Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Físeán a rinne Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa faoi chomóradh 10 mbliana an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh.

2023 

  • I gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán TES, níor ceadaíodh córais bailithe ar líne ar leithligh a úsáid ach amháin i gcás tionscnaimh a cláraíodh roimh an 31 Nollaig 2022. I gcás tionscnaimh ó na saoránaigh a cláraíodh tar éis an 1 Eanáir 2023, ní féidir tacaíocht a bhailiú ar líne ach amháin trí úsáid a bhaint as an lárchóras bailithe ar líne (tá sé fós ceadaithe sínithe a bhailiú ar fhoirmeacha páipéir). Is é an Coimisiún Eorpach a chuireann an córas sin ar fáil. 
  • Ghlac an Coimisiún a chéad tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2019/788 an 6 Nollaig 2023.  

2020

2019

Ghlac Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh na rialacha nua.

Céimeanna reachtacha na rialacha nua:

Eile:

Factsheet
Béarla
(228.77 KB - PDF)
Íoslódáil

2018

Ghlac an Coimisiún an dara tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh.

2017

Tar éis an athbhreithnithe a seoladh in 2015, ghlac an Coimisiún togra le haghaidh rialacha nua maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh.

Staff working document
Béarla
(1.35 MB - PDF)
Íoslódáil

Obair ullmhúcháin maidir leis an togra ón gCoimisiún:

Stakeholder consultation - summary report
Béarla
(202.19 KB - PDF)
Íoslódáil
Public consultation - report
Béarla
(431.34 KB - PDF)
Íoslódáil
Open public consultation - replies
Béarla
(7.73 MB - ZIP)
Íoslódáil
Stakeholder consultation strategy
Béarla
(94.63 KB - PDF)
Íoslódáil
Study on data requirements
Béarla
(2.31 MB - PDF)
Íoslódáil
Etude données - résumé
Béarla
(884.53 KB - PDF)
Íoslódáil
Study eID
Béarla
(6.74 MB - PDF)
Íoslódáil
OCS TS
Béarla
(3.51 MB - PDF)
Íoslódáil

Aighneachtaí eile mar chuid den athbhreithniú:

Ombudsman suggestions
Béarla
(218.51 KB - PDF)
Íoslódáil
ICT impact study
Béarla
(2.93 MB - PDF)
Íoslódáil

2015

Ghlac an Coimisiún an chéad tuarascáil ar chur i bhfeidhm an Rialacháin maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh agus sheol sé athbhreithniú ar na rialacha.

2012

Tháinig rialacha maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh i bhfeidhm.

2011

Ghlac Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh an Tionscnamh ó na Saoránaigh: Rialachán (AE) Uimh. 211/2011

Céimeanna reachtacha an Rialacháin nua:

2009

Tháinig Conradh Liospóin (lenar tugadh isteach an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh) i bhfeidhm.

Chuir institiúidí an Aontais tús le rialacha agus nósanna imeachta a chruthú don ionstraim nua.

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?