Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Educatieve toolkit van het EBI

Toolkit voor scholen “EU-democratie in actie - Geef uw mening met het Europees burgerinitiatief”

De educatieve toolkit heeft tot doel leerlingen de kennis en vaardigheden bij te brengen die zij nodig hebben als actieve en betrokken EU-burgers. De toolkit is gericht op het Europees burgerinitiatief. Na de cursus krijgen de leerlingen een duidelijk beeld van het doel van het burgerinitiatief, hoe het werkt, hoe het past in de bredere context van de democratie in de Europese Unie, en hoe zij hiermee ook hun wereld kunnen veranderen. 

De toolkit is bedoeld voor middelbare scholen en kan gemakkelijk worden gebruikt in de lessen maatschappijleer of bij thematische onderwerpen. Hij is beschikbaar in alle officiële EU-talen. De toolkit kan worden gebruikt in de moedertaal, in een vreemde taal of als onderdeel van een CLIL-cursus (het aanbieden van vakken in een vreemde taal).  

Wat zeggen de leerkrachten?  

“Wat mijn leerlingen het meest waardeerden, was dat ze op een boeiende en beknopte manier veel kennis opdeden over een onderwerp dat op school te weinig aan bod komt. Het op de EU-website aangeboden referentiemateriaal is praktisch verwerkt in de lessen en activiteiten voor de leerlingen. De leerlingen komen via concrete opdrachten bij de specifieke informatie terecht. Zo zien ze een verband met de documenten zonder overweldigd te worden door de hoeveelheid informatie.”

- leerkracht secundair onderwijs uit Polen die de toolkit heeft getest 

 

“Ik heb mijn leerlingen gevraagd naar hun mening over het materiaal en ze reageerden zeer positief. Zij wisten niet veel over het Europees burgerinitiatief en vonden het materiaal interessant. Ze apprecieerden de gekozen aanpak om de informatie te presenteren en te verwerken. Vooral de video's waren een succes: ze vonden ze kort en duidelijk, wat ze waardeerden.”

- leerkracht secundair onderwijs uit Spanje die de toolkit heeft getest 

Een overzicht van de educatieve toolkit:

Wat is het Europees burgerinitiatief?

Dankzij het Europees burgerinitiatief kunnen EU-burgers het EU-beleid beïnvloeden door de kwesties die voor hen belangrijk zijn op de EU-agenda te zetten. Een burgerinitiatief brengt mensen uit verschillende EU-landen samen om handtekeningen te verzamelen en de Europese Commissie op te roepen wetgeving voor te stellen op gebieden waarvoor ze bevoegd is. Het is een bottom-upaanpak om een politiek debat te starten en een beter bewustzijn te creëren rond gemeenschappelijke doelen die mensen over de grenzen heen samenbrengen. Het initiatief ging in 2012 van start en werpt nu vruchten af: verschillende initiatieven hebben tot concrete wetsvoorstellen door de Europese Commissie geleid. 

 

Wat bevat de educatieve toolkit?

De toolkit bestaat uit vier thematische modules, elk met een andere focus, gaande van meer algemene informatie over de Europese Unie tot specifieke informatie en activiteiten in verband met het Europees burgerinitiatief: 

 1. Korte inleiding tot de Europese Unie 
 2. Democratie in de Europese Unie 
 3. Het Europees burgerinitiatief 
 4. Een Europees burgerinitiatief ontwikkelen en promoten 

 

De toolkit bevat het volgende materiaal:

 • Een leerkrachtenpakket met instructies voor elke les, een correctiesleutel, extra informatie en links voor verder onderzoek. 
 • Een leerlingenpakket voor gebruik in de klas en voor huiswerk zowel voor herhaling als verdieping. Er zijn links naar relevante internetsites in alle officiële EU-talen. 
 • PowerPoint-presentaties voor gebruik in de klas, met tekst en video (optioneel). 
 • Links naar videobestanden. Alle video's die in de module worden gebruikt, zijn beschikbaar in alle officiële EU-talen. 
 • Aanvullende activiteiten in de vorm van projectwerk voor elke module. 
 • Een factsheet om de geschiedenis van de Europese Unie verder te bestuderen. 
 • Een factsheet over de actiegebieden van de EU. 
 • Een quiz ter afsluiting. 

 

Welke methoden worden gebruikt?

Het materiaal is geschikt voor verschillende onderwijs- en leermethoden: 

 • presentatie 
 • groepsgesprek 
 • groepswerk 
 • projectwerk 
 • zelfstudie 
 • onderzoek 
 • oplossen van problemen 
 • rollenspel 
 • filmen 

Download het materiaal van de educatieve toolkit

 

EU-democratie in actie - Geef uw mening met het Europees burgerinitiatief - LERARENPAKKET
Nederlands
(1.16 MB - PDF)
Downloaden
EU-democratie in actie - Geef uw mening met het Europees burgerinitiatief - STUDENTENPAKKET
Nederlands
(1.13 MB - PDF)
Downloaden
EU-democratie in actie - Geef uw mening met het Europees burgerinitiatief - Unit 1
Nederlands
(27.46 MB - PPTX)
Downloaden
EU-democratie in actie - Geef uw mening met het Europees burgerinitiatief - Unit 2
Nederlands
(46.1 MB - PPTX)
Downloaden
EU-democratie in actie - Geef uw mening met het Europees burgerinitiatief - Unit 3
Nederlands
(59.14 MB - PPTX)
Downloaden
EU-democratie in actie - Geef uw mening met het Europees burgerinitiatief - Unit 4
Nederlands
(4.1 MB - PPTX)
Downloaden

 

Meer weten en samenwerken?