Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Ráiteas Inrochtaineachta

Is le hábhar a fhoilsítear ar an bhfearann https://citizens-initiative.europa.eu a bhaineann an ráiteas seo.

Níl feidhm aige maidir le hábhar nó suíomhanna gréasáin eile a fhoilsítear ar aon fhofhearann eile dá chuid. Beidh a ráiteas inrochtaineachta féin ag na suíomhanna gréasáin sin agus ag an ábhar atá iontu.

Is í an Ardrúnaíocht a bhainistíonn an suíomh gréasáin seo. Tá sé deartha lena úsáid ag an oiread daoine agus is féidir, daoine faoi mhíchumas ina measc.

Ba chóir duit a bheith in ann an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • zúmáil suas le 200% gan aon fhadhb
 • nascleanúint a dhéanamh ar an gcuid is mó den suíomh gréasáin gan ach méarchlár a úsáid
 • nascleanúint a dhéanamh ar an gcuid is mó den suíomh gréasáin trí úsáid a bhaint as léitheoir scáileáin nua-aimseartha agus bogearraí nua-aimseartha aitheantais urlabhra (ar do ríomhaire nó ar do ghuthán)

Tá an suíomh gréasáin seo deartha chun cloí leis an gcaighdeán teicniúil le haghaidh suíomhanna gréasáin agus aipeanna móibíleacha, mar atá EN 301 549, v.3.2.1. Tá sé sin ag teacht go dlúth le leibhéal ‘AA’ de na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG) leagan 2.1.

Stádas comhlíontachta

Tá an suíomh gréasáin seo i gcomhréir go páirteach le caighdeán teicniúil EN 301 549 v.3.2.1 agus leis na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG) 2.1 Leibhéal AA. Féach ‘Ábhar neamh-inrochtana’ chun tuilleadh sonraí a fháil.

Rinneadh an suíomh gréasáin a thástáil go deireanach an 14/11/2023.

Ullmhúchán an ráitis seo

Athbhreithníodh an ráiteas seo an 22/11/2023.

Tá an ráiteas bunaithe ar sheiceáil bhunúsach a rinne saineolaí inrochtaineachta ar shampla ionadaíoch de leathanaigh ghréasáin, agus úsáid á baint as meascán de thástáil láimhe agus tástáil uathoibrithe chuige sin.

Aiseolas

Fáiltímid roimh aiseolas uait maidir le hinrochtaineacht shuíomh gréasáin an ‘Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh’. Cuir in iúl dúinn é má thagann tú ar bhaic inrochtaineachta:

Déanaimid iarracht freagra a thabhairt ar aiseolas laistigh de 15 lá gnó ón dáta a fhaigheann an roinn den Choimisiún atá freagrach an fiosrúchán.

Comhoiriúnacht le brabhsálaithe agus teicneolaíocht chúnta

Tá suíomh gréasáin an ‘Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh’ deartha le bheith comhoiriúnach leis na teicneolaíochtaí cúnta caighdeánacha is mó a úsáidtear, mar atá:

 • an leagan is déanaí de na brabhsálaithe Google Chrome agus Apple Safari;
 • in éineacht leis na leaganacha is déanaí de JAWS, NVDA, VoiceOver agus TalkBack.

Sonraíochtaí teicniúla

Braitheann inrochtaineacht shuíomh gréasáin an ‘Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh’ ar na teicneolaíochtaí seo a leanas chun oibriú leis an meascán ar leith de bhrabhsálaí gréasáin agus d’aon teicneolaíochtaí cúnta nó breiseáin atá suiteáilte ar do ríomhaire:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Ábhar neamh-inrochtana

In ainneoin na n-iarrachtaí is fearr atá déanta againn chun an inrochtaineacht ar shuíomh gréasáin an ‘Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh’ a chinntiú, táimid ar an eolas faoi roinnt lochtanna agus táimid ag obair chun iad a réiteach. Anseo thíos tá cur síos ar na lochtanna atá ar eolas againn agus ar na réitigh a d’fhéadfadh a bheith orthu. Déan teagmháil linn má thagann tú ar fhadhb nach bhfuil liostaithe thíos.

Lochtanna aitheanta ar shuíomh gréasáin an ‘Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh’:

 1. Infheictheacht an naisc scipeála ar iarraidh
 2. Droch-chodarsnacht dathanna ar roinnt leathanach
 3. Níl roinnt ábhair le fáil i sainchomharthaí
 4. Ní úsáidtear roinnt eilimintí ceannteidil go comhsheasmhach
 5. Tá roinnt lipéad ann nach bhfuil ceangailte i gceart lena réimsí foirme comhfhreagracha
 6. Tá roinnt feidhmiúlachta ann nach bhfuil inrochtana trí úsáid a bhaint as méarchlár amháin
 7. Tá roinnt cur síos fuaime ar iarraidh
 8. Tá roinnt doiciméad i bhformáid PDF agus níl rochtain orthu
Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?