Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Videoprezentácia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru pri príležitosti 10. výročia európskej iniciatívy občanov.

Rok 2023 

  • V súlade s článkom 11 nariadenia o EIO bolo používanie individuálnych online systémov zberu povolené len v prípade iniciatív zaregistrovaných pred 31. decembrom 2022. Iniciatívy občanov zaregistrované po 1. januári 2023 môžu zbierať podporu online len s použitím centrálneho online systému na zber vyhlásení (zber podpisov na papierových formulároch je stále povolený). Tento systém poskytuje Európska komisia. 
  • Komisia prijala 6. decembra 2023 svoju prvú správu o uplatňovaní nariadenia (EÚ) 2019/788.  

Rok 2020

Rok 2019

Nové pravidlá prijíma Európsky parlament a Rada.

Legislatívna cesta a z nej vyplývajúce nové pravidlá:

Iné:

Factsheet
Angličtina
(228.77 KB - PDF)
Stiahnuť

Rok 2018

Komisia prijíma druhú správu o uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov.

Rok 2017

V nadväznosti na preskúmanie, ktoré sa začalo v roku 2015, prijala Komisia návrh nových pravidiel pre európsku iniciatívu občanov.

Staff working document
Angličtina
(1.35 MB - PDF)
Stiahnuť

Príprava návrhu Komisie:

Stakeholder consultation - summary report
Angličtina
(202.19 KB - PDF)
Stiahnuť
Public consultation - report
Angličtina
(431.34 KB - PDF)
Stiahnuť
Open public consultation - replies
Angličtina
(7.73 MB - ZIP)
Stiahnuť
Stakeholder consultation strategy
Angličtina
(94.63 KB - PDF)
Stiahnuť
Study on data requirements
Angličtina
(2.31 MB - PDF)
Stiahnuť
Etude données - résumé
Angličtina
(884.53 KB - PDF)
Stiahnuť
Study eID
Angličtina
(6.74 MB - PDF)
Stiahnuť
OCS TS
Angličtina
(3.51 MB - PDF)
Stiahnuť

Ostatné príspevky k preskúmaniu:

Ombudsman suggestions
Angličtina
(218.51 KB - PDF)
Stiahnuť
ICT impact study
Angličtina
(2.93 MB - PDF)
Stiahnuť

Rok 2015

Komisia prijíma prvú správu o uplatňovaní nariadenia o iniciatíve občanov a začína preskúmanie pravidiel.

Rok 2012

Začali sa uplatňovať pravidlá pre európsku iniciatívu občanov.

Rok 2011

Iniciatívu občanov prijíma Európsky parlament a Rada: nariadenie (EÚ) č. 211/2011.

Legislatívna cesta a z nej vyplývajúce nariadenie:

Rok 2009

Nadobúda platnosť Lisabonská zmluva (ktorou sa zavádza európska iniciatíva občanov).

Inštitúcie EÚ začínajú s tvorbou pravidiel a postupov pre tento nový nástroj.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?