Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

EIO v škole

A teacher interacts with a classroom full of students

Súbor nástrojov pre školy „Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s európskou iniciatívou občanov“

Prečo sa mladí ľudia angažujú v otázkach, ktoré ich zaujímajú? Čo môžu podniknúť ako občania Európskej únie?  Čo je možné dosiahnuť, keď spolupracujeme – a cezhranične – v otázkach, na ktorých záleží?  

Umožnite svojim študentom angažovať sa prostredníctvom nového súboru nástrojov pre školy „Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s európskou iniciatívou občanov“

Aby sa mladí ľudia stali aktívnymi občanmi, musia pochopiť, ako funguje demokracia a aké sú ich práva a povinnosti. Súbor nástrojov „Demokracia EÚ v praxi“ slúži na oboznámenie žiakov s európskou iniciatívou občanov a ich motivovanie, aby v európskych otázkach zohrávali aktívnu úlohu. Je zameraný na žiakov stredných škôl v posledných dvoch rokoch štúdia.

Prostredníctvom pokynov, rešerší, diskusií, práce na projektoch a rolovej hry sa žiaci naučia, ako sa v EÚ prijímajú rozhodnutia, ako tieto rozhodnutia ovplyvňujú ich každodenný život, a čo je najdôležitejšie, ako im európska iniciatíva občanov umožňuje spájať sa s ostatnými ľuďmi a formovať politiku EÚ v otázkach, na ktorých im záleží. 

„Podľa mojich študentov je tento modul skutočne zaujímavý. Zaujali ich úlohy a bavilo ich najmä vytváranie videa pre svoju EIO – dobrá kombinácia vzdelávania a zábavy (zábavné vzdelávanie).“  – Małgorzata, stredoškolská učiteľka z Poľska

Kurz vyhovuje potrebám občianskej náuky. Môže byť aj súčasťou projektového vyučovania cudzích jazykov alebo kurzu CLIL. K dispozícii je vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Zistite viac a stiahnite si súbor nástrojov

Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s európskou iniciatívou občanov

Prezentácia súboru nástrojov

V máji 2023 sa uskutočnil webinár, na ktorom sa mohli pedagógovia s týmto súborom nástrojov oboznámiť. Záznam webinára a prezentácia v PowerPointe (len v angličtine) sa nachádzajú nižšie.

Môžete si vypočuť aj epizódu podcastu CitizenCentral Základné informácie o súbore nástrojov „Demokracia EÚ v praxi“ – predstavujeme európsku iniciatívu občanov (len v angličtine).

Pozrite si záznam

Toolkit Webinar powerpoint
Powerpoint presentation used to introduce the educational toolkit
Angličtina
(13.42 MB - PPTX)
Stiahnuť

Videosúťaž ImagineEU a jej víťazi

Súťaž ImagineEU bola zorganizovaná v školskom roku 2023/2024 v čase sprístupnenia súboru vzdelávacích nástrojov pre školy „Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s európskou iniciatívou občanov“. 

Súťaž bola určená mladým Európanom v posledných dvoch ročníkoch strednej školy, aby sa dozvedeli viac o tom, ako byť aktívnymi občanmi v EÚ. Ich úlohou bolo prísť s konkrétnymi nápadmi, vďaka ktorým by sa EÚ stala ešte lepším miestom pre život a ktoré by mohli byť prínosom pre občanov v celej Európskej únii – vychádzajúc z koncepcie európskej iniciatívy občanov (EIO), ktorá je dôležitým nástrojom participatívnej demokracie v EÚ umožňujúcim občanom byť aktívnymi tvorcami politík EÚ. 

V skupinách najviac siedmich spolužiakov mali študenti v rámci krátkych videí predstaviť svoje kreatívne nápady. Bolo predložených viac ako 400 videí. Na účely hlasovania verejnosti bolo uverejnených 388 videí, ktoré spĺňali pravidlá súťaže. 

V záverečnej fáze porota posúdila 50 videí, ktoré získali najviac hlasov, a určila tri víťazné tímy. 

POZRITE SI VÍŤAZNÉ VIDEÁ

Cena

Tri víťazné tímy získali možnosť absolvovať študijnú cestu do Bruselu, srdca Európskej únie, od 21. do 23. marca 2024. 

Tímy mali počas tejto cesty príležitosť stretnúť sa so zástupcami európskych inštitúcií a dozvedieť sa viac o tom, ako sa tvoria politiky a právne predpisy EÚ a ako sa občania EÚ môžu angažovať prostredníctvom európskej iniciatívy občanov. 

Prečítajte si spravodajstvo Komisie z 22. marca 2024 (vo francúzštine).

Photo of the three winning teams

Kritériá hodnotenia

Päťdesiat videí s najvyšším počtom hlasov z hlasovania verejnosti posúdila porota zložená zo zástupcov komunity EIO z inštitúcií EÚ, vnútroštátnych orgánov a organizácií občianskej spoločnosti, ako aj mladých stážistov z Európskej komisie. Porota posudzovala tieto kritériá: 

  • relevantnosť z pohľadu EIO (0 – 25 bodov): Je nápad vo videu relevantný ako téma európskej iniciatívy občanov?   
  • jasnosť (0 – 50 bodov): Je posolstvo jasné a výstižné?  
  • kreativita (0 – 25 bodov): Je nápad originálny? Pristupuje tím k tomuto nápadu zaujímavým spôsobom? 

 

Organizátorom súťaže bol Generálny sekretariát Európskej komisie, SG.A.1 – Oddelenie pre politické priority a pracovný program.

 

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?