Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Jaunumi

New initiative registered
  • 13/05/2024

Reģistrēta jauna iniciatīva: “Glābt planētu, novirzot nodokļu slogu no darbaspēka uz siltumnīcefekta gāzu emisijām”

Eiropas Komisija 13. maijā reģistrēja Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Glābt planētu, novirzot nodokļu slogu no darbaspēka uz siltumnīcefekta gāzu emisijām”. Iniciatīvas organizatori aicina Komisiju stiprināt paketi “Gatavi mērķrādītājam 55 %” un ES oglekļa cenu noteikšanas sistēmu, kā arī pārdalīt ievērojamu daļu no oglekļa cenas noteikšanas ieņēmumiem mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, stiprināt ES Sociālo klimata fondu un veicināt “Klimata kluba” izveidi valstīm, kuras vēlas pieņemt stabilu oglekļa cenu noteikšanu.

Šī ir piektā iniciatīva, kas reģistrēta 2024. gadā. Organizatoriem ir seši mēneši laika, lai uzsāktu parakstu vākšanu. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Reģistrēta jauna iniciatīva, kuras organizatori iestājas par ES finansiālu atbalstu drošam un pieejamam abortam

Komisija 10. aprīlī reģistrēja Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Mana balss, mana izvēle: par drošiem un pieejamiem abortiem”. Tās organizatori aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par finansiālu atbalstu dalībvalstīm, lai Eiropā grūtniecību varētu droši izbeigt ikviena sieviete, kurai patlaban nav piekļuves drošiem un likumīgiem abortiem.

Šī ir ceturtā iniciatīva, kas reģistrēta 2024. gadā. Organizatoriem ir seši mēneši laika, lai uzsāktu parakstu vākšanu. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Komisija apbalvo video konkursa “ImagineEU” uzvarētājus

2024. gada 21. martā vidusskolēniem paredzētā konkursa “ImagineEU” uzvarētāji tika godināti apbalvošanas ceremonijā Eiropas Komisijas galvenajā mītnē Briselē. Trīs uzvarētāju komandas no Francijas, Itālijas un Rumānijas piedalās trīs dienu mācību vizītē Eiropas iestādēs. “ImagineEU” video konkursa pamatā ir Eiropas pilsoņu iniciatīvas koncepcija, un tā mērķis ir dot jauniešiem iespējas aktīvi piedalīties ES politikas izstrādē. Skolēni 16–18 gadu vecumā no visas ES bija aicināti izveidot un kopīgot īsus videomateriālus, kas atspoguļo viņu idejas par tādām pārmaiņām Eiropas līmenī, kuras var uzlabot dzīves kvalitāti viņu kopienās. Noskatieties uzvarētāju videomateriālus.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Turpmākie pasākumi saistībā ar sekmīgo EPI “Stop Finning – Stop the Trade”  

Eiropas Komisija 21. februārī publicēja aicinājumu sniegt atsauksmes un 12. martā sāka sabiedrisko apspriešanu, lai apkopotu viedokļus un speciālās zināšanas par vidiskajām, sociālajām un ekonomiskajām sekām, ko radītu potenciāls aizliegums tirgot atdalītas haizivju spuras ES tirgū un starptautiskajā tirdzniecībā, kā arī lai saņemtu atsauksmes par iespējamiem politikas risinājumiem haizivju un saistīto jūras ekosistēmu labākai aizsardzībai. 

Mērķis ir nodrošināt izsvērtāko, līdzdalīgāko un pārredzamāko veidu, kā lemt par pasākumiem, kas veicami saistībā ar 2023. gada Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Stop Finning – Stop the Trade” (“Pārtraukt haizivju spuru atdalīšanu – pārtraukt tirdzniecību”). 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Tiesas galīgais spriedums par Komisijas lēmumu par EPI “Kohēzijas politika reģionu vienlīdzībai un reģionālo kultūru ilgtspējai” reģistrāciju (C-54/22 P)

ES Tiesa 2024. gada 22. februārī pasludināja spriedumu lietā C-54/22 P, Rumānija/Komisija. Rumānijas apelācijas sūdzība tika noraidīta, un Komisijas 2019. gada lēmums par Eiropas Pilsoņu iniciatīvas “Kohēzijas politika reģionu vienlīdzībai un reģionālo kultūru ilgtspējai” daļēju reģistrāciju paliek spēkā.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Video konkursa “ImagineEU” rezultāti

2023. gada oktobrī tika izsludināts video konkurss “ImagineEU”, kurā Eiropas jaunieši tika aicināti nākt klajā ar konkrētām idejām, kā vēl vairāk uzlabot dzīvi Eiropas Savienībā un sniegt labumu ES iedzīvotājiem, – līdzīgi kā to dara Eiropas pilsoņu iniciatīva.    

