Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Video konkursa “ImagineEU” žūrija

Video konkursa “ImagineEU” žūrijas sastāvā ir EPI kopienas pārstāvji no ES iestādēm, valstu iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī Eiropas Komisijas praktikanti.  

Rudiger Boogert

Rudigers Bogerts 

Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta Politikas prioritāšu un Komisijas darba programmas nodaļas vadītājs, kura pienākumos ietilpst Komisijas saistību izpilde attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu. 

Pirms tam viņš vadīja Eiropas Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāta nodaļu, kuras uzdevums bija par stratēģiska finanšu pārvaldība, un strādāja divos Komisijas locekļu kabinetos. Pirms darba Komisijā Rudigers strādāja Nīderlandes valsts pārvaldē, tostarp Finanšu ministrijā, premjerministra birojā un Nīderlandes pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā.

Lorants Vince

Tautas partijas grupas deputāts, kas pārstāv Rumāniju Eiropas Parlamentā kopš 2019. gada. 

Lorantam Vincem ir maģistra grāda valsts pārvaldē un e-pārvaldē. Viņš strādāja Rumānijas medijos, pirms pārcēlās uz Beļģiju, lai uzņemtos reģistrēta Parlamenta deputāta palīga pienākumus 2009. gadā. Viņš aktīvi darbojas Ungāru demokrātiskajā savienībā Rumānijā (RMDSZ) un 2021. gadā par nopelniem saņēma Ungārijas ordeni “Virsnieka krusts”.

Lorant Vincze
Violeta

Violeta Jeliča 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) locekle kopš 2013.  gada. Kopš 2015. gada viņa ir EESK Darba devēju grupas priekšsēdētāja vietniece, un 2023. gadā tika iecelta par EESK ad hoc grupas “Eiropas pilsoņu iniciatīva” priekšsēdētāju.

Violeta 14 gadus ir mazo un vidējo uzņēmēju intereses pārstāvošās Horvātijas Tirdzniecības un amatniecības kameras locekle. Pēdējos 11 gadus viņa ir bijusi padomniece starptautiskās sadarbības un ES jautājumos, kā arī Horvātijas Tirdzniecības un amatniecības kameras ģenerālsekretāre.

No 2000. līdz 2009. gadam viņa guva pieredzi darbā ar starptautiskām humānās palīdzības organizācijām, apvienībām un pilsonisko sabiedrību. Viņa arī pasniedz socioloģiju un aktīvi piedalās vairākās vietējās apvienībās, kuras nodarbojas ar sociāliem jautājumiem.

Armela Brocaja

Stažēšanās programmas “Blue Book” praktikante Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariātā. 

Armelai ir pieredze publiskās pārvaldes, publiskās pārvaldības un Eiropas sabiedrisko attiecību jomās, un viņa ir studējusi vairākus dažādu pārvaldes līmeņu politikas virzienus. Armela uzskata, ka iedzīvotāju līdzdalībai un jo īpaši jauniešu iesaistei ir pārveidojoša loma, tāpēc kā tā ļauj vērst politikas veidotāju uzmanību uz viņiem aktuāliem jautājumiem un ietekmēt politiku. Līdz ar to viņa jūtas pagodināta piedalīties konkursā “ImagineEU” kā žūrijas locekle un vēlas redzēt Eiropas jauniešu ierosināto iniciatīvu daudzveidību. 

Armela Brocaj
Rafal Dymek

Rafals Dimeks 

Galvenais eksperts Šūmana fondā Varšavā. 

Viņš ir pabeidzis politikas zinātnes studijas Varšavas Universitātē un pēc tam Varšavas Ekonomikas skolā ieguvis diplomu pārvaldībā. Viņš ir speciālists jautājumos, kas saistīti ar sociāli politisko situāciju atsevišķās Eiropas valstīs, Polijas Eiropas politiku un Eiropas Savienības darbību un tās ietvaros pieņemtajiem lēmumiem. 

