Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Home

Meer inspraak in EU-beleid dat invloed heeft op uw dagelijks leven. Dat biedt het Europees burgerinitiatief, een unieke manier om de EU mee vorm te geven. U kunt de Europese Commissie oproepen om nieuwe wetten voor te stellen. Zodra een initiatief één miljoen handtekeningen haalt, moet de Commissie beslissen wat er wordt ondernomen. Bekijk hoe het werkt, stap voor stap
Als u overweegt een initiatief te starten, raadpleeg dan het Forum voor het Europees burgerinitiatief voor juridisch en praktisch advies.
Het Europees burgerinitiatief: Uw recht als EU-burger

Laatste nieuws

New initiative registered
  • 10/04/2024

Nieuw initiatief geregistreerd dat pleit voor financiële steun van de EU voor toegang tot veilige abortus

Op 10 april heeft de Europese Commissie het Europees burgerinitiatief “My Voice, My Choice: zorgen voor toegang tot veilige abortus” geregistreerd. Dit initiatief roept de Commissie op om een voorstel in te dienen voor financiële steun aan lidstaten waar iedereen in Europa die geen toegang heeft tot veilige en legale abortus, een zwangerschap kan laten afbreken.

Dit is het vierde Europese burgerinitiatief dat in 2024 is geregistreerd. De organisatoren hebben zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

De Commissie reikt de prijzen van de videowedstrijd “ImagineEU” uit

Op 21 maart 2024 werden de winnaars van de wedstrijd “ImagineEU” voor middelbare scholieren in de bloemetjes gezet op de prijsuitreiking in het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel. De drie winnende teams uit Frankrijk, Italië en Roemenië nemen deel aan een driedaags studiebezoek aan de Europese instellingen. De videowedstrijd ImagineEU bouwt voort op het concept van het Europees burgerinitiatief, dat jongeren de kans biedt het EU-beleid actief te beïnvloeden. 16-18-jarige Europese studenten werden uitgenodigd om korte video’s te maken en te delen, die moesten gaan over veranderingen op Europees niveau die de levenskwaliteit in hun gemeenschap kunnen verbeteren. Bekijk de winnende video’s.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Follow-up van het succesvolle EBI “Stop het ontvinnen van haaien — Stop de handel”  

Op 21 februari en 12 maart publiceerde de Europese Commissie een verzoek om input en een openbare raadpleging om standpunten en expertise te verzamelen over de ecologische, sociale en economische gevolgen van een mogelijk verbod op de verkoop in de EU van en de internationale handel in losse haaienvinnen en om feedback te verzamelen over mogelijke beleidsopties om haaien en aanverwante mariene ecosystemen beter te beschermen. 

De bedoeling is te zorgen voor een zo goed mogelijk gefundeerde, op een participatieve en transparante manier genomen beslissing over de follow-up van het Europees burgerinitiatief uit 2023 “Stop het ontvinnen van haaien — Stop de handel”. 

 

Meer weten en samenwerken?