Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

An scéala is déanaí

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Court final judgment on the Commission decision on the registration of the ECI ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ (C-54/22 P)

Níl an nuacht le fáil i nGaeilge ach féadfar é a aistriú go huathoibríoch ar an leathanach "An nuacht is déanaí".

On 22 February 2024, the Court of Justice delivered its judgment in case C-54/22 P, Romania v Commission. The Commission’s 2019 decision to partially register the European Citizens’ Initiative (ECI) ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ is upheld following the dismissal of Romania’s appeal.    

 

Logo of Stop Finning EU
  • 22/02/2024

Follow-up to the successful ECI “Stop Finning – Stop the Trade”  

Níl an nuacht le fáil i nGaeilge ach féadfar é a aistriú go huathoibríoch ar an leathanach "An nuacht is déanaí".

On 21 February, the European Commission published a call for evidence seeking views and expertise on the environmental, social and economic consequences of a potential ban on EU sales and international trade of loose shark fins and collecting feedback on potential policy options to better protect sharks and related marine ecosystems. 

The aim is to ensure the best informed, participatory and transparent way of deciding on the follow-up to the 2023 European citizens’ initiative “Stop Finning – Stop the Trade”. 

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Results of the ImagineEU video competition for schools

Níl an nuacht le fáil i nGaeilge ach féadfar é a aistriú go huathoibríoch ar an leathanach "An nuacht is déanaí".

The ImagineEU video competition, launched in October 2023, invited young Europeans to think of concrete ideas that could benefit citizens across the EU – similarly to the European Citizens’ Initiative.    

 The jury selected the three best videos, submitted by school teams from France, Italy and Romania. The teams are awarded a study trip to Brussels in March.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Cruinniú leantach idir ionadaithe an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh ar éirigh leis dar teideal ‘An Eoraip Saor ó Fhionnadh’ agus an Coimisiún Eorpach

An 9 Feabhra chuir Stella Kyriakides, an Coimisinéir Eorpach um Shláinte agus Sábháilteacht Bia fáilte roimh ionadaithe an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh ar éirigh leis dar teideal ‘An Eoraip Saor ó Fhionnadh’.

Le linn an chruinnithe, chuir an Coimisinéir freagra an Choimisiúin ar an tionscnamh seo i láthair, a glacadh an 7 Nollaig 2023, agus d’fhreagair sí ceisteanna na n-eagraithe. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

‘European Cannabis Initiative’ cláraithe i bpáirt ag an gCoimisiún

An 6 Feabhra chláraigh an Coimisiún tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh dar teideal ‘European Cannabis Initiative’.

Iarrann na heagraithe ar an gCoimisiún an méid seo a leanas a dhéanamh: comhthionól saoránach tras-Eorpach a ghairm maidir le beartais cannabais, agus smachtbhannaí agus comhsheasmhacht bheartais na mBallstát san áireamh; (ii) rochtain ar channabas míochaine a chothú agus cead a thabhairt cannabas agus a dhíorthaigh atá forordaithe chun críoch teiripeach a iompar chun a chinntiú go mbainfear leas iomlán as an gceart chun sláinte agus (iii) na hacmhainní is gá a leithdháileadh chun taighde a dhéanamh ar channabas maidir lena úsáidí teiripeacha. 

Is é conclúid an Choimisiúin nach féidir an tionscnamh a chlárú ach amháin maidir leis an dara agus an tríú cuspóir, toisc nach gcomhlíonann ach na cuspóirí sin na ceanglais maidir le clárú. Bhí ar an gCoimisiún diúltú do chéad chuspóir an tionscnaimh a chlárú toisc nach dtagann sé faoi chumhachtaí an Choimisiúin togra a chur isteach le haghaidh gníomh dlí den Aontas.

Lean an clárú páirteach nós imeachta dhá chéim inar iarradh ar na heagraithe, mar chéim thosaigh, a dtionscnamh tosaigh a leasú, agus an chéad mheasúnú ón gCoimisiún á chur san áireamh. 

Tá sé mhí ag na heagraithe chun bailiúchán na sínithe a oscailt. 