Rafalu interesē arī dažādi trešā sektora darbības aspekti Polijā, ieskaitot tiesisko regulējumu, kas reglamentē tā darbību. Fonda pārstāvja statusā viņš ir Partnerības nolīguma komitejas loceklis laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam. 

Džordžija Feraro

Stažēšanās programmas “Blue Book” praktikante Eiropas Komisijas Atveseļošanas un noturības darba grupā. 

Viņai ir bakalaura grāds politikā, filozofijā un ekonomikā un divaugstskolu maģistra grāds vadībā, administrēšanā un politikā no Luiss Guido Carli universitātes Romā un Briseles Brīvās universitātes (ULB). Džordžija kā Itālijas paviljona izglītības programmu komandas dalībniece piedalījās starptautiskajā izstādē “Expo 2020” Dubaijā bija pirmā sieviete, kas saņēma licenci un kļuva par “TEDxLuiss” konferences galveno organizatori. Viņa ir viena no Cisco globālās kampaņas “Future Voices” balsīm.

Giorgia Ferraro
Iva Gjurić Smrekar

Iva Gjuriča Smrekare

Nevalstiskās organizācijas “Lota’s Box” priekšsēdētāja. Šīs organizācijas galvenā mītne atrodas Zagrebā, Horvātijā.

Ar maģistra grādu ekonomikā un bakalaura grādu Eiropas lietās un pēc vairākiem darba gadiem uzņēmējdarbības nozarē Iva pirms 15 gadiem sāka arvien vairāk iesaistīties bezpeļņas sektorā. Pēc dažādām brīvprātīgā darba aktivitātēm vietējā un valsts līmenī viņas Eiropas lietu studijas iedvesmoja viņu vairāk strādāt pie pilsoniskajām un Eiropas vērtībām, jo īpaši izmantojot līdzdalības demokrātijas instrumentus, tādus kā Eiropas pilsoņu iniciatīva.

Kamila Enao

Spānijas asociācijas MIRA pilnvarota EPI vēstniece kopš 2023. gada.

Kamila pašlaik noslēdz maģistra grāda studijas pamattiesību jomā. Viņa kā brīvprātīgā piedalās dažādās pilsoņu līdzdalības aktivitātēs.

Camila Henao
Assya Kavrakova

Asja Kavrakova

Eiropas Pilsoņu rīcības dienesta (ECAS) izpilddirektore. ECAS ir Eiropas mēroga asociācija. Viņai ir vairāk nekā 30 gadus ilga pieredze pilsoņu iespēju paplašināšanā, kā arī tādās aktivitātēs, kuras sekmē iekļaujošu, caurskatāmu un demokrātisku Eiropu.

Pateicoties 25 gadu pieredzei, Asjai ir padziļinātas zināšanas par Eiropas pilsonību un ES pilsoniskās līdzdalības mehānismiem, tostarp Eiropas pilsoņu iniciatīvu. 

Asja aktīvi atbalsta iedzīvotāju digitālo prasmju veidošanu un digitālo demokrātiju. Viņa arī darbojas Eiropas Parlamenta Eiropas Pilsoņu balvas komitejā un neatkarīgā bezpeļņas tiešsaistes žurnāla “EUobserver” (https://euobserver.com/) valdē.

Austeja Linartaite

Stažēšanās programmas “Blue Book” praktikante Ģenerālsekretariāta Veselības, izglītības un kultūras nodaļā. 

Austeja ir pabeigusi biomedicīnas zinātņu un ilgtspējīgas attīstības studijas, tādējādi gūstot visaptverošu pārskatu par aktuālajiem jautājumiem mūsdienu pasaulē. Viņa ir strādājusi ar jauniešiem NVO, kas iestājas par taisnīgu zinātnisko izglītību, un kā vadītāja radošās mākslas vasaras nometnē. Tur viņa ir tieši pieredzējusi jauniešu grupu iztēles spēku un inovācijas garu, kas ļauj rast risinājumus vietējām un globālām problēmām. Austeja priecājas par iespēju redzēt labākos ieguldījumus no Eiropas šajā konkursā.