 Žūrija izraudzījās trīs uzvarētājus. Par labākajiem tika atzīti Francijas, Itālijas un Rumānijas skolu komandu iesniegtie video. Šīs komandas martā varēs doties mācību braucienā uz Briseli.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Sekmīgās Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Eiropa bez kažokādām” pārstāvju tikšanās ar Eiropas Komisiju

2024. gada 9. februārī Eiropas veselības un pārtikas nekaitīguma komisāre Stella Kirjakidu tikās ar sekmīgās Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Eiropa bez kažokādām” pārstāvjiem.

Šajā sanāksmē komisāre iepazīstināja ar Komisijas 2023. gada 7. decembrī pieņemto atbildi uz šo iniciatīvu un atbildēja uz organizatoru jautājumiem. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Komisija daļēji reģistrē Eiropas kanabisa iniciatīvu

Komisija 6. februārī reģistrēja Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Eiropas kanabisa iniciatīva”.

Iniciatīvas organizatori aicina Komisiju: (i) sasaukt Eiropas pilsoņu asambleju par kanabisa politiku, tostarp sodiem un dalībvalstu politikas konsekvenci; (ii) veicināt piekļuvi medicīniskajam kanabisam un ļaut ārstnieciskiem mērķiem izrakstīta kanabisa un tā atvasinājumu pārvadāšanu nolūkā nodrošināt tiesību uz veselību pilnīgu izmantošanu un (iii) piešķirt nepieciešamos resursus kanabisa izpētei terapeitiskos nolūkos. 

Komisija ir secinājusi, ka iniciatīvu var reģistrēt tikai attiecībā uz otro un trešo mērķi, jo tikai šie mērķi atbilst reģistrācijas prasībām. Komisijai bija jāatsaka iniciatīvas pirmā mērķa reģistrācija, jo Savienības tiesību akta priekšlikuma iesniegšana ir ārpus Komisijas pilnvarām.

Daļējā reģistrācija tika veikta, ievērojot divpakāpju procedūru, kuras pirmajā posmā organizatori tika aicināti grozīt sākotnējo iniciatīvu, ņemot vērā Komisijas pirmo novērtējumu. 

Organizatoriem ir seši mēneši laika, lai uzsāktu parakstu vākšanu. 

IT developments
  • 31/01/2024

17 valstīs EPI var parakstīt, izmantojot elektronisko identitāti

Polijas valstspiederīgie nu var izmantot elektronisko identitāti (Profil Zaufany/mObywatel), lai centralizētajā vākšanas tiešsaistes sistēmā paustu atbalstu Eiropas pilsoņu iniciatīvām. Polija ir jau 17. valsts, kas dod iespēju Eiropas pilsoņu iniciatīvu parakstīšanai izmantot valsts elektroniskās identifikācijas sistēmu. Uzziniet, kāds šai ziņā ir stāvoklis visās ES valstīs. 

New initiative registered
  • 24/01/2024

Komisija reģistrē divas jaunas Eiropas pilsoņu iniciatīvas

Eiropas Komisija 24. janvārī nolēma reģistrēt divas Eiropas pilsoņu iniciatīvas.

Iniciatīvas “Konversijas prakšu aizliegums Eiropas Savienībā” organizatori aicina aizliegt iejaukšanās pasākumus, kuru mērķis ir mainīt, apspiest vai nomākt LGBTIK+ pilsoņu seksuālo orientāciju, dzimumidentitāti un/vai dzimuma izpausmi.

Iniciatīvas “Eiropas pilsoņu iniciatīva lauksaimniecības un lauku ekonomikas aizsardzībai Eiropā” organizatori aicina aizsargāt Eiropas lauksaimniecību un lauku ekonomiku, izmantojot tiesisko regulējumu, kura pamatā ir vairāki elementi, tostarp lauksaimniecības zemes prioritāra izmantošana pārtikas ražošanai, uztursuverenitātes garantēšana, kā arī pievēršanās pārtikas ķēdes problēmām un augstajām cenām. 

Tagad iniciatīvas organizatoriem ir seši mēneši laika, lai izvēlētos brīdi, kad sākt parakstu vākšanu.

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?