Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Domovská stránka

Zapojte sa do politík, ktoré ovplyvňujú vaše životy. Európska iniciatíva občanov je pre vás jedinečnou príležitosťou prispievať k formovaniu EÚ tým, že Európsku komisiu vyzvete, aby navrhla nové právne predpisy. Ak iniciatíva získa 1 miliónov podpisov, Komisia rozhodne, aké opatrenia v danej súvislosti prijme. Pozrite si postup EIO krok za krokom
Ak uvažujete o začatí iniciatívy, navštívte Fórum európskej iniciatívy občanov so žiadosťou o právne a praktické rady.
Európska iniciatíva občanov: právo, ktoré máte ako občan EÚ

Najnovšie aktuality

IT developments
  • 01/12/2023

Aktualizácie centrálneho online systému na zber vyhlásení

K dispozícii je nová verzia centrálneho online systému na zber vyhlásení, ktorý sa pri európskych iniciatívach občanov využíva na zber vyhlásení o podpore online. Pre používateľov je pripravený nový dizajn či vylepšená mapa Európy s informáciami o počte vyhlásení o podpore v jednotlivých krajinách. V čase rastúcej popularity využívania elektronickej identifikácie môžu používatelia ľahko zistiť dostupnosť vnútroštátnych schém elektronickej identifikácie.

ECI Forum webinar invitation, with title and date
  • 21/11/2023

Webinar ‘What is the ECI and Why Should I Care?’ - 23 November

Správy nie sú k dispozícii v slovenčine, ale možno ich preložiť automaticky na stránke "Najnovšie aktuality.

On Thursday, 23 November, at 12.30 CET, the ECI Forum will host a webinar ‘What is the ECI and Why Should I Care?’. This webinar will focus on the process of the ECI, the support tools available to organisers and testimonials from two organisers of successful initiatives.

 

New initiative registered
  • 08/11/2023

Komisia registruje štyri nové európske iniciatívy občanov

Komisia 8. novembra 2023 zaregistrovala štyri európske iniciatívy občanov s názvami: Rýchle cestovné informácie na autobusových zastávkach v EÚ, Dôvera a sloboda, Stávam sa Európanom a Vytvorenie Európskeho orgánu pre životné prostredie.

Iniciatíva Rýchle cestovné informácie na autobusových zastávkach v EÚ vyzýva na zavedenie QR kódov na autobusových zastávkach vo všetkých členských štátoch EÚ, cez ktoré budú mať cestujúci prístup k informáciám v reálnom čase.

Iniciatíva Dôvera a sloboda vyzýva, aby sa prijali opatrenia v prospech informovaného súhlasu, ľudskej dôstojnosti, slobody a telesnej autonómie. Odkazuje najmä na právo prijímať informované rozhodnutia o možnostiach zdravotnej starostlivosti a liečby.

 „Stávam sa Európanom“: EIO, ktorá spája národné a európske občianstvo je iniciatívou, ktorej cieľom je zaviesť právo na vzdelávanie o európskom občianstve, ľudských právach, demokracii a právnom štáte a podporiť toto právo súborom požiadaviek.

Iniciatíva Vytvorenie Európskeho orgánu pre životné prostredie vyzýva na zriadenie Európskeho orgánu pre životné prostredie s právomocou vydávať záväzné správne rozhodnutia, monitorovať činnosti, ktoré majú vplyv na životné prostredie, a ukladať sankcie za jeho znečistenie.

Vďaka týmto štyrom novým iniciatívam sa počet iniciatív zaregistrovaných v roku 2023 zvyšuje na 11. Ich organizátori majú šesť mesiacov na to, aby si vybrali dátum začatia zberu podpisov.

 

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?