Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Laatste nieuws

New initiative registered
  • 19/06/2024

Commissie registreert twee nieuwe Europese burgerinitiatieven

Op 19 juni heeft de Europese Commissie besloten twee nieuwe Europese burgerinitiatieven te registreren.

In het kader van het initiatief Air-Quotas (Luchtquota’s) wordt opgeroepen in elke lidstaat een mechanisme voor koolstofquota voor burgers in te stellen, waarbij de vraag van de consument bedrijven zou aanmoedigen om koolstofvrij te worden. De organisatoren zijn van mening dat dit mechanisme betrekking zou moeten hebben op alle aankopen van goederen en diensten, te beginnen met luchtvervoer. 

In het kader van het initiatief Stop Destroying Videogames (Stop de vernietiging van videogames) wordt ervoor gepleit uitgevers van videogames in de EU ertoe te verplichten games in een functionele (speelbare) toestand te laten, om te voorkomen dat deze op afstand onbruikbaar worden gemaakt.

Dit zijn het zesde en zevende initiatief die in 2024 werden geregistreerd. De organisatoren hebben nu zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Nieuw initiatief geregistreerd: De planeet redden door een belastingverschuiving van arbeid naar broeikasgasemissies

Op 13 mei heeft de Europese Commissie het Europees burgerinitiatief (EBI) “De planeet redden door een belastingverschuiving van arbeid naar broeikasgasemissies” geregistreerd. De organisatoren roepen de Commissie op het “Fit for 55”-pakket en het koolstofbeprijzingssysteem van de EU te versterken en een aanzienlijk deel van de inkomsten uit koolstofbeprijzing te herverdelen onder huishoudens met een laag inkomen, het Sociaal klimaatfonds van de EU te versterken en te ijveren voor een “klimaatclub” voor landen die een meer robuuste koolstofbeprijzing willen invoeren.

Dit is het vijfde Europees burgerinitiatief dat in 2024 is geregistreerd. De organisatoren hebben zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Nieuw initiatief geregistreerd dat pleit voor financiële steun van de EU voor toegang tot veilige abortus

Op 10 april heeft de Europese Commissie het Europees burgerinitiatief “My Voice, My Choice: zorgen voor toegang tot veilige abortus” geregistreerd. Dit initiatief roept de Commissie op om een voorstel in te dienen voor financiële steun aan lidstaten waar iedereen in Europa die geen toegang heeft tot veilige en legale abortus, een zwangerschap kan laten afbreken.

Dit is het vierde Europese burgerinitiatief dat in 2024 is geregistreerd. De organisatoren hebben zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

De Commissie reikt de prijzen van de videowedstrijd “ImagineEU” uit

Op 21 maart 2024 werden de winnaars van de wedstrijd “ImagineEU” voor middelbare scholieren in de bloemetjes gezet op de prijsuitreiking in het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel. De drie winnende teams uit Frankrijk, Italië en Roemenië nemen deel aan een driedaags studiebezoek aan de Europese instellingen. De videowedstrijd ImagineEU bouwt voort op het concept van het Europees burgerinitiatief, dat jongeren de kans biedt het EU-beleid actief te beïnvloeden. 16-18-jarige Europese studenten werden uitgenodigd om korte video’s te maken en te delen, die moesten gaan over veranderingen op Europees niveau die de levenskwaliteit in hun gemeenschap kunnen verbeteren. Bekijk de winnende video’s.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Follow-up van het succesvolle EBI “Stop het ontvinnen van haaien — Stop de handel”  

Op 21 februari en 12 maart publiceerde de Europese Commissie een verzoek om input en een openbare raadpleging om standpunten en expertise te verzamelen over de ecologische, sociale en economische gevolgen van een mogelijk verbod op de verkoop in de EU van en de internationale handel in losse haaienvinnen en om feedback te verzamelen over mogelijke beleidsopties om haaien en aanverwante mariene ecosystemen beter te beschermen. 

