Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Domovská stránka

Zapojte sa do politík, ktoré ovplyvňujú vaše životy. Európska iniciatíva občanov je pre vás jedinečnou príležitosťou prispievať k formovaniu EÚ tým, že Európsku komisiu vyzvete, aby navrhla nové právne predpisy. Ak iniciatíva získa 1 miliónov podpisov, Komisia rozhodne, aké opatrenia v danej súvislosti prijme. Pozrite si postup EIO krok za krokom
Ak uvažujete o začatí iniciatívy, navštívte Fórum európskej iniciatívy občanov so žiadosťou o právne a praktické rady.
Európska iniciatíva občanov: právo, ktoré máte ako občan EÚ

Najnovšie aktuality

New initiative registered
  • 13/05/2024

Registrácia novej iniciatívy: Zachráňme planétu presunom zdanenia z práce na emisie skleníkových plynov

Európska komisia 13. mája rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov s názvom Zachráňme planétu presunom zdanenia z práce na emisie skleníkových plynov. V rámci tejto iniciatívy sa požaduje, aby Komisia posilnila balík Fit for 55 a systém stanovovania cien uhlíka v EÚ a aby došlo k prerozdeleniu podstatnej časti príjmov zo stanovovania cien uhlíka v prospech domácností s nízkymi príjmami za súčasného posilnenia Sociálno-klimatického fondu EÚ a pri podpore zriadenia „klimatického klubu“ pre krajiny, ktoré chcú prijať robustnejšie stanovovanie cien uhlíka.

Ide o piatu iniciatívu zaregistrovanú v roku 2024. Organizátori majú šesť mesiacov nato, aby začali zbierať podpisy. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Zaregistrovala sa nová iniciatíva, v ktorej sa požaduje finančná podpora EÚ na bezpečné a dostupné umelé prerušenie tehotenstva

Komisia 10. apríla zaregistrovala európsku iniciatívu občanov s názvom My Voice, My Choice: For Safe And Accessible Abortion (Môj hlas, moja voľba: za bezpečnú a dostupnú interrupciu). Iniciatíva vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na finančnú podporu členským štátom, ktorá umožní poskytovať bezpečné prerušenie tehotenstva komukoľvek v Európe, kto nemá prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii.

Ide o štvrtú iniciatívu zaregistrovanú v roku 2024. Organizátori majú šesť mesiacov, aby začali zbierať podpisy. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Komisia vyhlasuje víťazov videosúťaže „ImagineEU“

Dňa 21. marca 2024 boli počas slávnostného udeľovania cien v sídle Európskej komisie v Bruseli ocenení víťazi súťaže pre študentov stredných škôl „ImagineEU“. Tri tímy z Francúzska, Talianska a Rumunska vyhrali účasť na trojdňovej študijnej návšteve európskych inštitúcií. Videosúťaž ImagineEU vychádza z koncepcie európskej iniciatívy občanov a jej cieľom je umožniť mladým občanom zohrávať aktívnu úlohu pri ovplyvňovaní politík EÚ. Študenti z celej EÚ vo veku 16 až 18 rokov dostali príležitosť vytvoriť a podeliť sa o krátke videá s nápadmi na uskutočnenie zmien na európskej úrovni, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života v ich komunitách. Pozrite si víťazné videá.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?