Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Teagmháil

Fiosrúcháin ghinearálta

Le heolas ginearálta a fháil faoin tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh, déan teagmháil le Europe Direct, an lársheirbhís fiosrúcháin atá againn.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh freisin le hionad Europe Direct i do thír féinn.

*Tá formhór na nglaonna saor in aisce, ach d'fhéadfadh sé go ngearrfadh oibreoirí nó óstáin áirithe táille ort.

Fiosrúcháin ar leith

Má tá sé i gceist agat tionscnamh ó na saoránaigh a sheoladh, is féidir leat cabhair a fháil ó:

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?