Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Laatste nieuws

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Court final judgment on the Commission decision on the registration of the ECI ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ (C-54/22 P)

Bericht niet beschikbaar in het Nederlands, maar wel via computervertaling op de website "Nieuws".

On 22 February 2024, the Court of Justice delivered its judgment in case C-54/22 P, Romania v Commission. The Commission’s 2019 decision to partially register the European Citizens’ Initiative (ECI) ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ is upheld following the dismissal of Romania’s appeal.    

 

Logo of Stop Finning EU
  • 22/02/2024

Follow-up to the successful ECI “Stop Finning – Stop the Trade”  

Bericht niet beschikbaar in het Nederlands, maar wel via computervertaling op de website "Nieuws".

On 21 February, the European Commission published a call for evidence seeking views and expertise on the environmental, social and economic consequences of a potential ban on EU sales and international trade of loose shark fins and collecting feedback on potential policy options to better protect sharks and related marine ecosystems. 

The aim is to ensure the best informed, participatory and transparent way of deciding on the follow-up to the 2023 European citizens’ initiative “Stop Finning – Stop the Trade”. 

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Results of the ImagineEU video competition for schools

Bericht niet beschikbaar in het Nederlands, maar wel via computervertaling op de website "Nieuws".

The ImagineEU video competition, launched in October 2023, invited young Europeans to think of concrete ideas that could benefit citizens across the EU – similarly to the European Citizens’ Initiative.    

 The jury selected the three best videos, submitted by school teams from France, Italy and Romania. The teams are awarded a study trip to Brussels in March.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Follow-upbijeenkomst met vertegenwoordigers van het succesvolle Europese burgerinitiatief “Bontvrij Europa” en de Europese Commissie

Op 9 februari 2024 ontving Stella Kyriakides, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, vertegenwoordigers van het succesvolle Europese burgerinitiatief “Bontvrij Europa”.

Tijdens die bijeenkomst presenteerde de commissaris het antwoord van de Commissie op dit initiatief, dat op 7 december 2023 werd goedgekeurd, en beantwoordde zij de vragen van de organisatoren. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Europese Commissie registreert het “European Cannabis Initiative” gedeeltelijk

Op 6 februari heeft de Commissie het Europees burgerinitiatief “European Cannabis Initiative” gedeeltelijk geregistreerd.

De organisatoren vragen de Commissie om: i) een trans-Europese burgervergadering bijeen te roepen over cannabisbeleid, waarbij onder andere wordt gesproken over sancties en de samenhang van het beleid van de lidstaten ii) de toegang tot medicinale cannabis te bevorderen en patiënten toe te staan cannabis en alle derivaten daarvan die voor therapeutisch gebruik zijn voorgeschreven, te vervoeren, zodat het recht op gezondheid volledig kan worden uitgeoefend en iii) de nodige middelen toe te wijzen voor onderzoek naar cannabis voor therapeutische doeleinden. 

De Commissie heeft geconcludeerd dat het initiatief alleen kan worden geregistreerd met betrekking tot de tweede en de derde doelstelling, aangezien alleen deze doelstellingen voldoen aan de vereisten voor registratie. De Commissie heeft de registratie van de eerste doelstelling van het initiatief afgewezen, aangezien het buiten de bevoegdheden van de Commissie valt om op dit gebied een voorstel voor een rechtshandeling van de Unie in te dienen.

De gedeeltelijke registratie verliep in twee fasen. In de eerste fase werden de organisatoren uitgenodigd om hun oorspronkelijke initiatief te wijzigen op basis van de eerste beoordeling van de Commissie. 

De organisatoren hebben zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. 

IT developments
  • 31/01/2024

Ondertekening van EBI’s met eID nu mogelijk in 17 landen

Ook Poolse burgers kunnen nu eID (Profil Zaufany/mObywatel) gebruiken om een Europees burgeriniatief te ondersteunen via het centrale online verzamelsysteem. Polen is het 17e land dat het mogelijk maakt een nationaal eID-systeem te gebruiken voor het ondertekenen van Europese burgerinitiatieven. Bekijk in welke EU-landen dat mogelijk is

New initiative registered
  • 24/01/2024

Commissie registreert twee nieuwe Europese burgerinitiatieven

De Europese Commissie heeft op 24 januari besloten twee Europese burgerinitiatieven te registreren.

In het initiatief Verbod op conversiepraktijken in de Europese Unie wordt opgeroepen tot een verbod op interventies die gericht zijn op het veranderen, verdringen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit en/of genderexpressie van lhbtiq+-burgers.

In het Europees burgerinitiatief ter verdediging van de landbouw en de plattelandseconomie in Europa wordt opgeroepen tot bescherming van de Europese landbouw en plattelandseconomie door middel van een regelgevingskader op basis van verschillende elementen. Het gaat onder meer om het prioritaire gebruik van landbouwgrond voor de voedselproductie, het waarborgen van de voedselsoevereiniteit en de aanpak van kwesties in verband met de voedselketen en de hoge prijzen. 

De organisatoren hebben nu zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van steunbetuigingen.

Public voting phase - ImagineEU competition
  • 20/12/2023

Videowedstrijd “ImagineEU” – stemmen is mogelijk tot 28 januari 2024

Het publiek kan sinds 20 december zijn stem voor de “ImagineEU”-videowedstrijd uitbrengen. Scholieren in de laatste twee jaar van de middelbare school werd gevraagd om in een korte video hun concrete ideeën te presenteren die burgers in de hele Europese Unie ten goede zouden kunnen komen – soortgelijke werkwijze als bij het Europees burgerinitiatief. 

Je kan nu de video’s van de scholieren bekijken en op je favoriete video’s stemmen tot 28 januari 2024.

Initiative answered (successful)
  • 07/12/2023

Antwoorden van de Europese Commissie op het initiatief “Europa bontvrij”

De Europese Commissie heeft vandaag haar antwoord gepubliceerd op het Europees burgerinitiatief “Europa bontvrij”, het tiende burgerinitiatief dat erin geslaagd is de steun van meer dan 1 miljoen burgers in de hele EU te krijgen. Het initiatief verzamelde meer dan 1,5 miljoen geldige handtekeningen en bereikte de vereiste drempels in 18 lidstaten.

Lees de mededeling van de Commissie

ECI logo
  • 06/12/2023

Commissie neemt evaluatieverslag over het Europees burgerinitiatief aan

De Commissie heeft vandaag haar eerste verslag over de uitvoering van de herziene verordening betreffende het Europees burgerinitiatief aangenomen. Het verslag schetst de vooruitgang die sinds de herziening van de verordening in 2020 is geboekt en kondigt een reeks praktische maatregelen aan voor een betere werking van het burgerinitiatief en meer betrokkenheid van de Europese burgers bij de democratische processen van de EU. Bekijk de webpagina en de belangrijkste feiten en cijfers voor de verslagperiode.

Meer weten en samenwerken?