Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Home

Meer inspraak in EU-beleid dat invloed heeft op uw dagelijks leven. Dat biedt het Europees burgerinitiatief, een unieke manier om de EU mee vorm te geven. U kunt de Europese Commissie oproepen om nieuwe wetten voor te stellen. Zodra een initiatief één miljoen handtekeningen haalt, moet de Commissie beslissen wat er wordt ondernomen. Bekijk hoe het werkt, stap voor stap
Als u overweegt een initiatief te starten, raadpleeg dan het Forum voor het Europees burgerinitiatief voor juridisch en praktisch advies.
Het Europees burgerinitiatief: Uw recht als EU-burger

Laatste nieuws

IT developments
  • 01/12/2023

Updates to the Central Online Collection System

Bericht niet beschikbaar in het Nederlands, maar wel via computervertaling op de website "Nieuws".

A new version of the Central Online Collection System, used by individual ECIs to collect support online, is available now. Users may notice improvements in the look and feel, for example, the improved map of Europe with information on support numbers per country. As support using electronic identification (eID) is getting more popular, the users can now easily see which national electronic identification scheme is available for them.

ECI Forum webinar invitation, with title and date
  • 21/11/2023

Webinar ‘What is the ECI and Why Should I Care?’ - 23 November

Bericht niet beschikbaar in het Nederlands, maar wel via computervertaling op de website "Nieuws".

On Thursday, 23 November, at 12.30 CET, the ECI Forum will host a webinar ‘What is the ECI and Why Should I Care?’. This webinar will focus on the process of the ECI, the support tools available to organisers and testimonials from two organisers of successful initiatives.

 

New initiative registered
  • 08/11/2023

Commissie registreert vier nieuwe Europese burgerinitiatieven

Op 8 november 2023 heeft de Commissie vier Europese burgerinitiatieven geregistreerd, getiteld: “EU Live Bus Stop Info” (Actuele informatie bij bushaltes in de EU), “Trust and Freedom” (Vertrouwen en vrijheid), “I’m Going European” (Ik ga Europees) en “Creation of a European Environment Authority” (Oprichting van een Europese milieu-autoriteit).

Het initiatief “EU Live Bus Stop Info” pleit voor de integratie van QR-codes bij bushaltes in alle EU-landen, om reizigers toegang te geven tot realtime-informatie.

Het initiatief “Trust and Freedom” pleit voor maatregelen op het gebied van geïnformeerde toestemming, menselijke waardigheid, vrijheid en lichamelijke autonomie. Specifiek gaat het over het recht om geïnformeerde beslissingen te nemen over gezondheidszorg en behandelingsopties.

 “I'm Going European: An ECI to Connect your National and European Citizenship” heeft tot doel een recht op onderwijs over Europees burgerschap, mensenrechten, democratie en de rechtsstaat in te voeren en dit recht te versterken door een serie verplichtingen.

Het initiatief “Creation of a European Environment Authority” pleit voor de oprichting van een Europese milieuautoriteit met de bevoegdheid om bindende administratieve besluiten te nemen, toezicht te houden op activiteiten met gevolgen voor het milieu en sancties op te leggen wegens milieuverontreiniging.

Met deze vier initiatieven stijgt het aantal in 2023 geregistreerde initiatieven tot elf. De organisatoren hebben nu zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van steunbetuigingen.

 

Meer weten en samenwerken?