Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Senaste nytt

New initiative registered
  • 19/06/2024

Kommissionen registrerar två nya medborgarinitiativ

Den 19 juni beslutade EU-kommissionen att registrera två europeiska medborgarinitiativ:

Initiativet Air-Quotas vill att det i varje land inrättas ett koldioxid-kvotsystem för invånarna som ska motivera företag att fasa ut fossila bränslen genom efterfrågan från konsumenterna. Organisatörerna anser att systemet bör omfatta alla inköp av varor och tjänster, och vill börja med flygresor. 

Initiativet Stop Destroying Videogames (Sluta förstöra datorspel) vill införa krav på att utgivare som säljer eller licensierar datorspel i EU ska se till att spelen alltid är i spelbart skick, så att de inte kan avaktiveras på distans.

Det här är det sjätte och sjunde initiativet som registreras 2024. Organisatörerna har nu sex månader på sig att börja samla in underskrifter. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Nytt initiativ registrerat: Rädda planeten genom en skatteväxling från arbete till växthusgasutsläpp

Den 13 maj beslutade EU-kommissionen att registrera det europeiska medborgarinitiativet Rädda planeten genom en skatteväxling från arbete till växthusgasutsläpp. Initiativet uppmanar kommissionen att stärka 55 %-paketet och EU:s system för koldioxidprissättning (EU:s utsläppshandel) och omfördela en stor del av intäkterna från systemet till låginkomsthushåll. Man vill också stärka EU:s sociala klimatfond och inrätta en klimatklubb för länder som vill införa ett mer robust system för koldioxidprissättning.

Det här är det femte initiativet som registreras 2024. Organisatörerna har nu sex månader på sig att börja samla in underskrifter. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Nytt initiativ om EU-stöd till säkra och tillgängliga aborter

Den 10 april registrerade kommissionen medborgarinitiativet My Voice, My Choice – för säker och tillgänglig abort. Medborgarinitiativets organisatörer vill att kommissionen lägger fram ett förslag om ekonomiskt stöd till EU-länderna så att alla i EU som saknar tillgång till säkra och lagliga aborter kan avbryta sin graviditet under säkra förhållanden.

Det här är det fjärde initiativet som registreras 2024. Organisatörerna har nu sex månader på sig att börja samla in underskrifter. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Vinnarna i videotävlingen ImagineEU prisas

Den 21 mars 2024 fick vinnarna i tävlingen ImagineEU ta emot sina priser vid en ceremoni vid EU-kommissionens huvudkontor i Bryssel. De tre vinnande lagen från gymnasieskolor i Frankrike, Italien och Rumänien gjorde också studiebesök på EU-institutionerna under tre dagar. Videotävlingen ImagineEU bygger på det europeiska medborgarinitiativet och ska lära ungdomar hur de kan påverka EU-politiken. Gymnasieelever från hela EU fick skicka in en kort film om en idé till ett initiativ som skulle kunna gynna alla i EU. Se de tre filmer som vann

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Uppföljning av initiativet ”Stoppa hajfensfisket – stoppa handeln”  

Den 21 februari 2024 gick kommissionen ut med en inbjudan att lämna synpunkter för att få in underlag om de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt förbud mot försäljning av avskurna hajfenor, både inom EU och till länder utanför EU. Den 12 mars inledde kommissionen också ett samråd för att få in synpunkter på hur vi bäst skyddar hajarna och de marina ekosystemen. 

Syftet är att följa upp medborgarinitiativet Stoppa hajfensfisket – stoppa handeln på ett öppet sätt och ta del av så många synpunkter som möjligt. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

EU-domstolens beslut om registreringen av initiativet ”En sammanhållningspolitik för jämlika regioner och livskraftiga regionala kulturer” (mål C-54/22 P)

Den 22 februari 2024 meddelade EU-domstolen sin dom i mål C-54/22 P, Rumänien mot kommissionen. Domstolen fastställer kommissionens beslut från 2019 att bara registrera vissa delar av initiativet En sammanhållningspolitik för jämlika regioner och livskraftiga regionala kulturer, som Rumänien hade överklagat.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Vinnarna i videotävlingen ImagineEU har utsetts

I videotävlingen ImagineEU som drog i gång i oktober 2023 fick unga i EU tänka ut och filma konkreta idéer som kan gynna invånarna i hela EU – precis som ett europeiskt medborgarinitiativ.     

 Juryns val föll på tre filmer från skolor i Frankrike, Italien och Rumänien. De tre lagen vinner en studieresa till Bryssel i mars.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Företrädare för initiativet ”Ett pälsfritt Europa” träffar EU-kommissionären Stella Kyriakides

Den 9 februari 2022 fick organisatörerna av initiativet ”Ett pälsfritt Europa” träffa Stella Kyriakides, EU:s kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet.

Hon presenterade kommissionens svar på initiativet, som antogs den 7 december 2023, och svarade på organisatörernas frågor.  

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Kommissionen registrerar Europeiska cannabisinitiativet

Den 6 februari registrerade kommissionen vissa delar av medborgarinitiativet Europeiska cannabisinitiativet.

Organisatörerna uppmanar kommissionen att i) sammankalla en europeisk medborgarförsamling om cannabispolitiken, bland annat vad gäller straff och konsekvens i EU-ländernas politik, ii) främja tillgången till medicinsk cannabis och tillåta transport av cannabis och cannabisprodukter som förskrivs för medicinska syften för att fullt ut garantera rätten till hälsa och iii) anslå resurser till forskning om cannabis och dess medicinska egenskaper. 

Kommissionen har konstaterat att den endast kan registrera de delar som rör det andra och tredje målet, eftersom det bara är dessa mål som uppfyller kraven för registrering. När det gäller det första målet har kommissionen ingen befogenhet att föreslå lagstiftning, och den delen kan därför inte registreras.

Registreringen gjordes i två etapper, där organisatörerna först uppmanades att ändra sitt ursprungliga initiativ enligt kommissionens första bedömning. 

Organisatörerna har nu sex månader på sig att börja samla in underskrifter. 

IT developments
  • 31/01/2024

18 EU-länder godtar e-legitimation när du skriver på initiativ

Polska medborgare kan nu använda sin e-legitimation (Profil Zaufany/mObywatel) för att identifiera sig när de skriver på ett europeiskt medborgarinitiativ i det centrala namninsamlingssystemet. Polen är det artonde landet som godtar e-legitimation. Se vilka länder som godtar e-legitimation 

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?