Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

An creat reachtach

Tagairtí sna conarthaí

An Conradh ar an Aontas Eorpach, Airteagal 11(4)

An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, Airteagal 24


Rialacha

Rialacha ginearálta (ón 1 Eanáir 2020) – Rialachán (AE) 2019/788

Rialacha maidir le bailiú sínithe ar líne (ón 1 Eanáir 2020) – Rialachán (AE) 2019/1799

Tá tionscnaimh a cláraíodh suas go dtí an 31 Nollaig 2019 fós faoi rialú ag na seanrialacha:

Fógra faoi shocruithe idirthréimhseacha i dtaca leis an Rialachán nua maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, a bheidh infheidhme ón 1 Eanáir 2020:

Transition_GA
Gaeilge
(109.25 KB - PDF)
Íoslódáil

Féach freisin Stair an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh.

Athbhreithniú an Choimisiúin

Ní mór don Choimisiún Eorpach athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar cad é atá ag éirigh leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. Leagann sé a chuid torthaí amach i dtuarascálacha chuig Parlaimint na hEorpa agus an Comhairle. 

Ghlac an Coimisiún a chéad tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2019/788 an 6 Nollaig 2023.  

Tá na tuarascálacha maidir le cur i bhfeidhm an chéad Rialacháin maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh (Rialachán (AE) Uimh. 211/2011) le fáil ar an leathanach faoi Stair an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh.

An coiste

Is é ról an choiste cabhrú leis an gCoimisiún leis na sonraí teicniúla is gá do na córais bailithe ar líne (atá leagtha amach i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1799 ón gCoimisiún).

Chun eolas a fháil faoi chruinnithe an choiste féach Clár Coisteolaíochta an Choimisiúin.

An grúpa saineolaithe

Is é ról an ghrúpa saineolaithe comhordú a dhéanamh, in éineacht leis na Ballstáit eile, ar an gcaoi a gcuirtear an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh i bhfeidhm.

Ionadaithe ó na húdaráis náisiúnta ábhartha atá sa ghrúpa seo.

Tuilleadh eolais faoi chruinnithe an ghrúpa saineolaithe.

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?