zabezpečenia potravinovej suverenity a riešenia problémov týkajúcich sa potravinového reťazca a vysokých cien. 

Organizátori majú teraz šesť mesiacov na to, aby si vybrali dátum začatia zberu vyhlásení o podpore.

Public voting phase - ImagineEU competition
  • 20/12/2023

Videosúťaž „ImagineEU“ – možnosť hlasovania verejnosti do 28. januára 2024

Verejnosť môže hlasovať v rámci videosúťaže „ImagineEU“ od 20. decembra. Študenti v posledných dvoch ročníkoch strednej školy boli požiadaní, aby v krátkom videu predstavili svoje konkrétne nápady, ktoré by mohli byť prínosom pre občanov v celej Európskej únii – podobne ako v prípade európskej iniciatívy občanov. 

Aktuálne máte možnosť pozrieť si videá vytvorené študentmi a zahlasovať za tie, ktoré sa vám páčia najviac – hlas možno odovzdať ľubovoľnému počtu videí do 28. januára 2024.

Initiative answered (successful)
  • 07/12/2023

Európska komisia odpovedá na iniciatívu „Európa bez kožušín“

Európska komisia dnes uverejnila svoju reakciu na európsku iniciatívu občanov „Európa bez kožušín“. Ide o desiatu úspešnú iniciatívu, ktorú v rámci EÚ podporil viac ako jeden milión občanov. Iniciatíva získala viac ako 1,5 mil. platných podpisov a potrebné prahové hodnoty dosiahla v 18 členských štátoch.

Prečítajte si oznámenie Komisie.

ECI logo
  • 06/12/2023

Komisia prijíma správu o preskúmaní EIO

Komisia dnes prijala svoju prvú správu o vykonávaní revidovaného nariadenia o európskej iniciatíve občanov. V správe sa uvádza pokrok dosiahnutý od revízie nariadenia v roku 2020 a ohlasuje sa v nej súbor praktických opatrení zameraných na ďalšie zlepšenie fungovania EIO a zapájania európskych občanov do demokratických procesov EÚ. Pozrite si osobitnú webovú stránku a kľúčové fakty a grafy týkajúce sa obdobia, za ktoré sa podáva správa.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?