Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

QUIZ faoin Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Conas an cluiche a imirt

7 gceist sa quiz.

7 nóiméad agat chun an quiz a chríochnú.

Éireodh leat sa quiz má thugann tú freagra ceart ar 70% de na ceisteanna.

Tosaigh an Quiz
Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?