Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Baile

Bíodh ról níos mó agat i gceapadh na mbeartas a imríonn tionchar ar do shaol. Is deis ar leith duitse an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh chun cuidiú a thabhairt an tAontas Eorpach a mhúnlú trí thathant ar an gCoimisiún Eorpach dlíthe nua a mholadh. Ar 1 mhilliún síniú a bheith bailithe le haghaidh tionscnaimh, cinnfidh an Coimisiún cé na bearta is gá a dhéanamh. Féach conas a n-oibríonn an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, céim ar chéim
Má smaoiníonn tú ar thionscnamh a thosú, téigh i gcomhairle le Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh chun comhairle dlí agus phraiticiúil a fháil.
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh: Do cheart mar shaoránach den Aontas Eorpach

An scéala is déanaí

IT developments
  • 01/12/2023

Updates to the Central Online Collection System

Níl an nuacht le fáil i nGaeilge ach féadfar é a aistriú go huathoibríoch ar an leathanach "An nuacht is déanaí".

A new version of the Central Online Collection System, used by individual ECIs to collect support online, is available now. Users may notice improvements in the look and feel, for example, the improved map of Europe with information on support numbers per country. As support using electronic identification (eID) is getting more popular, the users can now easily see which national electronic identification scheme is available for them.

ECI Forum webinar invitation, with title and date
  • 21/11/2023

Webinar ‘What is the ECI and Why Should I Care?’ - 23 November

Níl an nuacht le fáil i nGaeilge ach féadfar é a aistriú go huathoibríoch ar an leathanach "An nuacht is déanaí".

On Thursday, 23 November, at 12.30 CET, the ECI Forum will host a webinar ‘What is the ECI and Why Should I Care?’. This webinar will focus on the process of the ECI, the support tools available to organisers and testimonials from two organisers of successful initiatives.

 

New initiative registered
  • 08/11/2023

Ceithre thionscnamh Eorpacha nua ó na saoránaigh cláraithe ag an gCoimisiún

An 8 Samhain 2023, chláraigh an Coimisiún ceithre thionscnamh Eorpacha ó na saoránaigh, dar teideal: ‘Eolas Fíor-ama ag Stadanna Bus an Aontais Eorpaigh’, ‘Iontaoibh agus Saoirse’, “Is Eorpach mé” agus ‘Údarás Eorpach Comhshaoil a Chruthú’.

Leis an tionscnamh ‘Eolas Fíor-ama ag Stadanna Bus an Aontais Eorpaigh’, iarrtar go ndéanfaí cóid QR a chomhtháthú ag stadanna bus ar fud Bhallstáit an Aontais chun go mbeidh paisinéirí in ann rochtain a fháil ar eolas fíor-ama.

Leis an tionscnamh ‘Iontaoibh agus Saoirse’, iarrtar bearta maidir le toiliú eolasach, dínit an duine, saoirse agus neamhspleáchas coirp. Tagraíonn sé go háirithe don cheart chun cinntí eolasacha a dhéanamh maidir le roghanna cúraim sláinte agus cóireála.

 Is é is aidhm don tionscnamh ‘“Is Eorpach mé”: tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh chun do Shaoránacht Náisiúnta agus Eorpach a Nascadh le chéile’ an ceart chun oideachais a thabhairt isteach maidir le saoránacht Eorpach, cearta an duine, an daonlathas agus an smacht reachta, agus tacú leis an méid sin trí shraith ceanglas.

Leis an tionscnamh ‘Údarás Eorpach Comhshaoil a Chruthú’, iarrtar go mbunófaí Údarás Eorpach Comhshaoil, a mbeidh sé de chumhacht aige cinntí riaracháin ceangailteacha a eisiúint, monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí a bhfuil tionchar acu ar an gcomhshaol agus smachtbhannaí a eisiúint maidir le truailliú an chomhshaoil.

Leis na 4 thionscnamh nua sin, méadaíonn líon na dtionscnamh a cláraíodh in 2023 go 11. Tá sé mhí ag eagraithe na dtionscnamh anois chun an t-am a roghnú a chuirfidh siad tús le bailiú na tacaíochta.

 

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?