De bedoeling is te zorgen voor een zo goed mogelijk gefundeerde, op een participatieve en transparante manier genomen beslissing over de follow-up van het Europees burgerinitiatief uit 2023 “Stop het ontvinnen van haaien — Stop de handel”. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Eindarrest van het Hof over het besluit van de Commissie over de registratie van het Europees burgerinitiatief “Cohesiebeleid voor de gelijkheid van de regio’s en het behoud van de regionale culturen” (C-54/22 P)

Op 22 februari 2024 heeft het Hof van Justitie zijn arrest gewezen in zaak C-54/22 P, Roemenië/Commissie. Het besluit van de Commissie van 2019 om het Europees burgerinitiatief (EBI) “Cohesiebeleid voor de gelijkheid van de regio’s en het behoud van de regionale culturen” gedeeltelijk te registreren, wordt bevestigd na de afwijzing van de hogere voorziening van Roemenië.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Resultaten van de ImagineEU-videowedstrijd voor scholen

De videowedstrijd ImagineEU, die in oktober 2023 van start ging, heeft jonge Europeanen uitgenodigd om na te denken over concrete ideeën die de burgers in de hele EU ten goede zouden kunnen komen, net zoals het Europees burgerinitiatief doet.    

 De jury selecteerde de drie beste video’s, die waren ingediend door schoolteams uit Frankrijk, Italië en Roemenië. De teams worden beloond met een studiereis naar Brussel in maart.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Follow-upbijeenkomst met vertegenwoordigers van het succesvolle Europese burgerinitiatief “Bontvrij Europa” en de Europese Commissie

Op 9 februari 2024 ontving Stella Kyriakides, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, vertegenwoordigers van het succesvolle Europese burgerinitiatief “Bontvrij Europa”.

Tijdens die bijeenkomst presenteerde de commissaris het antwoord van de Commissie op dit initiatief, dat op 7 december 2023 werd goedgekeurd, en beantwoordde zij de vragen van de organisatoren. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Europese Commissie registreert het “European Cannabis Initiative” gedeeltelijk

Op 6 februari heeft de Commissie het Europees burgerinitiatief “European Cannabis Initiative” gedeeltelijk geregistreerd.

De organisatoren vragen de Commissie om: i) een trans-Europese burgervergadering bijeen te roepen over cannabisbeleid, waarbij onder andere wordt gesproken over sancties en de samenhang van het beleid van de lidstaten ii) de toegang tot medicinale cannabis te bevorderen en patiënten toe te staan cannabis en alle derivaten daarvan die voor therapeutisch gebruik zijn voorgeschreven, te vervoeren, zodat het recht op gezondheid volledig kan worden uitgeoefend en iii) de nodige middelen toe te wijzen voor onderzoek naar cannabis voor therapeutische doeleinden. 

De Commissie heeft geconcludeerd dat het initiatief alleen kan worden geregistreerd met betrekking tot de tweede en de derde doelstelling, aangezien alleen deze doelstellingen voldoen aan de vereisten voor registratie. De Commissie heeft de registratie van de eerste doelstelling van het initiatief afgewezen, aangezien het buiten de bevoegdheden van de Commissie valt om op dit gebied een voorstel voor een rechtshandeling van de Unie in te dienen.

De gedeeltelijke registratie verliep in twee fasen. In de eerste fase werden de organisatoren uitgenodigd om hun oorspronkelijke initiatief te wijzigen op basis van de eerste beoordeling van de Commissie. 

De organisatoren hebben zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. 

IT developments
  • 31/01/2024

Ondertekening van EBI’s met eID nu mogelijk in 18 landen

Ook Poolse burgers kunnen nu eID (Profil Zaufany/mObywatel) gebruiken om een Europees burgeriniatief te ondersteunen via het centrale online verzamelsysteem. Polen is het 18e land dat het mogelijk maakt een nationaal eID-systeem te gebruiken voor het ondertekenen van Europese burgerinitiatieven. Bekijk in welke EU-landen dat mogelijk is

Meer weten en samenwerken?