Austeja Linartaite
Carlos Medeiros

Karluss Medeirošs 

Portugāles Ārlietu ministrijā integrētā Žaka Delora vārdā nosauktā Eiropas Informācijas centra Informācijas un komunikācijas nodaļas koordinators kopš 2008. gada. 

Karluss ir pabeidzis ģeogrāfijas un reģionālās plānošanas studijas Lisabonas Jaunajā universitātē (Universidade NOVA de Lisboa). Viņš ir ieguvis diplomus Eiropas studijās, 1989. gadā, un informācijas un dokumentācijas zinātnēs, 2006. gadā. Viņš ir pētnieks sociālo zinātņu starpdisciplinārajā centrā CICS.NOVA un drīzumā pabeigs doktora grāda studijas Lisabonas Jaunās universitātes Sociālo un humanitāro zinātņu fakultātē (FCSH-UNL). Viņš ir sniedzis lekcijas un piedalījies semināros un kongresos. Karluss ir piedalījies kolektīvu darbu sastādīšanā, piemēram, pirms neilga laika izdotās ilustrētās Eiropas lielo personību vārdnīcas sagatavošanā.

Konstantina Mintcoli

Komunikācijas stratēģijas (ES lietas) vecākā speciāliste, kas strādā pie Eiropas pilsoņu iniciatīvas komunikācijas kampaņas. 
Konstantinai ir maģistra grāds starptautiskajā migrācijā un maģistra grāds politiskajā stratēģijā un komunikācijā. Viņai ir bijuši dažādi ar komunikāciju saistīti amati ANO un ES aģentūrās un struktūrās. 

Konstantina
Mindaugas

Mindaugs Mizars
Lietuvas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) Apmācības un komunikācijas nodaļas padomnieks.

Mindaugs sāka savu karjeru 2015. gadā kā CVK IT nodaļas galvenais speciālists. 2016. gadā, kad tika izveidota jauna Apmācības un komunikācijas nodaļa, viņš tika aicināts stāties jaunā amatā.

Viņa uzdevums ir nodrošināt, uzraudzīt un pārskatīt mācības, kas paredzētas visām iesaistītajām interešu grupām (kandidātiem un to pārstāvjiem, vēlēšanu komisiju locekļiem, vēlētājiem utt.). Viņš koordinē attiecības ar personām, kuras ir ieinteresētas Eiropas pilsoņu iniciatīvā, un kā valsts kontaktpunkta pārstāvis sniedz informāciju un palīdzību.

Rakele Raspante

Strādā Itālijas Ministru padomes prezidentūras Eiropas lietu departamentā. 

Viņai ir liela pieredze valsts pārvaldes jomā, ko viņa ir guvusi nu jau gandrīz 20 darba gadus aizvadot Aizsardzības ministrijā, kur viņa atbild par caurskatāmību un cīņu pret korupciju. Viņai ir arī daudzas intereses: pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem, ceļot, apmeklēt kultūras mantojuma objektus, lasīt, rakstīt (viņa ir divu pirms vairākiem gadiem publicētu romānu autore un plāno atsākt rakstniecību). Viņa labprāt iesaistās brīvprātīgajā darbā, jo īpaši ar bērniem.

Rachele Raspante
Image of Daniela Vancic

Daniela Vančiča

Eiropas programmas “Democracy International” vadītāja kopš 2017. gada. 

Daniela vada galvenos “Democracy International” projektus un darbības ES līmenī. Viņa novēro un rīkojas saistībā ar procesiem, kas skar ES demokrātisko nākotni, un aktīvi piedalās ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) saistītās darbībās, tai skaitā sabiedrības informēšanā un izglītošanā par šo instrumentu.. Daniela arī iestājas par EPI pārskatīšanu un šī instrumenta labāku īstenošanu un piedāvā EPI organizatoriem palīdzību kampaņu organizēšanā, jo īpaši ar EPI foruma starpniecību. Viņai ir maģistra grāds starptautiskajās attiecībās, un pirms pievienošanās “Democracy International” komandai viņa ir piedalījusies Mičiganas (ASV) Demokrātiskās partijas kampaņās. 

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?