IT developments
  • 31/01/2024

Is féidir tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh a shíniú le céannacht dhigiteach i 17 dtír

Is féidir le saoránaigh na Polainne eID (Profil Zaufany/mObywatel) chun tacú le tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh sa Lárchóras bailithe ar líne. Is í an Pholainn an 17ú tír san Aontas a chuireann úsáid chóras náisiúnta eID i bhfeidhm chun tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh a shíniú. Féach leat an stádas le haghaidh gach tír den Aontas. 

New initiative registered
  • 24/01/2024

Dhá thionscnamh Eorpacha nua ó na saoránaigh cláraithe ag an gCoimisiún

Chinn an Coimisiún Eorpach dhá thionscnamh Eorpacha ó na saoránaigh a chlárú an 24 Eanáir.

Leis an tionscnamh ‘Déantar cleachtais tiontúcháin a chosc san Aontas Eorpach’, iarrtar go gcuirfear cosc ar idirghabhálacha atá dírithe ar ghnéaschlaonadh, féiniúlacht inscne agus/nó léiriú inscne saoránach LGBTIQ+ a athrú, a chur faoi chois nó a bhrúigh faoi chois.

Leis an tionscnamh ‘Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh chun an Talmhaíocht agus Geilleagar na Tuaithe a Chosaint san Eoraip’, iarrtar go ndéanfar talmhaíocht agus geilleagar tuaithe na hEorpa a chosaint trí chreat rialála atá bunaithe ar roinnt gnéithe lena n-áirítear úsáid tosaíochta talún talmhaíochta le haghaidh táirgeadh bia, biafhlaitheas a ráthú agus aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna biashlabhra agus ar phraghsanna arda. 

Tá sé mhí anois ag na heagraithe an t-am a roghnú a chuirfidh siad tús le bailiú na tacaíochta.

Public voting phase - ImagineEU competition
  • 20/12/2023

Comórtas físeán ‘ImagineEU’ – is féidir leis an bpobal vóta a chaitheamh suas go dtí an 28 Eanáir 2024.

Cuireadh tús le vótáil phoiblí an chomórtais físeán ‘ImagineEU’ an 20 Nollaig. Iarradh ar dhaltaí sa dá bhliain dheireanacha den mheánscoil a gcuid smaointe nithiúla a chur i láthair i bhfíseán gearr a d’fhéadfadh dul chun tairbhe do shaoránaigh ar fud an Aontais Eorpaigh – ar an gcaoi chéanna leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. 

Is féidir leat féachaint anois ar na físeáin a d’ullmhaigh na daltaí agus vóta a chaitheamh do na cinn is fearr leat – is féidir leat vóta a chaitheamh don oiread físeán agus is mian leat – go dtí an 28 Eanáir 2024.

Initiative answered (successful)
  • 07/12/2023

Freagra tugtha ag an gCoimisiún Eorpach ar an tionscnamh ‘An Eoraip Saor ó Fhionnadh’

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach a fhreagra ar an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ‘An Eoraip Saor ó Fhionnadh’, an deichiú tionscnamh ar éirigh leis agus ar thacaigh bhreis agus 1 mhilliún saoránach ar fud an Aontais leis. Bhailigh an tionscnamh os cionn 1.5 milliún síniú bailí agus baineadh amach na tairseacha ba ghá i 18 mBallstát.

Léigh an teachtaireacht ón gCoimisiún.

ECI logo
  • 06/12/2023

Tuarascáil athbhreithniúcháin ar an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh glactha ag an gCoimisiún

Ghlac an Coimisiún inniu a chéad tuarascáil ar chur chun feidhme an Rialacháin athbhreithnithe maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. Cuirtear i láthair sa tuarascáil an dul chun cinn a rinneadh ó rinneadh athbhreithniú 2020 ar an rialachán agus fógraítear inti tacar de bhearta praiticiúla arb é is aidhm dóibh tuilleadh feabhais a chur ar fheidhmiú an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh agus ar rannpháirtíocht shaoránaigh na hEorpa i bpróisis dhaonlathacha an Aontais. Féach an leathanach gréasáin tiomnaithe agus na príomhfhíricí agus na príomhfhigiúirí don tréimhse tuairiscithe.

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?