Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Κουίζ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδηγίες παιχνιδιού

Το κουίζ περιέχει 7 ερωτήσεις.

Έχετε στη διάθεσή σας 7 λεπτά για να ολοκληρώσετε το κουίζ.

Περνάτε το κουίζ εάν απαντήσετε σωστά στο 70 % των ερωτήσεων.

Έναρξη Quiz
Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;