Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Baile

Bíodh ról níos mó agat i gceapadh na mbeartas a imríonn tionchar ar do shaol. Is deis ar leith duitse an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh chun cuidiú a thabhairt an tAontas Eorpach a mhúnlú trí thathant ar an gCoimisiún Eorpach dlíthe nua a mholadh. Ar 1 mhilliún síniú a bheith bailithe le haghaidh tionscnaimh, cinnfidh an Coimisiún cé na bearta is gá a dhéanamh. Féach conas a n-oibríonn an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, céim ar chéim
Má smaoiníonn tú ar thionscnamh a thosú, téigh i gcomhairle le Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh chun comhairle dlí agus phraiticiúil a fháil.
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh: Do cheart mar shaoránach den Aontas Eorpach

An scéala is déanaí

New initiative registered
  • 19/06/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Níl an nuacht le fáil i nGaeilge ach féadfar é a aistriú go huathoibríoch ar an leathanach "An nuacht is déanaí".

On 19 June the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The Air-Quotas’ initiative calls for a citizens’ carbon quota mechanism in each country that would encourage businesses to decarbonise through consumer demand. The organisers consider that it should cover all purchases of goods and services, starting with air transport. 

The Stop Destroying Videogames initiative calls for a requirement for publishers of videogames in the EU to leave such games in a functional (playable) state, so to prevent their remote disabling.

These initiatives are the sixth and seventh registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Tionscnamh nua cláraithe: ‘An Pláinéad a shábháil trí chánachas a aistriú ó shaothar go hastaíochtaí gás ceaptha teasa’

An 13 Bealtaine chláraigh an Coimisiún Eorpach tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh (TES) dar teideal ‘An Pláinéad a shábháil trí chánachas a aistriú ó shaothar go hastaíochtaí gás ceaptha teasa’. Leis an tionscnamh sin, iarrtar ar an gCoimisiún an Pacáiste ‘Oiriúnach do 55’ agus córas praghsála carbóin an Aontais a neartú agus cuid shuntasach d’ioncam praghsála carbóin a athdháileadh ar theaghlaigh ar ioncam íseal, Ciste Aeráide Sóisialta an Aontais a neartú agus bunú ‘Club Aeráide’ a chur chun cinn do thíortha ar mian leo praghsáil carbóin níos láidre a ghlacadh.

Is é seo an cúigiú tionscnamh a cláraíodh in 2024. Tá sé mhí ag na heagraithe chun bailiúchán na sínithe a oscailt. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Cláraíodh tionscnamh nua lena n-iarrtar tacaíocht airgeadais ar an Aontas Eorpach maidir le ginmhilleadh sábháilte inrochtana

An 10 Aibreán chláraigh an Coimisiún tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh dar teideal ‘Mo ghuth, mo rogha: Ar mhaithe le ginmhilleadh sábháilte inrochtana’. Iarrtar leis an tionscnamh ar an gCoimisiún togra a chur faoi bhráid na mBallstát le haghaidh tacaíocht airgeadais chun foirceannadh sábháilte toircheas a chur ar fáil d’aon duine san Eoraip nach bhfuil rochtain aici ar ghinmhilleadh sábháilte dleathach.

Is é seo an ceathrú tionscnamh a cláraíodh in 2024. Tá sé mhí ag na heagraithe chun bailiúchán na sínithe a oscailt. 

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?